Poziv

Udruga antifašista Raba

P O Z I V
članu/članici/gostu Udruge antifašista Raba
___________________________________________________________________
na redovnu Izbornu skupštinu Udruge antifašista Raba
20. prosinca (subota) 2014. u 10,00 sati
u Vijećnici Grada Raba

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor zapisničara (državna himna i minuta šutnje)
2. Utvrđivanje dnevnog reda
3. Usvajanje poslovnika
4. Izbor radnog predsjedništva …………………………. 3 člana
5. Izbor radnih tijela:
a) verifikacijska komisija ……………………………. 3 člana
b) kandidacijska komisija ……………………………. 3 člana
c) izborna komisija …………………………………… 3 člana
d) ovjerovitelji zapisnika ……………………………... 2 člana
6. Prigodna riječ uzvanika
7. Izvještaj verifikacijske komisije
8. Rasprava o novom Statutu udruge antifašista
9. Usvajanje Statuta
10. Izvještaji o radu za razdoblje 2012 – 2014. godine:
a)   Udruge i
b) Nadzornog odbora
11. Prijedlog Programa rada i Kalendara za 2015. godinu
12. Rasprava o izvještajima i Programu rada za 2015. godinu
13. Usvajanje izvještaja i Programa rada i kalendara za 2015. godinu
14. Usvajanje razrješnice Predsjedništva i Nadzornog odbora
15. Prijedlog kandidacijske komisije za izbor:
            a) Predsjedništva ..………………………………     11 članova
 b) Predsjednika
            c) Nadzornog odbora …………………………………… 3 člana i 3 zamjenika
            d) Delegata za Skupštinu SABA RH …………………… 3 delegata
16. Objava rezultata glasovanja (Izborna komisija)
17. Prijedlog za dodjelu priznanja zaslužnima
18. Dodjela priznanja
19. Zaključivanje Skupštine
Nakon Skupštine priređen je predblagdanski domjenak uz druženje pjesmom.
Molimo sve članice/članove Udruge da se odazovu pozivu
Bit će korisno i zabavno

Predsjednik
Ivo Barić, v.r.

Izvještaj 2015.

IZVJEŠTAJ
o radu članova Udruge antifašista Raba od 22. prosinca 2012. do 20. prosinca 2014. god.

 

Uvod

Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Udruge antifašista Raba za dvogodišnje razdoblje od 22. prosinca 2012. do 20. prosinca 2014. godine obuhvaća pregled osnovnih aktivnosti članova, ocjenu djelovanja u društvenoj sredini, pregled dokumenata, sastanaka s predstavnicima lokalne uprave i SABA RH te dokumenata i aktivnosti kojima smo nastojali promicati antifašizam kao društvenu etičku vrijednost i kulturu sjećanja. O antifašizmu govorit ću kako se on danas ostvaruje na Rabu. Uobičajeno je da to činimo komemorativno ili slavljenički obilježavanjem datuma iz povijesti, kritički o prošlosti i sadašnjosti ili aktivistički u javnom životu. 

Opširnije...

Statut 2014.

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama («Narodne novine» RH br. 74/14) Skupština Udruge, na sjednici održanoj 20. prosinca 2014., donosi:

S T A T U T

UDRUGE  ANTIFAŠISTA  RABA

I.       OPĆE ODREDBE

Članak  1.

Ovim se Statutom uređuju načela djelovanja Udruge, članstvo, naziv, upravljanje i tijela, sastav i nadležnost Skupštine, zastupanje, registracija, imovina i financiranje, financijsko poslovanje, odgovornost za obveze, statusne promjene, nadzor, prestanak postojanja Udruge, izbor i opoziv likvidatora i završne odredbe.

II.    NAČELA DJELOVANJA

Opširnije...

Vaš trud partizani nije bio uzaludan

Piše, Ivo BarićUoči Dana domovinske zahvalnosti 5. kolovoza zamolila me gradonačelnica Grada Raba Rosanda Krstinić Guščić da je posjetim u njenom uredu jer mi ima saopćiti važnu vijest. Ja sam se naravno odazvao i za jedan sat sjedio u njenom uredu. Pročitala mi je jedno pismo koje su joj uputili članovi braniteljskih udruga Domovinskog rata, a potpisao ga ''koordinator'' svih udruga Željko Peran. U pismu članovi braniteljskih udruga zahtijevaju da se u buduće na spomen obilježja cvijeće postavlja na spomenike odvojeno: antifašisti na partizanske, a na spomenike poginulim braniteljima udruge iz Domovinskog rata. Odmah mi je bilo jasno da se ovdje ne radi o kićenju spomenika nego o nečem puno značajnijem pa dalje nisam ni pratio tekst jer je zaključak slijedio iz konteksta.

Opširnije...

Govor Ive Barića na Mašunu 6. septembra 2014. godine na proslavi 71. godišnjice prisege Rapske brigade

Dragi prijatelji, tovarišice i tovariši, pozdravljam vas u ime svih Rabljana.

Ime Kampor za svakog Slovenca i Čabranca podsjeća na fašistički logor smrti gdje je izgubilo život više tisuća nedužnih ljudi. Mi Rabljani suosjećamo sa svim ljudima koji su izgubili svoje najdraže i uvijek ćemo biti uz vas, vaš cijeli narod kojemu se divimo na ustrajnosti obilježavanja ovih datuma na kojima ćemo i mi uvijek sudjelovati. 

Opširnije...

BIO SAM U 13. PROLETERSKOJ BRIGADI RADE KONČAR

Piše: Ivo Barić, prof. 

Josip Bepo Dumić, rođen 1922. godine navršio je devedesetdrugu godinu. Član je Udruge antifašista Raba koji ga posjećuju u njegovoj kući gdje živi sam. Ovaj put su ga posjetili Slavko Rak i Ivo Barić. Kopao je svoj vrt. U dobrom je zdravlju i raspoloženju. Vitalan čovjek u 93. godini života dočekao nas je s velikim oduševljenjem.   

 
Bepo Dumić u 93. godini kopa svoj vrt

Opširnije...

Dan antifašističke borbe

Zbornik