Rab je prvi otok u PGŽ oslobođen u Drugom svjetskom ratu

   

      Nakon četverogodišnje okupacije u Drugom svjetskom ratu, najprije talijanske, a kasnije njemačke vojske, otok Rab su 12. travnja 1945. godine oslobodile partizanske jedinice 9. udarne divizije i Kvarnerski odred.

         Bio je to rat u kojemu jedni imaju sva legalna prava da drugima oduzimaju živote, a drugi da tek imaju pravo steći malo lakši način smrti, jer na Rabu se ubijalo bez milosti. 

Opširnije...

RIJEČ UREDNIKA


Jubilarni deseti broj
Naše riječi posvećen je 70-toj obljetnici oslobođenja talijanskog fašističkog logora Kampor. Prvi broj lista izašao je prije pet godina. Tiska se dva puta godišnje: 12. travnja za sjećanje na Dan oslobođenja Raba od Nijemaca 1945. i 11. rujna za sjećanje na Dan oslobođenja Raba od Talijana 1943. godine. Budući da ove godine obilježavamo 70 godina od oslobođenja logora Kampor u ovom broju objavljujemo prve tekstove o životu logoraša u Kamporu autora Silverija Pakiža, internirca u logoru Kampor, tiskanim na slovenskom jeziku u Rabskom zborniku 1953., u izdanju Glavnog odbora Zveze borcev NOV Slovenije. Tekst je na hrvatski jezik preveo Slavko Malnar, koji je i autor teksta ''Kotar Čabar u plamenu''. U ovom broju pišu i dr.sc. Vanja Seršić, msgr. dr.sc. Leonardo Beg, dr.sc. Vladimir Isaić i Ivo Barić, prof. 

Opširnije...

Oslobođenje otoka Raba i Cresa

OSLOBOĐENJE OTOKA RABA 12. travnja 1945. 

         Nakon zauzimanja Jablanca, 9. udarna divizija orjetirana je, preko otoka Raba i Cresa, ka Istri. Njena 4. brigada bila je u tom momentu u pokretu od Splita ka Senju, dok je 13. brigada i dalje ostala na teritoriju Dalmacije.

         Za snage 9. udarne divizije otok Rab, zajedno s Cresom i Lošinjom, predstavljao je odskočnicu za dalja djelovanja na kvarnerske otoke i za iskrcavanje na Istru.

         Na otoku Rabu nalazilo se njemačko uporište jačine oko 600 vojnika, 15 topova 540 MAA i 15 protuavionskih topova i mitraljeza, i to:

         - u samom gradu Rabu i gradskoj tvrđavi: 1 baterija topova 540 MAA sa 130 vojnika, 60 inženjeraca, 30 pripadnika pomorske policije (Wasserschutzpolizei), 10 žandara i 30 pripadnika lučke komande; sve pod komandom oberlajtnanta Wüglera (koji je u borbi ubijen);

Opširnije...

IN MEMORIAM ZORAN MARČIĆ 1921 – 2013.

ZORAN MARČIĆ

1921 – 2013. 

Rođen u Rabu, gdje je završio električarski zanat. Zaposlio se u Šibeniku 1940. Tamo postaje jedan od organizatora borbe za radnička prava. Već 1941. odlazi u partizanske vojne jedinice. Radi organiziranja otpora i narodne vlasti, na terenu, odlazi na Pag i Rab gdje je uspješno obavljao zadatak do oslobođenja. 

Nakon oslobođenja obavljao je više dužnosti. Nažalost, osjetio je i golootočka vremena koja u njemu nisu ostavila ni trunku mržnje prema drugima. Do mirovine radio je kao električar. Zaslužan je za prikupljanje i sistematiziranje građe iz NOB-a koju je predao Povijesnom arhivu. Bio je aktivan član Udruge antifašista Raba. 

Nosilac je Partizanske spomenice 1941., više odlikovanja i tri ordena za zasluge. 

 

    

Tražimo identitet boraca Devete udarne divizije poginulih na Rabu 12. 4. 1945.

Poštovani, već duže vrijeme tragamo za identitetom, odnosno osobnim podacima tri borca Devete udarne divizije, poginulih na Rabu dana 12. travnja 1945. godine. To su:

Opširnije...

Bura srušila bor na Spomen groblju Kampor

 

 

 

 

 

Dana 12. prosinca 2013. bura je srušila veliki bor na Spomen groblju logora Kampor i uništila pet pločica s imenima umrlih.
 

Dan antifašističke borbe

Zbornik