Program rada za 2015. godinu

PROGRAM I KALENDAR RADA UDRUGE ANTIFAŠISTA RABA ZA 2015.

I. UVOD

Udruga antifašista Raba je civilna udruga registrirana temeljem Zakona o udrugama. Članovi svojim radom djeluju na društvene promjene bez nasilja, a temelji se na sadržajima čiji je središnji motiv zaštita prava članstva oplemenjenog njihovim vlastitim stvaralaštvom njegovanjem antifašizma i tekovina NOB-a, antifašizma kao kulture duha i ljudskog dostojanstva, društva istine i slobode, za dragovoljno sudjelovanje u društvenim zbivanjima prakticirajući kulturu dijaloga promoviranjem etičnosti, ćudoređa zajedničkog teistima, agnosticima i ateistima.
Svojim se sadržajima u programu jasno ograđuje od fašizma koji nije nestao porazom u ratu pa se danas može pojaviti u drugim oblicima i uvijek u ime slobode nudeći sirovi materijalizam, nacionalizam, mržnju prema strancima, društveni otpor, duhovnu ograničenost, otpor prema Europi i laganje kao model ponašanja, nude kič i buku pomiješan s populizmom i nacionalizmom iza čega ne stoji nijedna univerzalna vrijednost pa uzima obličje i boju svog vremena njegujući kult laži.  

Budući da 2015. navršava 70. godišnjica oslobođenja od fašizma/nacizma cijeli program je posvećen godišnjici slobode.  
Na osnovi prethodnog Udruga antifašista Raba provodi program kojim je konsolidirana u modernu udrugu civilnoga društva koja uz njegovanje spomeničko-slavljeničke djelatnosti antifašističku misao širi listom Naša riječ, web stranicom, povezujući se e-mailom s drugim udrugama i pojedincima, održavanjem okruglih stolova, predavanjima, izdavaštvom (Zbornik, knjige i drugo), nastavom u Osnovnoj i Srednjoj školi u Tjednu antifašizma, redovnim emisijama na Radio Rabu, poticanjem i sudjelovanjem u izgradnji Memorijalnog centra Kampor i Škole demokracije, obilježavanjem značajnih datuma iz antifašističke povijesti, komemoracijama, suradnjom s drugim udrugama u zemlji i inozemstvu, Savezom antifašističkih boraca i antifašista, zajedničkim izletima i susretima s članovima drugih udruga i drugo. Značajan je bio i trodnevni skup ''Kampor – Polje sjećanja'' na kome je sudjelovalo pedesetak znanstvenika, stručnjaka i publicista iz Hrvatske, Slovenije i Italije.

Ovakav program privukao je u Udrugu i veći broj članova. U Udrugu je učlanjeno 292 člana. Prevladavaju muški sa 74%, žena je 67 ili 26%, mladih do 28 godina je 9 (4%), do 40 godina 27 (11%), prosječna starosna dob članstva je 59 godina.
Radi promjene stanja u strukturi članstva u prilog mlađih i većeg broja žena planirano je osnivanje Sekcije Žena i Sekcije mladih koje će biti samostalne u radu sa svojim sredstvima i programima.
Budući je veći dio spomenika poginulim u NOB u lošem stanju, poticat će se njihova obnova novim prijedlogom o racionalnom trošenju sredstava namijenjenih za tu svrhu.
Program socijalne zaštite značajan je dio brige o starijim članovima, posebno o sudionicima NOB-a i Domovinskog rata.
Udruga će se i ove godine financirati iz Proračuna Grada Raba, SABA RH, donacija, poklona, članarine i iz Proračuna Županije, a natjecat će se i za sredstva iz fondova Europske Unije.


I.   PROGRAM I KALENDAR RADA ZA 2014. GODINU

Na Skupštini Udruge antifašista Raba, održanoj 22. prosinca 2012., usvojene su sljedeće smjernice za izradu programa rada za 2013., 2014. i 2015. godinu:
-    nastavak suradnje sa školama;
-    osiguravanje uvjeta za rad Sekcije Mladih i Sekcije žena Udruge;
-    poticanje izgradnje Muzeja Kampor;
-    poticanje obnove Spomen groblja logora Kampor;
-    obilježavanje značajnih datuma iz antifašističke povijesti i Domovinskog rata;
-    proširenje izdavačke djelatnosti (Naša riječ, Zbornik i drugo);
-    održavanje znanstvenih skupova i okruglih stolova;
-    modernizacija web stranice Udruge antifašista Raba;
-    sudjelovanje u elektronskim medijima;
-    izrada programa socijalne zaštite članova Udruge;
-    suradnja sa SABA RH i PGŽ, i udrugama SABA.   

A)  STALNI POSLOVI U GODINI

1.    Učlanjivanje novih članova
Organizator:     Predsjedništvo
Izvršitelji:        članovi predsjedništva prema mjestu stanovanja
2.    Posjet nemoćnim i bolesnim članovima
Organizator:    Predsjedništvo
Izvršitelji:       članovi predsjedništva prema mjestu stanovanja
3.    Komemoracije na spomenicima poginulim u NOB-u i Domovinskom ratu
Organizator:   Grad Rab i UA Raba
Koordinator:  predsjednik UAB
4.    Polaganje cvijeća na odar umrlih članova (ispraćaj ako zatraži obitelj)
Organizator:   potpredsjednik
Koordinator:  predsjednik
5.    Zaštita i obnova spomenika poginulim u NOB-u i Domovinskom ratu
Organizator:   Grad Rab
Izvršitelj:        Dundovo d.o.o.
Koordinator:   predsjednik
6.    Suradnja sa školama, ustanovama kulture, SABA RH, Zajednicom udruga PGŽ,
udrugama iz Domovinskog rata i drugim udrugama, Gradom Rabom, Odborom
logora Rab-Gonars iz Ljubljane (Janež Herman), Židovskim zajednicama i kulturnom scenom
«Bejahad» i ostalima
Organizator:    Predsjedništvo
Koordinator:    predsjednik UA Raba
      7.   Uređivanje web stranice Udruge antifašista Raba
Organizator:        Predsjedništvo
Predlagatelj:        predsjednik UA Raba
Izvršitelj:             Dario Ogrizović

B)  POSLOVI PO MJESECIMA U GODINI

SIJEČANJ
1.    Sjednica predsjedništva UA Raba
Sazivač:        predsjednik UAR
Priređivači:   predsjednik, tajnica/k i predsjednici odbora
2.    Skupljanje članarine i osiguranja članova
Organizator:   Predsjedništvo
Izvršitelji:       svi članovi predsjedništva
VELJAČA
1.    Sjednica predsjedništva UA Raba
Sazivač:        predsjednik UAR
Priređivači:   predsjednik i tajnica/k
2.    Prihvaćanje Završnog računa UA Raba
Organizator:   Predsjedništvo
Izrađivač:       blagajnica
3.    Sjednica Odbora Tjedna antifašizma
4.    Sjednica Odbora okruglog stola Baština antifašizma
5.    Sjednica Odbora za izgradnju Muzeja Kampor
Priređivači:    predsjednici odbora i predsjednik UA Raba
Suradnici:      članovi odbora              

OŽUJAK
1.    Sjednica predsjedništva UA Raba
Sazivač:        predsjednik UAR
Priređivači:   predsjednik, članovi predsjedništva i predsjednici odbora
2.    Emisija na Radio Rabu
Organizator:      Predsjedništvo
Sudionici:          
3.    Sjednica Odbora Tjedna antifašizma-ljudskih prava
Priređivač:      Predsjedništvo
Koordinator:   predsjednik UAR
4.    Sjednica Uredništva i Savjeta lista Naša riječ
Priređivači:     glavni urednik
Sudionici:       članovi uredništva
     5. Izrada Programa socijalne zaštite članova UA Raba za 2014.
Predlagatelj:  tajnica/k i članovi Predsjedništva
Izvršitelj:       Predsjedništvo
     6. Sjednica Odbora okruglog stola Baština antifašizma
Priređivači:     predsjednik Odbora i članovi Odbora
Koordinatori:  Predsjedništvo i predsjednik UA Raba

TRAVANJ
1.    Sjednica predsjedništva UA Raba
Sazivač:        predsjednik UAR
Priređivači:   predsjednik, članovi predsjedništva i predsjednici odbora
2.    Sjednica Uredništva i Savjeta lista Naša riječ
Sazivač:          predsjednik UAR
Sudionici:       članovi Uredništva i Savjeta lista
3.    Tiskanje lista Naša riječ br. 13
Priređivači:     glavni urednik i Urednički odbor
Tiskara:                        
4.    Emisija na Radio Rabu
Organizator:      Predsjedništvo
Sudionici:         
5.    Obilježavanje 70. godišnjice oslobođenja Raba 12. travnja 2015 (nedjelja)
Organizator:      Grad Rab
Suorganizator:  Udruga antifašista Raba
Koordinatori:    predsjednik UAR
6.    Tjedan antifašizma-ljudskih prava od 14. do 17. travnja 2015.
Organizator:   Predsjedništvo
Predavači:       Ivo Barić, prof. i profesori povijesti Osnovne i Srednje škole
Sudionici:     učenici IV. razreda Gimnazije i učenici VIII. razreda Osnovne škole
7.    Okrugli stol ''Baština antifašizma'' 18. travnja 2014. (subota)
Organizator:   Predsjedništvo UA Raba
Sudionici:       

SVIBANJ
1.    Sjednica predsjedništva UA Raba
Sazivač:        predsjednik UAR
Priređivači:   predsjednik, članovi predsjedništva i predsjednici odbora
2.    Konferencija za tisak
Organizator:  Predsjedništvo
Sudionici:     predsjednik UAR i članovi Predsjedništva
3.    Emisija na Radio Rabu
Organizator:   Predsjedništvo UA Raba
Sudionici:       
4.    Sjednica Odbora okruglog stola Baština antifašizma
Organizator:   Predsjedništvo
Priređivač:      Ivo Barić i članovi Odbora
5.    Obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom i Dana Grada (9. svibanj)
Organizator:  Grad Rab
Koordinator:  Predsjedništvo UA Raba
6.    Posjet Kumrovcu (24. svibnja 2015)
Organizator:  Predsjedništvo UA Raba
Sudionici:      članovi UA Raba, učenici i profesori Srednje i Osnovne škole

LIPANJ
1.    Sjednica predsjedništva UA Raba
Sazivač:        predsjednik UAR
Priređivači:   predsjednik, članovi predsjedništva i predsjednici odbora
2.    Susret sa članovima A.M.P.I. iz Italije
Sudionici:      članovi Predsjedništva
Koordinator:  Ivo Barić i Ika Halović
3.    Dan antifašističke borbe  (22. lipnja) i
4.    Dan državnosti  (25. lipnja)
Organizator:   Grad Rab
Koordinator:   Udruga antifašista Raba

SRPANJ
1.    Sjednica predsjedništva UA Raba
Sazivač:        predsjednik UAR
Priređivači:   predsjednik, članovi predsjedništva i predsjednici odbora
2.    Sjednica Uredništva Okruglog stola
Priređivači:     Odbor Okruglog stola
Sudionici:       članovi uredništva

KOLOVOZ
1.    Dan pobjede i domovinske zahvalnosti  (5. kolovoza)
Organizator:   Grad Rab
Sudionik:       Udruga antifašista Raba
     3.  Godišnji odmor
Dežurstvo:    Članovi Predsjedništva

RUJAN
1.    Sjednica predsjedništva UA Raba
Sazivač:        predsjednik UAR
Priređivači:   predsjednik, članovi Predsjedništva i predsjednici odbora
2.    Zahtjevi donatorima i sponzorima za pomoć
Organizator:    Predsjedništvo
Priređivač:       predsjednik UAR, tajnica/k i predsjednici odbora
3.    Emisija na Radio Rabu
Organizator:   Predsjedništvo
Sudionici:       
4.    Sjednica Uredništva i Savjeta lista Naša riječ
Sazivač:          predsjednik UAR
Sudionici:       glavni urednik, članovi Uredništva i Savjeta lista
      7.   Tiskanje lista Naša riječ br. 14
Priređivači:     glavni urednik i uredništvo
Sudionici:       članovi uredništva      
      8.   Sjednica Odbora Muzeja Kampor i Logorskog odbora Kampor-Gonars
Organizator: Predsjedništvo    
Priređivač:   predsjednik Odbora
9.     Obilježavanje Dana oslobođenja Raba i Logora Kampor 12. rujna (subota)
Organizator:     Grad Rab
Suorganizator:  Udruga antifašista Raba
Koordinatori:    predsjednik UAR

LISTOPAD
8.    Sjednica predsjedništva UA Raba
Sazivač:        predsjednik UAR
Priređivači:   predsjednik, članovi predsjedništva i predsjednici odbora
9.    Emisija na Radio Rabu
Organizator:   predsjedništvo
Sudionici:       
10.     Dan neovisnosti  (8. listopada)
Organizator:      Grad Rab
Sudionik:           Udruga antifašista Raba
11.    Nacrt prijedloga Programa i Kalendara rada za 2016. godinu
Predlagač:         predsjednik Udruge i predsjednici odbora
Rasprava:          Predsjedništvo

STUDENI
1.    Svi sveti i Dan mrtvih, 30. studeni na Spomen-groblju Kampor i 1. studeni komemoracije na spomenicima NOB-a i polaganje cvijeća na grobove boraca
Organizator:     Grad Rab i UA Raba
Sudionik:          Udruga antifašista Raba
2.    Gonars (Italija) 1. listopada 2015. međunarodna komemoracija
Organizator:    SABA RH
Sudionik:         Udruga antifašista Raba
3.    Sjednica predsjedništva UA Raba
Sazivač:        predsjednik UAR
Priređivači:   predsjednik, članovi predsjedništva i predsjednici odbora
4.    Emisija na Radio Rabu (prva srijeda)
Organizator:   Predsjedništvo
Sudionici:        
3.    Usvajanje Programa i kalendara rada
Organizator:       Predsjedništvo
Predlagač:          predsjednik UA

PROSINAC
1.    Sjednica predsjedništva UA Raba
Sazivač:        predsjednik UAR
Priređivači:   predsjednik, članovi predsjedništva i predsjednici odbora
2.    Emisija na Radio Rabu (prva srijeda)
Organizator:   Predsjedništvo
Sudionici:       
     3.   Usvajanje prijedloga za dodjelu priznanja i zahvalnica
Organizator:    Predsjedništvo
Predlagači:      članovi UA Raba
3.    Godišnja skupština Udruge antifašista Raba
Organizator:   Predsjedništvo
Priređivač:      predsjednik UA Raba i svi predsjednici odbora i komisija
4.    Novogodišnje druženje članova UA Raba
Organizator:   Predsjedništvo

Tijekom godine bit će nepredviđenih poslova koji će se uvrstiti u program kad se pojave. Najčešće su to poslovi vođenja izletnika na područje Logora Kampor i logorskog groblja. Sve nepredviđene radnje organizirat će predsjednik s članovima predsjedništva, tajnica/k i predsjednici odbora.
                      
Za provođenje programa zaduženi su:
Predsjedništvo, predsjednik, tajnica/k, Odbor za izgradnju Muzeja Kampor, Urednički odbor lista Naša riječ, Savjet lista Naša riječ, Odbor Okruglog stola Baština antifašizma, Odbor Tjedna antifašizma
Savjetnici:
1.    Prof. dr. sc. Josip Deželjin, emer.
2.    Prof. dr. sc. Damir Grubiša
3.    Herman Janež, predsjednik Logorskog odbora Rab-Gonars (Ljubljana)
4.    Tomislav Jakić, publicist
                                                                                                        Predsjednik                                                                                               

                                                                                                     Ivo  Barić, prof.
Broj:
Rab, 20. prosinca 2014.

Dan antifašističke borbe

Zbornik