PROGRAM I KALENDAR RADA ZA 2018.

 

 

PROGRAM KALENDAR RADA

 

ZA 2018.

 

 

Rab, prosinac 2017.

 

  

I. UVOD

 

 

Udruga antifašista Raba je civilna udruga registrirana temeljem Zakona o udrugama. Članovi svojim radom djeluje na društvene promjene bez nasilja, a temelji se na sadržajima čiji je središnji motiv zaštita prava članstva oplemenjenog njihovim vlastitim stvaralaštvom njegovanjem antifašizma i tekovina NOB-a, antifašizma kao kulture duha i ljudskog dostojanstva, društva istine i slobode, za dragovoljno sudjelovanje u društvenim zbivanjima prakticirajući kulturu dijaloga promoviranjem etičnosti, ćudoređa zajedničkog teistima, agnosticima i ateistima.

Svojim se sadržajima u programu jasno ograđuje od fašizma koji nije nestao porazom u ratu pa se danas može pojaviti u drugim oblicima i uvijek u ime slobode nudeći sirovi materijalizam, nacionalizam, mržnju prema strancima, društveni otpor, duhovnu ograničenost, otpor prema Europi i laganje kao model ponašanja, nude kič i buku pomiješan s populizmom i nacionalizmom iza čega ne stoji nijedna univerzalna vrijednost pa uzima obličje i boju svog vremena njegujući kult laži.

 

Na osnovi prethodnog Udruga antifašista Raba provodi program kojim je konsolidirana u modernu udrugu civilnoga društva koja uz njegovanje spomeničko-slavljeničke djelatnosti antifašističku misao širi listom Naša riječ, web stranicom, povezujući se e-mailom s drugim udrugama i pojedincima, održavanjem okruglih stolova, predavanjima, izdavaštvom (Zbornik, knjige i drugo), nastavom u Osnovnoj i Srednjoj školi u Tjednu antifašizma, emisijama na Radio Rabu, poticanjem i sudjelovanjem u izgradnji Memorijalnog centra Kampor i Škole demokracije, obilježavanjem značajnih datuma iz antifašističke povijesti, komemoracijama, suradnjom s drugim udrugama u zemlji i inozemstvu, Savezom antifašističkih boraca i antifašista, zajedničkim izletima i susretima s članovima drugih udruga i drugo.

 

Budući je veći dio spomenika poginulim u NOB u lošem stanju, poticat će se njihova obnova novim prijedlogom o racionalnom trošenju sredstava namijenjenih za tu svrhu.

 

 

Udruga će se i ove godine financirati iz Proračuna Grada Raba, donacija, poklona, članarine i iz Proračuna Županije dobiti od obavljanja gospodarske djelatnosti, a natjecat će se i za sredstva iz fondova Europske Unije.

 

Člankom 8. Statuta Udruge, utvrđeni su ciljevi djelovanja, koji su danas vrlo aktualni u političkom i gospodarskom živoru RF, a to su:

 • očuvanje antifašističke baštine NOB-a i promicanje moralnih i etičkih vrijednosti antifašističkog humanizma;

 • promicanje i njegovanje antifašizma i ljudskih prava;

 • zaštita članstva iz oblasti obrazovanja, rada, mirovinsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja;

 • suprotstavljanje nacionalnoj, rasnoj i vjerskoj mržnji, netoleranciji i neravnopravnosti građana;

 • suradnja sa srodnim organizacijama u RH i inozemstvu.

 

Stoga smo u programu rada za 2018. godinu predvidjeli održavanje tribina na teme ljudskih prava u Hrvatskoj i suvremeni antifašizam, koje su aktualne danas, a biti će i u budućnosti.

 

 

 

I. PROGRAM I KALENDAR RADA ZA 2018. GODINU

 

Na Skupštini Udruge antifašista Raba, održanoj 22. prosinca 2015., usvojene su sljedeće smjernice za izradu programa rada za 2016. i 2017. godinu:

 • nastavak suradnje sa školama;

 • osiguravanje uvjeta za rad Sekcije Mladih i Sekcije žena Udruge;

 • poticanje izgradnje Muzeja Kampor;

 • poticanje obnove Spomen groblja logora Kampor;

 • obilježavanje značajnih datuma iz antifašističke povijesti i NOB-a;

 • proširenje izdavačke djelatnosti (Naša riječ, Zbornik i drugo);

 • održavanje znanstvenih skupova i okruglih stolova;

 • modernizacija web stranice Udruge antifašista Raba;

 • sudjelovanje u elektronskim medijima;

 • izrada programa socijalne zaštite članova Udruge;

 • suradnja sa SABA RH i PGŽ, udrugama proizašlim iz Domovinskog rata i ostalim srodnim udrugama iz RH i inozemstva.

 

A) STALNI POSLOVI U GODINI

 

 1. Učlanjivanje novih članova

Organizator: Predsjedništvo

Izvršitelji: članovi predsjedništva prema mjestu stanovanja

 1. Posjet nemoćnim i bolesnim članovima

Organizator: Predsjedništvo

Izvršitelji: članovi predsjedništva prema mjestu stanovanja

 1. Komemoracije na spomenicima poginulim u NOB-u i Domovinskom ratu

Organizator: Grad Rab i UA Raba

Koordinator: Predsjednik Udruge

 1. Polaganje cvijeća na odar umrlih članova (ispraćaj ako zatraži obitelj)

Organizator: Predsjedništvo

Koordinator: predsjednik

 1. Zaštita i obnova spomenika poginulim u NOB-u i grobova boraca

Organizator: Grad Rab

Izvršitelj: Dundovo d.o.o.

Koordinator: predsjednik

 1. Suradnja sa školama, ustanovama kulture, SABA RH, Zajednicom udruga PGŽ,

udrugama iz Domovinskog rata i drugim udrugama, Gradom Rabom, Odborom

logora Rab-Gonars iz Ljubljane (Janež Herman), Židovskom kulturnom scenom

«Bejahad» i ostalima

Organizator: Predsjedništvo

Koordinator: predsjednik UA Raba

7. Uređivanje web stranice Udruge antifašista Raba

Organizator: Predsjedništvo

Predlagatelj: predsjednik UA Raba

 

 

 

B) POSLOVI PO MJESECIMA U GODINI

 

SIJEČANJ

 1. Sjednica predsjedništva UA Raba

Sazivač: predsjednik UAR

Priređivači: predsjednik, tajnica i predsjednici odbora

 

 1. Skupljanje članarine i osiguranja članova

Organizator: Predsjedništvo

Izvršitelji: svi članovi predsjedništva

 

VELJAČA

 

 1. Sjednica predsjedništva UA Raba

Sazivač: predsjednik UAR

Priređivači: predsjednik i tajnik

 

 1. Tribina – Ljudska prava u RH (kako se ostvaruju, koja se ne poštuju, tko je odgovoran…)

Priređivači: Predsjedništvo, predsjednici odbora i Predsjednik)

 

 1. Prihvaćanje Završnog računa UA Raba

Organizator: Predsjedništvo

Izrađivač: Ilona Šimičić, blagajnica

 

 1. Sjednica Odbora Tjedna antifašizma

 2. Sjednica Odbora okruglog stola Baština antifašizma

 3. Sjednica Odbora za izgradnju Muzeja Kampor

Sazivači: predsjednici odbora i predsjednik UA Raba

Suradnici: članovi odbora

 

OŽUJAK

 1. Sjednica predsjedništva UA Raba

Sazivač: predsjednik UAR

Priređivači: predsjednik, članovi predsjedništva i predsjednici odbora

.

 1. Sjednica Odbora Tjedna antifašizma-ljudskih prava

Priređivač: Predsjedništvo

Koordinator: Predsjednik UA Rab i profesori škola

 1. Sjednica Uredništva i Savjeta lista Naša riječ

Sazivačii: Predsjednik Udruge i predsjednik Savjeta

Sudionici: članovi uredništva

 

TRAVANJ

 1. Sjednica predsjedništva UA Raba

Sazivač: predsjednik UAR

Priređivači: predsjednik, članovi predsjedništva i predsjednici odbora

 1. Tribina – Suvremeni antifašizam (što je to suvremeni antifašizam, suvremene metode promoviranja ideje antifašizma)

Priređivači: Predsjedništvo, predsjednici odbora i Predsjednik

 1. Konferencija za tisak

Organizator: Predsjedništvo i predsjednik UA Raba

Sudionici: predsjednici odbora UA Raba

 1. Sjednica Uredništva i Savjeta lista Naša riječ

Sazivač:predsjednik UAR

Sudionici: članovi Uredništva i Savjeta lista Naša riječ

Priređivači: Predsjednik Udruge, Predsjednik Savjeta i glavni urednik

 

 1. Emisija na Radio Rabu povodom Dana oslobođenja Raba 12. travnja

Organizator: Predsjedništvo

Sudionici: Predsjednik, Predsjedništvo

 1. Obilježavanje Dana oslobođenja Raba 12. travnja

Organizator: Grad Rab

Suorganizator: Udruga antifašista Raba

Koordinatori: Predsjedništvo

 1. Tiskanje lista Naša riječ

 2. Sjednica Odbora okruglog stola Baština antifašizma

Priređivači: predsjednik UA Rab i Odbora

Koordinatori: Predsjedništvo i predsjednik UA Raba

 1. Tjedan antifašizma-ljudskih prava, travanj 2018.

Organizator: Predsjedništvo

Predavači: Ivo Barić i profesori iz Osnovne i Srednje škole

Sudionici: učenici Srednje škole i učenici VIII. razreda Osnovne škole

 

SVIBANJ

 1. Sjednica predsjedništva UA Raba

Sazivač: predsjednik UAR

Priređivači: predsjednik, članovi predsjedništva i predsjednici odbora

 

 1. Obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom i Dana Grada (9. svibanj)

Organizator: Grad Rab

Koordinator: Predsjedništvo UA Raba

 1. Okrugli stol na temu „Je li Domovinski rat bio i antifašistički rat?“

Organizator: Predsjednici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, Predsjednik UAR, Predsjedništvo UA Rab, Odbor okruglog stola Baština antifašizma

Tema: Je li agresija na Hrvatsku bila velikosrpska neofašistička agresija ili nešto drugo?

 1. Posjet Kumrovcu

Organizator: Predsjedništvo UA Raba

Sudionici: članovi UA Raba, učenici i profesori Srednje i Osnovne škole

 

LIPANJ

 1. Sjednica predsjedništva UA Raba

Sazivač: predsjednik UAR

Priređivači: predsjednik, članovi predsjedništva i predsjednici odbora

 1. Emisija na Radio Rabu povodom Dana antifašističke borbe (22. lipanj)

Organizator: Predsjedništvo

Sudionici: Ivo Barić i Vanja Seršić

 1. Konferencija za tisak

Organizator: Predsjedništvo

Sudionici: Predsjednik i članovi predsjedništva i odbora

 1. Dan antifašističke borbe (22. lipnja) i

 2. Dan državnosti (25. lipnja)

Organizator: Grad Rab

Koordinator: Udruga antifašista Raba

 

SRPANJ

 1. Sjednica predsjedništva UA Raba

Sazivač: predsjednik UAR

Priređivači: predsjednik, članovi predsjedništva i predsjednici odbora

 1. Sjednica Predsjedništva i Odbora za izgradnju Muzeja Kampor (organizacija stručnog skupa na temu izgradnje muzeja Kampor polje sjećanja)

Sazivač: Predsjednik UAR

Priređivač: Predsjednik UAR, članovi Predsjedništva, Predsjednici i članovi odbora

 1. Ljetna škola u Savudriji

Organizator: SABA RH

Sudionik: UAR

 

KOLOVOZ

 1. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (5. kolovoza)

Organizator: Grad Rab

Sudionik: Udruga antifašista Raba

2. Ljetna stanka

Dežurstvo: Članovi Predsjedništva

 

 

RUJAN

 

 1. Sjednica predsjedništva UA Raba

Sazivač: predsjednik UAR

Priređivači: predsjednik, članovi Predsjedništva i predsjednici odbora

 1. Stručni skup na temu izgradnje muzeja Kampor polje shećanja, na temu kako dalje?

Organizator: Predsjedništvo UAR, Predsjednik

Učesnici: Documenta, Udruga Ante Zemljar, UAR, SABA RH

 1. Prijava na natječaj za financiranje javnih potreba na području Grada Raba

Organizator: Predsjednik, Predsjedništvo UAR

Priređivač: Predsjednik UAR, tajnik

 1. Obilježavanje 75-godišnjice oslobođenja Raba i Logora Kampor (11. rujna)

Organizator: Grad Rab

Suorganizator: Udruga antifašista Raba

Koordinatori: Predsjednik i član Predsjedništva UA iz Kampora

 

LISTOPAD

 1. Sjednica predsjedništva UA Raba

Sazivač: predsjednik UAR

Priređivači: predsjednik, članovi predsjedništva i predsjednici odbora

 

 1. Dan neovisnosti (8. listopada)

Organizator: Grad Rab

Sudionik: Udruga antifašista Raba

 1. Nacrt prijedloga Programa i Kalendara rada za 2019. godinu

Predlagač: predsjednik Udruge i predsjednici odbora

Rasprava: Predsjedništvo

 

STUDENI

 1. Svi sveti i Dan mrtvih (1. i 2. studeni) – komemoracije na spomenicima

NOB-a i polaganje cvijeća na grobove boraca

Organizator: Grad Rab i UA Raba

Sudionik: Udruga antifašista Raba

 

 1. Sjednica predsjedništva UA Raba

Sazivač: predsjednik UAR

Priređivači: predsjednik, članovi predsjedništva i predsjednici odbora

 

 1. Usvajanje Programa i kalendara rada

Organizator: Predsjedništvo

Predlagač: predsjednik UA

 

PROSINAC

 1. Sjednica predsjedništva UA Raba

Sazivač: Ivo Barić, predsjednik UAR

Priređivači: predsjednik, članovi predsjedništva i predsjednici odbora

.

 1. Usvajanje prijedloga za dodjelu priznanja i zahvalnica

Organizator: Predsjedništvo

Predlagači: članovi UA Raba

 1. Godišnja skupština Udruge antifašista Raba

Organizator: Predsjedništvo

Priređivač: Predsjednik UA Raba i svi predsjednici odbora i komisija

 1. Novogodišnje druženje članova UA Raba

Organizator: Predsjedništvo

 

Tijekom godine bit će nepredviđenih poslova koji će se uvrstiti u program kad se pojave. Najčešće su to poslovi vođenja izletnika na područje Logora Kampor i logorskog groblja. Sve nepredviđene radnje organizirat će predsjednik s članovima predsjedništva, tajnik i predsjednici odbora.

 

Za provođenje programa zaduženi su:

Predsjedništvo, predsjednik, tajnik, Odbor za izgradnju Muzeja Kampor, Urednički odbor lista Naša riječ, Savjet lista Naša riječ, Odbor Okruglog stola Baština antifašizma, Odbor Tjedna antifašizma

 

Predsjednik

 

Vanja Seršić

 

Rab, prosinac 2017.

 

 

 

 

Zbornik