Skupština 2014.

Održana Izborna skupština Udruge antifašista Raba 20. prosinca 2014.Radno predsjedništvo: Mate Travaš, član, Zdravko Ilijić, predsjednik, Milivoj Ličina, član i zapisničarka Ilona Šimičić

Za novog predsjednika Udruge antifašista Raba izabran je Ivica Lupić, za zamjenika predsjednika Zdravko Ilijić, za predsjednicu Nadzornog odbora Marija Mateša, za počasnog predsjednika Ivo Barić, za tajnicu Ilona Šimičić, za likvidatora dr.sc. Vanja Seršić.

Pola sata prije početka Skupštine članovi su u 9,30 sati položili vijenac na memorijalni spomenik svim poginulim Rabljanima i odali im počast minutom šutnje.


Ivo Barić, dosadašnji predsjednik Udruge, čestita novoizabranom predsjedniku Ivici Lupiću

Točno u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici počela je Izborna skupština Udruge antifašista Raba Himnom Lijepa Naša. Nakon himne odana je počast minutom šutnje svim umrlim članovima Udruge.
Na početku rapska klapa Eufemija otpjevala dvije pjesme. Publika ih je nagradila dugotrajnim aplauzom. 
Predsjednik Ivo Barić, nakon kulturno-umjetničkog programa, predložio je radno predsjedništvo od tri člana: Zdravko Ilijić, Milivoj Ličina i Mate Travaš i za zapisničarku Ilonu Šimičić. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Članovi Radnog predsjedništva izabrali su za predsjedavajućeg Zdravka Ilijića koji je dalje vodio sjednicu. Rekao je da su svi članovi dobili materijale i prijedlog dnevnog reda.
Dnevni red je stavio na glasovanje. Prihvaćen je jednoglasno.

1. Usvajanje poslovnika
2. Izbor radnih tijela:
    a) verifikacijska komisija ...................................3 člana
    b) kandidacijska komisija ..................................3 člana
    c) izborna komisija ..........................................3 člana
    d) ovjerovitelji zapisnika ...................................2 člana
    e) zapisničar
3. Prigodna riječ uzvanika
4. Izvještaj verifikacijske komisije
5. Rasprava o novom Statutu udruge antifašista
6. Usvajanje Statuta
7. Izvještaji o radu za razdoblje 2012 – 2014. godine:
    a) Udruge i
    b) Nadzornog odbora
8. Prijedlog Programa rada i Kalendara za 2015. godinu
9. Rasprava o izvještajima i Programu rada za 2015. godinu
10. Usvajanje izvještaja i Programa rada i kalendara za 2015. godinu
11. Usvajanje razrješnice Predsjedništva i Nadzornog odbora
12. Prijedlog kandidacijske komisije za izbor:
     a) Predsjedništva ................................................11 članova
     b) Predsjednika, potpredsjednika, počasnog predsjednika i likvidatora
     c) Nadzornog odbora ............................................3 člana i 3 zamjenika
     d) Delegata za Skupštinu SABA RH i PGŽ ..................3 delegata
13. Objava rezultata glasovanja (Izborna komisija)
14. Prijedlog za dodjelu priznanja zaslužnima
15. Dodjela priznanja
16. Zaključivanje Skupštine

Točka 1.

1. Usvajanje Poslovnika
    Poslovnik je pročitala Ilona Šimičić. Usvojen je jednoglasno.
         
Točka 2.

2. Izbor radnih tijela
Predsjedavajući je predložio članove:

a)  Verifikacijske komisije:
     Rak Slavko, predsjednik
     Ivan Faflja, član
     Vanja Debelić, član

b)  Kandidacijske komisije:
     Ribarić Josip, predsjednik
     Marijan Ribarić, član
     Božo Krstaš, član

c)  Izborne komisije:
     Ivan Šimičić, predsjednik
     Zdenko Faflja, član
     Šime Stolčić, član

d)  Ovjerovitelji zapisnika
     Josip Perčinić-Belo
     Slavko Pahljina

Prijedlog je prihvaćen, a predsjedavajući je pozvao članove komisija da se povuku i dogovore o radu.

Točka 3.

3.    Prigodna riječ uzvanika.
Zdravko Ilijić je pozvao uzvanika Darka Fanuka, člana predsjedništva SABA RH i predsjednika SABA otoka Krka da se obrati skupu.
Darko Fanuko je pozdravio skup i zaželio dobar rad. Rekao je da je Udruga antifašista Raba, uz Opatiju i Krk jedna od najaktivnijih u PGŽ. Rekao je da u to ubraja i istarske udruge.
Skupu se obratila i gradonačelnica Grada Raba Rosanda Krstinić Guščić rekavši da je mnogo postignuto zajedničkim radom i da vjeruje da će se to i nastaviti.

Točka 4.

4.    Izvještaj verifikacijske komisije.
Slavko Rak, predsjednik verifikacijske komisije rekao je da Skupštini prisustvuje 79 članova i da Skupština može pravovaljano odlučivati o svim točkama dnevnog reda. Nakon toga je to potvrdio pročitavši članak 26 Statuta.

Članak 26.
Skupština može odlučivati ako je na sjednici prisutno najmanje 15% upisanih članova Udruge.
Budući da Udruga ima 290 članova za odlučivanje na Skupštini potrebno je 44 članova. Odluke se donose većinom ili s 23 glasa, a Statut s 2/3 ili 34 glasa.  

Točka 5.

5.    Rasprava o novom Statutu Udruge antifašista Raba
O Statutu je govorila tajnica Ilona Šimičić. Rekla je da je Statut usklađen s novim Zakonom o udrugama i da ima desetak izmjena koje je pročitala.

Točka 6.

6.    Usvajanje Statuta
Statut je usvojen jednoglasno.

Točka 7.

7.    Izvještaje o radu Udruge podnijeli su:
     
Ivo Barić, predsjednik Udruge o radu članova u proteklih dvije godine (govor u prilogu).
Marija Mateša, predsjednica Nadzornog odbora rekla je da je Udruga poslovala pozitivno i da u poslovanju nema nepravilnosti.

Točka 8.
 
8.    Prijedlog Programa rada i Kalendara za 2015. godinu

Ivo Barić predstavio je Program rada za 2015. godinu i rekao da je cijeli posvećen 70. godišnjici oslobođenja Raba od nacista posebno okrugli stol, koji će se održati 18. travnja, bit će posvećen istraživanju novih putova antifašističke misli. 

Točka 9.

9.    Rasprava o izvještajima, Programu i Kalendaru za 2015. godinu
Za raspravu se nitko nije javio.

Točka 10.

10.    Usvajanje:
a.  Izvještaja o radu Udruge - jednoglasno
b.  Izvještaja Nadzornog odbora - jednoglasno
c.  Programa i Kalendara za 2015. godinu - jednoglasno
          
Točka 11.

11.    Usvajanje razrješnice predsjednika, predsjedništva, potpredsjednika i Nadzornog odbora
Skupština je jednoglasno usvojila razrješenicu dosadašnjem rukovodstvu.

     
Točka 12.
 
12.    Prijedlog Kandidacijske komisije iznio je Josip Ribarić, predsjednik komisije:

Predsjedništvo

 1. Ivica Lupić, predsjednik
 2. Zdravko Ilijć, potpredsjednik
 3. Josip Ribarić, član
 4. Ivo Barić, član
 5. Josip Perčinić, član
 6. Božo Krstaš, član
 7. Slavko Rak, član
 8. Željko Guščić, član
 9. Jožica Semitekolo, član
 10. Zdenko Faflja, član
 11. Šime Stolčić, član

Nadzorni odbor

 1. Marija Mateša, predsjednica,
 2. Ivan Banić, član
 3. Josip Matahlija, član

Zamjenici:

 1. Mate Travaš, zamjenik predsjednika
 2. Ratka Kaštelan, zamjenica člana          
 3. Marinko Jaška, zamjenik člana

Počasni predsjednik
Ivo Barić

Delegati za Skupštinu SABA RH

 1. Ivica Lupić
 2. Ivo Barić
 3. Zdravko Ilijić

Likvidator:
Vanja Seršić
Tajnica
Ilona Šimičić

Točka 13.

13. Objava rezultata glasovanja

Ivan Šimičić predsjednik izborne komisije objavio je da je od 79 prisutnih članova jednoglasno glasovalo za sve predložene kandidate.
Nakon toga dotadašnji predsjednik Udruge Ivo Barić čestitao je novom predsjedniku i svim izabranim. Novom predsjedniku Ivici Lupiću javno je zaželio puno uspjeha u radu i tom prigodom mu je predao ključeve od ureda Udruge.

Točka 14.

14. Prijedlog za dodjelu priznanja zaslužnima
Predsjedavajući čita članak 16. Statuta Udruge antifašista Raba.
      - Temeljem članka 16. Statuta

                                                       Članak  16.
Za razvoj antifašističkih demokratskih odnosa  i ljudskih prava Udruga dodjeljuje:
Članu ili počasnom članu Udruge
1. PRIZNANJE  za doprinos u radu;
2. PLAKETU za osobite zasluge u radu;
Građaninu ili pravnoj osobi koji nisu članovi Udruge
3. ZAHVALNICU za potporu Udruzi.
Kriterije za dodjelu priznanja, plaketa i zahvalnica određuje Predsjedništvo Udruge.
O dodjeli priznanja, plaketa i zahvalnica vodi se knjiga evidencije.
    
Predsjedništvo je na svojoj 16. sjednici održanoj 8. prosinca 2014., a temeljem članka  16.  Statuta UAR donijelo Odluku da se dodijele:

Priznanja:

 1. Ilona Šimičić
 2. Božo Krstaš
 3. Petar Pereza
 4. Jožica Semitekolo
 5. Darko Pećarina
 6. Ivan Šimičić
 7. Slavko Pahljina
 8. Josip Perčinić
 9. Zdravko Ilijić
 10. Slavko Rak
 11. Marija Mateša

Plakete:

 1. Ivo Barić
 2. Josip Ribarić


Zahvalnica:

 1. Janež Herman


Točka 15.

15.    Predsjednik Predsjedništva stavlja na glasovanje prijedlog
        Prijedlog je jednoglasno prihvaćen

Točka 16.

      16. Podjela Priznanja. S priznanjem nagrađeni su dobili i knjigu Ive Barića Rapska baština. Priznanja su podijelili članovi Predsjedništva

Predsjednik radnog predsjedništva poziva prisutne (tko želi) na završnu riječ.

Točka 17.

      17. Budući da se nitko nije javio za diskusiju Izbornu skupštinu Udruge antifašista Raba zaključio je predsjednik radnog predsjedništva Zdravko Ilijić poželio je svima sretne božićne i novogodišnje blagdane i puno zdravlja u novoj 2015. te prisutne pozvao na domjenak u Malu vijećnicu.

Dan antifašističke borbe

Zbornik