PRIJEM KOD GRADONAČELNICE

Gradonačelnica Grada Raba prof. Rosanda Krstinić Guščić primila je 24. veljače 2014. godine predsjednika Udruge antifašista Raba prof. Ivu Barića. Ivo Barić je gradonačelnicu upoznao s programom rada Udruge za 2014. godinu i s neostvarenim Zaključcima trodnevnog skupa Kampor – polje sjećanja održanog u listopadu 2011. godine. Od jedanaest točaka ostvarene su samo dvije i to: tiskan je Zbornik znanstvenih i stručnih radova 44 sudionika i osnovan Odbor za provedbu projekta Kampor – polje sjećanja.

Za ostvarivanje Zaključaka skupa Kampor - polje sjećanja ove je godine po prvi put osigurano 140.000 kuna koja nisu dostatna ali s njima se mogu postepeno početi ostvarivati ostale točke Zaključaka skupa Kampor – polje sjećanja, rekla je gradonačelnica, a to su:

Opširnije...

JESTE LI ZNALI?

Da je pjesma ''Padaj silo i nepravdo" hrvatska revolucionarna pjesma nadahnuta Hvarskom seljačkom bunom, a nastala na osnovama pjesme "Slobodarka" autora dr. Josipa Smodlake..
Pjesma je prvi put tiskana u Splitu 7. svibnja 1908. godine u prilogu lista Pučka sloboda.
Uglazbio ju je u marš istaknuti splitski skladatelj Josip Hatze.

Padaj silo i nepravdo,
Narod ti je sudit zvan.
Bjež'te od nas noćne tmine,
Svanuo je i naš dan.

Opširnije...

Rab je prvi otok u PGŽ oslobođen u Drugom svjetskom ratu

   

      Nakon četverogodišnje okupacije u Drugom svjetskom ratu, najprije talijanske, a kasnije njemačke vojske, otok Rab su 12. travnja 1945. godine oslobodile partizanske jedinice 9. udarne divizije i Kvarnerski odred.

         Bio je to rat u kojemu jedni imaju sva legalna prava da drugima oduzimaju živote, a drugi da tek imaju pravo steći malo lakši način smrti, jer na Rabu se ubijalo bez milosti. 

Opširnije...

RIJEČ UREDNIKA


Jubilarni deseti broj
Naše riječi posvećen je 70-toj obljetnici oslobođenja talijanskog fašističkog logora Kampor. Prvi broj lista izašao je prije pet godina. Tiska se dva puta godišnje: 12. travnja za sjećanje na Dan oslobođenja Raba od Nijemaca 1945. i 11. rujna za sjećanje na Dan oslobođenja Raba od Talijana 1943. godine. Budući da ove godine obilježavamo 70 godina od oslobođenja logora Kampor u ovom broju objavljujemo prve tekstove o životu logoraša u Kamporu autora Silverija Pakiža, internirca u logoru Kampor, tiskanim na slovenskom jeziku u Rabskom zborniku 1953., u izdanju Glavnog odbora Zveze borcev NOV Slovenije. Tekst je na hrvatski jezik preveo Slavko Malnar, koji je i autor teksta ''Kotar Čabar u plamenu''. U ovom broju pišu i dr.sc. Vanja Seršić, msgr. dr.sc. Leonardo Beg, dr.sc. Vladimir Isaić i Ivo Barić, prof. 

Opširnije...

Oslobođenje otoka Raba i Cresa

OSLOBOĐENJE OTOKA RABA 12. travnja 1945. 

         Nakon zauzimanja Jablanca, 9. udarna divizija orjetirana je, preko otoka Raba i Cresa, ka Istri. Njena 4. brigada bila je u tom momentu u pokretu od Splita ka Senju, dok je 13. brigada i dalje ostala na teritoriju Dalmacije.

         Za snage 9. udarne divizije otok Rab, zajedno s Cresom i Lošinjom, predstavljao je odskočnicu za dalja djelovanja na kvarnerske otoke i za iskrcavanje na Istru.

         Na otoku Rabu nalazilo se njemačko uporište jačine oko 600 vojnika, 15 topova 540 MAA i 15 protuavionskih topova i mitraljeza, i to:

         - u samom gradu Rabu i gradskoj tvrđavi: 1 baterija topova 540 MAA sa 130 vojnika, 60 inženjeraca, 30 pripadnika pomorske policije (Wasserschutzpolizei), 10 žandara i 30 pripadnika lučke komande; sve pod komandom oberlajtnanta Wüglera (koji je u borbi ubijen);

Opširnije...

IN MEMORIAM ZORAN MARČIĆ 1921 – 2013.

ZORAN MARČIĆ

1921 – 2013. 

Rođen u Rabu, gdje je završio električarski zanat. Zaposlio se u Šibeniku 1940. Tamo postaje jedan od organizatora borbe za radnička prava. Već 1941. odlazi u partizanske vojne jedinice. Radi organiziranja otpora i narodne vlasti, na terenu, odlazi na Pag i Rab gdje je uspješno obavljao zadatak do oslobođenja. 

Nakon oslobođenja obavljao je više dužnosti. Nažalost, osjetio je i golootočka vremena koja u njemu nisu ostavila ni trunku mržnje prema drugima. Do mirovine radio je kao električar. Zaslužan je za prikupljanje i sistematiziranje građe iz NOB-a koju je predao Povijesnom arhivu. Bio je aktivan član Udruge antifašista Raba. 

Nosilac je Partizanske spomenice 1941., više odlikovanja i tri ordena za zasluge. 

 

    

Dan antifašističke borbe

Zbornik