IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ IZBORNOJ SKUPŠTINI UDRUGE ANTIFAŠISTA RABA

U subotu, 27. siječnja 2018. godine u velikoj Vijećnici Grada Raba, održana je Izborna skupština Udruge antifašista Raba. Od ukupno upisanih 264 člana u Popis članova Udruge, na sjednici Skupštine bilo je nazočno 55 članova.

 

Na Skupštini je predsjednik Udruge Vanja Seršić podnio izvještaj o radu za 2017. Financijski izvještaj za 2017. podnijela je Marija Batistić-Mateša, predsjednica Nadzornog odbora. Oba izvještaja su usvojena.

 

Usvojen je Program i kalendar rada Udruge i Financijski plan za 2018. godinu.

 

Opširnije...

Sjednica Predsjedništva Udruge antifašista Raba

Održana prva sjednica novog Predsjedništva Udruge antifašista Raba

Dana 26. siječnja 2015. godine s početkom u 9,00 sati održana je prva sjednica predsjedništva Udruge antifašista Raba u novom sastavu. Na sjednicu su pozvani i članovi iz prethodnog sastava kojima se predsjednik Ivica Lupić zahvalio na radu.

Na sjednici su bili svi članovi predsjedništva:

 1.     Ivica Lupić, predsjednik (Kampor)
 2.     Zdravko Ilijić, potpredsjednik (Banjol)
 3.     Ivo Barić, član i počasni predsjednik (Palit)
 4.     Josip Ribarić, član (Banjol)
 5.     Josip Perčinić, član (Barbat)
 6.     Božo Krstaš, član (Mundanije)
 7.     Slavko Rak, član (Sup. Draga)
 8.     Željko Guščoć, član (Kampor)
 9.     Jožica Semitekolo, član (grad Rab)
 10.     Zdenko Faflja, član (Palit)
 11.     Šime Stolčić, ćlan (Lopar)

Najprije je usvojen zapisnik sa 16. sjednice Predsjedništva prethodnog sastava, Izvještaj o radu između dvije sjednice, Zapisnik sa Izborne Skupštine, Program i Kalendar rada za 2015. godinu, Financijski plan za 2015. godinu i Odluka o visini članarine i Fonda solidarnosti za 2015. godinu.

Budući da je predsjedništvo sastavljeno po teritorijalnoj osnovi članarinu će prikupljati svi članovi Predsjedništva prema mjestu stanovanja. Visina članarine je i za ovu godinu 30,00 kn, studenti plaćaju 10,00 kn, a mlađi od 18 godina i stariji od 90 godina su oslobođeni.  Članovi dobrovoljo plaćaju u Fond solidarnosti 100,00 kn godišnje.

Donijete su još dvije odluke: Odluka o načinu vođenja knjigovodstva i tajništva te Odluka o imenovanju potpisnika za financijske dokumente.

Na sjednici su imenovani članovi radnih tijela Udruge:

 1.     Urednički odbor lista Naša riječ i glavni urednik
 2.     Savjet lista Naša riječ
 3.     Komisija za rad s mladima
 4.     Komisija za rad sa ženama
 5.     Urednik Web stranice
 6.     Odbor Tjedna antifašizma
 7.     Savjet okruglog stola Baština antifašizma i voditelj
 8.     Odbor za obilježavanje 70. godišnjice oslobođenja od nacizma

Sjednicu je zaključio predsjednik Ivica Lupić s napomenom da ćemo se sastajati svaki mjesec i o svom radu izvještavati javnost preko medija i druženjem s građanima. Pozvao je članove predsjedništva da se čim više angažiraju objašnjavajući mladima program Udruge, a onima koji se žele učlaniti i uručiti im i Statut. 

Skupština 2014.

Održana Izborna skupština Udruge antifašista Raba 20. prosinca 2014.Radno predsjedništvo: Mate Travaš, član, Zdravko Ilijić, predsjednik, Milivoj Ličina, član i zapisničarka Ilona Šimičić

Za novog predsjednika Udruge antifašista Raba izabran je Ivica Lupić, za zamjenika predsjednika Zdravko Ilijić, za predsjednicu Nadzornog odbora Marija Mateša, za počasnog predsjednika Ivo Barić, za tajnicu Ilona Šimičić, za likvidatora dr.sc. Vanja Seršić.

Opširnije...

Program rada za 2015. godinu

PROGRAM I KALENDAR RADA UDRUGE ANTIFAŠISTA RABA ZA 2015.

I. UVOD

Udruga antifašista Raba je civilna udruga registrirana temeljem Zakona o udrugama. Članovi svojim radom djeluju na društvene promjene bez nasilja, a temelji se na sadržajima čiji je središnji motiv zaštita prava članstva oplemenjenog njihovim vlastitim stvaralaštvom njegovanjem antifašizma i tekovina NOB-a, antifašizma kao kulture duha i ljudskog dostojanstva, društva istine i slobode, za dragovoljno sudjelovanje u društvenim zbivanjima prakticirajući kulturu dijaloga promoviranjem etičnosti, ćudoređa zajedničkog teistima, agnosticima i ateistima.
Svojim se sadržajima u programu jasno ograđuje od fašizma koji nije nestao porazom u ratu pa se danas može pojaviti u drugim oblicima i uvijek u ime slobode nudeći sirovi materijalizam, nacionalizam, mržnju prema strancima, društveni otpor, duhovnu ograničenost, otpor prema Europi i laganje kao model ponašanja, nude kič i buku pomiješan s populizmom i nacionalizmom iza čega ne stoji nijedna univerzalna vrijednost pa uzima obličje i boju svog vremena njegujući kult laži.  

Opširnije...

Poziv

Udruga antifašista Raba

P O Z I V
članu/članici/gostu Udruge antifašista Raba
___________________________________________________________________
na redovnu Izbornu skupštinu Udruge antifašista Raba
20. prosinca (subota) 2014. u 10,00 sati
u Vijećnici Grada Raba

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor zapisničara (državna himna i minuta šutnje)
2. Utvrđivanje dnevnog reda
3. Usvajanje poslovnika
4. Izbor radnog predsjedništva …………………………. 3 člana
5. Izbor radnih tijela:
a) verifikacijska komisija ……………………………. 3 člana
b) kandidacijska komisija ……………………………. 3 člana
c) izborna komisija …………………………………… 3 člana
d) ovjerovitelji zapisnika ……………………………... 2 člana
6. Prigodna riječ uzvanika
7. Izvještaj verifikacijske komisije
8. Rasprava o novom Statutu udruge antifašista
9. Usvajanje Statuta
10. Izvještaji o radu za razdoblje 2012 – 2014. godine:
a)   Udruge i
b) Nadzornog odbora
11. Prijedlog Programa rada i Kalendara za 2015. godinu
12. Rasprava o izvještajima i Programu rada za 2015. godinu
13. Usvajanje izvještaja i Programa rada i kalendara za 2015. godinu
14. Usvajanje razrješnice Predsjedništva i Nadzornog odbora
15. Prijedlog kandidacijske komisije za izbor:
            a) Predsjedništva ..………………………………     11 članova
 b) Predsjednika
            c) Nadzornog odbora …………………………………… 3 člana i 3 zamjenika
            d) Delegata za Skupštinu SABA RH …………………… 3 delegata
16. Objava rezultata glasovanja (Izborna komisija)
17. Prijedlog za dodjelu priznanja zaslužnima
18. Dodjela priznanja
19. Zaključivanje Skupštine
Nakon Skupštine priređen je predblagdanski domjenak uz druženje pjesmom.
Molimo sve članice/članove Udruge da se odazovu pozivu
Bit će korisno i zabavno

Predsjednik
Ivo Barić, v.r.

Izvještaj 2015.

IZVJEŠTAJ
o radu članova Udruge antifašista Raba od 22. prosinca 2012. do 20. prosinca 2014. god.

 

Uvod

Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Udruge antifašista Raba za dvogodišnje razdoblje od 22. prosinca 2012. do 20. prosinca 2014. godine obuhvaća pregled osnovnih aktivnosti članova, ocjenu djelovanja u društvenoj sredini, pregled dokumenata, sastanaka s predstavnicima lokalne uprave i SABA RH te dokumenata i aktivnosti kojima smo nastojali promicati antifašizam kao društvenu etičku vrijednost i kulturu sjećanja. O antifašizmu govorit ću kako se on danas ostvaruje na Rabu. Uobičajeno je da to činimo komemorativno ili slavljenički obilježavanjem datuma iz povijesti, kritički o prošlosti i sadašnjosti ili aktivistički u javnom životu. 

Opširnije...

Dan antifašističke borbe

Zbornik