O talijanskom fašističkom logoru Kampor

Da bi ostvarili suludu ideju etničkog čišćenja sjevernog dijela Kvarnerske i Ljubljanske provincije fašisti su osnivali koncentracijske logore. Podizali su ih diljem Italije i u našim krajevima. U riječkoj regiji osnovali su logore u Bakru, Kraljevici, Lovranu i Rabu.

Na Rabu je 26. lipnja 1942. mjesto za logor odredio jedan talijanski pukovnik. On je u pratnji civilnog komesara, fašiste Giorgija Palcija (Palčić), Antonija Rismonda, Pjera Nimire i drugih rapskih talijanaša, odabrao mjesto Kampor za budući logor. Bilo je to kamporsko polje zasađeno mladim usjevima koji su u ratnim uvjetima bili jedina nada za preživljavanje stanovnika Kampora.

Već 2. srpnja 1942. došlo je na Rab dvjesto talijanskih vojnika i oficira koji su podigli šatore u polju podno kamporske škole. S njima je bio Giovani Turn, geodeta iz Bolonje koji je zacrtao logor. Komandu su smjestili u kamporsku školu i obližnje kuće izbacivši iz škole učitelja Milana Brozovića sa suprugom i mještane iz obližnjih kuća: Mravići, Kriškovići i Kurelići. Sutradan su mobilizirali oko tristo Rabljana i započeli radove na proširenju ceste Rab-Kampor. Radi podizanja logora uništili su sve usjeve na polju (kukuruz je već bio visine i do dva metra) i zaravnali potoke. Logor su gradile tri talijanske firme: Pardi, Montuari i Isastia.

Logor je bio pod zapovjedništvom Itendature II. armije sa sjedištem na Sušaku i pod zapovjedništvom generala Maria Roatte koji je razradio Mussolinijevu ideju o „preseljenju naroda“. Iako logor još nije bio završen prve internirce su doveli 27. srpnja 1942. godine. O tom tužnom prvom dolasku interniraca u logor Odoriko Badurina 27. srpnja 1942. zapisao je:

Došli su prvi deportirani u logor! U 5,25 sati (po suncu) došao krcat parobrod „Plav“ s prvim osobljem za u logor. Tek u 7,00 (po staru) eto dolazi ta žalosna povorka pješice.... Idu mirno. Prati ih oko 20 vojnika s puškama. Sve muški od 18 do 45 godina. Došlo ih je oko 170, a među njima i jedan pop i to umno bolestan. I eto takve vode okolo, to su Slovenci.

Od tada su skoro svaki dan dovozili transporte interniraca iz Slovenije i Hrvatske. Iz Čabra su 4. kolovoza 1942. dovezli prvi transport u kojem je bilo 486 žena i djece.

Od 27. srpnja 1942. pa do oslobođenja logora 11. rujna 1943. godine kroz njega je prošlo oko 15 tisuća interniraca računajući u tu brojku 3.336 Židova koje su u Kampor dovodili od 29. svibnja 1943. iz ustaških logora u Kraljevici, Kuparima, Gružu i Lopudu. Hrvati, Slovenci i ostali bili su u „represivnoj“ internaciji dok su Židovi došli u „zaštitnu“ internaciju iz ustaških logora.

Ivo Kovačić piše da je do kraja listopada 1942. u logor doveden 7.541 internirac, od toga 5.087 Slovenaca, 1.198 Hrvata i 468 ostalih. Budući da talijanski izvještaji ne navode neke transporte koje spominje Odoriko Badurina može se zaključiti da su brojke mnogo veće. Tako jedan talijanski izvještaj od 22. rujna 1942. spominje brojku od 13 tisuća, a drugi od 30. rujna 11 tisuća interniraca od čega 2 tisuće malodobne djece.

Internirci su najprije dolazili u prijamni odjel, tzv. Bonifiku gdje su im oduzimali sve stvari i novac. Za stvari su dobivali potvrde, a za novac bonove. Na sjevernoj strani polja je podignut logor I. odnosno Muški logor, a na zapadnoj logor III. odnosno Ženski logor. Do njega je sagrađen logor II. ili Židovski logor, a na kraju logor IV. ili Kaznene radionice.

Internirci su umirali od gladi i bolesti zbog krajnje neprimjerenih uvjeta stanovanja i nedostatne prehrane. U malim isluženim vojnim šatorima bez ikakve izolacije i posteljine, samo s jednom dekom i malo slame živjelo je četiri do šest ljudi. Za prehranu su dobivali dnevno šalicu tople vode s nekoliko zrna riže ili tjestenine i jedan kruh od 100 grama i 50 grama krumpira, a ponekad i malo sira ili mesa na kostima. S ovom hranom ljudi su u logoru nakon kraćeg vremena nalikovali na sablasti, a najduže su živjeli tri mjeseca. Većina ih nije mogla hodati nego je ležeći mirno u šatoru čekala smrt. Čuvari se zbog toga nisu uzbuđivali jer su slijedili nalog zapovjednika XI. Armijskog korpusa generala Gastone Gambara koji je glasio:

„Logično je da koncentracijski logor nije za debljanje. Bolestan zatvorenik je miran zatvorenik . . . „#

Bolesne su odvajali u tzv. bolnice koje su improvizirali najprije u podrumima kamporskih kuća, a kasnije u rapskim hotelima Adria, Kontinental, Praha, Park i Imperial. Tamo su ih smjestili da zaštite stražare od zaraze, a ne zato da ozdrave. Budući da nije bilo lijekova većina je umirala, najviše od tuberkuloze. Za božićne blagdane 1942. umrlo je čak 102, a tijekom prosinca 332 internirca. Umrle su pokopavali na kamporskom polju, na mjestu gdje je danas Spomen-groblje. Na groblje su donosili po nekoliko mrtvaca u jednom sanduku, a pokopavali najčešće pod jednim imenom pa danas sa sigurnošću ne znamo točan broj umrlih. Do 11. kolovoza 1942. umrlo je devetnaest interniraca koji su pokopani na Mjesnom groblju Kampor i zavedeni u Knjigu umrlih župe Kampor. Prvi je u logoru 5. kolovoza umro Vilim Molnar rođen 28. svibnja 1942. (dijete od dva mjeseca). Upisivanje umrlih u Matičnu knjigu umrlih župe Kampor prekinuto je 11. kolovoza 1942. godine. Tada je otvorena Knjiga umrlih u Logoru. Vodio ju je vojni kapelan. #

Zanimljivo da je jedan od tamničara, kako sebe zove Francesco Giacomelli, jedno vrijeme pisar u Logoru Kampor, progovorio nakon šezdeset godina šutnje o žrtvama Logora Kampor. On kaže da je u Logoru umrlo od neishranjenosti i batina najmanje 1200 ljudi. Drugih dvije tisuće umrlo je odmah nakon dolaska. Među ovima je bilo preko stotinu djece.# Dakle, prema Giacomeliju u Logoru je umrlo preko 3.200 interniraca. Budući da je bio logorski pisar njegovo priznanje može biti zanimljivo za povjesničare koji se bave žrtvama Logora Kampor.

Nakon intervencije Međunarodnog Crvenog križa u siječnju 1943. godine Talijani su počeli u ženskom logoru gradnju manjih drvenih baraka. Internirci su ih zvali ruske barake. U svaku su smjestili dvadeset ljudi. Kasnije su nastavili gradnju, ali je na žalost za internirce bilo kasno. Kod pape Pia XII. intervenirali su zbog neljudskih uvjeta u logoru 20. 11. 1942. ljubljanski biskup mons. Gregorij Rožman i krčki biskup mons. Srebrnić. Predali su mu i prosvjednu predstavku iako su prije toga upravi logora službeno priznali da „humano i pravedno postupaju s internircima“#.

Zbog velike smrtnosti i preseljenja interniraca u druge logore (Gonars i druge) barake su se ispraznile. Možda su to činili planski da u njih dovedu Židove koji su im plaćali preseljenje. I doista 29. svibnja 1943. godine doveli su prvu skupinu od 591 Židova. U kratko vrijeme u logoru je bilo 3.336 Židova. U Rab su došli da se spase od sigurne smrti u ustaškim logorima odakle su došli.

Zapovjednik logora i komandant svih vojnih jedinica (karabinjera) na Rabu bio je fašistički fanatik potpukovnik Vincenzo Cuiuli zvani Zmija koji je s oko 2.200 talijanskih vojnika i nekoliko interniraca kolaboranata, od kojih se isticao Ivan Mohor, provodio teror.

Teško stanje u Logoru potaknulo je internirce na otpor pa je 5. siječnja 1943. osnovan Izvršni odbor Osvobodilne fronte koga je osnovala već postojeća logorska organizacija komunističke partije formirana u rujnu 1942. godine.

Kad je 8. rujna 1943. Italija kapitulirala u logoru je bilo 4.500 interniraca i oko 2.000 naoružanih Talijana. Izvan logora u Gradu i utvrdama po otoku bilo je još oko 200 talijanskih vojnika, karabinjera i financa. Doznavši za kapitulaciju Italije Rabljani i internirci su počeli zajedničku akciju razoružanja Talijana i oslobađanje logoraša.

Izvršni odbor Oslobodilne fronte logora je 8. rujna 1943. donio odluku da se u miru dočeka 9. rujna. Bojeći se pobune sutradan je zapovjednik Cuiuli pozvao predstavnike interniraca na razgovor. Internirci su mu tada rekli da više nisu logoraši i da u logoru ostaju po svojoj volji.

Dana 11. rujna razoružana je talijanska vojska pa je popodne u Rabu održan veliki narodni zbor na kome su sudjelovali stanovnici svih mjesta i delegacija interniraca logora Kampor.

Oslobođenje otoka Raba i logora Kampor U prostorijama Lučke kapetanije u Rabu 11. rujna 1943. godine vođeni su pregovori rapskih partizana i predstavnika interniraca s talijanskim oficirima i komandantom logora Cuiulijem o razoružanju talijanske vojske. Talijanima je predloženo da mirno predaju polovicu oružja i da napuste Rab jer je Italija kapitulirala. Cuiuli je odugovlačio pregovore jer je očekivao Engleze kojima bi se odmah predao. Odugovlačenje pregovora je podiglo tenziju mase ljudi ispred Lučke kapetanije koja je burno reagirala. Uskoro se od mase odvojila jedna grupa mladića i u silnom naletu razoružala talijanske karabinjere u radio-stanici i pošti. Doznavši za razoružanje pukovnik Cuiuli je pristao na predaju polovice oružja, ali tada je već bilo kasno. Pregovarači su razoružani i odvedeni u hotel Bristol (hotel na Rivi) gdje su Cuiulia rapski partizani predali logorskoj straži koja ga je vezanog kamionom odvezla u logor.

Razoružanje talijanskih postaja i utvrda nastavljeno je na lokacijama: Sv. Juraj, Frkanj, Kamenjak, Sv. Ilija, Vašibaka u Barbatu, rt Stojan u Loparu i Petrac u Banjolu. Razoružane su i karabinjerske i financne postaje na cijelom otoku te četiri posade vanjskih bunkera logora što je internircima olakšalo unutarnje razoružanje čuvara.

Akciju razoružanja Talijana u logoru 11. rujna 1943. vodio je Izvršni odbor Osvobodilne fronte i KP Slovenije. Neki Talijani su odmah ujutro predali oružje pa je Cuiuli po dolasku u Logor ocijenio da mora pregovarati s internircima, ali tada u izmijenjenim okolnostima. Internirci su u Logoru organizirali Zbor mira i bratimljenja s Talijanima koji su predali oružje. Svi zajedno su pjevali talijanske, slovenske i hrvatske pjesme. Na harmonici je svirao vrlo raspoloženi bivši internirac Ivan Srdoč iz Srdoči kraj Rijeke. Predaja Talijana je završena do podne 11. rujna bez žrtava pa je u logoru uspostavljena logorska samouprava.

Internirci su osnovali vojni sud kome je predsjedao Silvije Pakež (prije rata je bio sudac). Sud je temeljem logorske arhive i drugih dokaza o zločinima na smrt osudio samo kolaboranta Ivana Mohora. Presuda nad Mohorom izvršena je na logorskom groblju 15. rujna 1943. godine, a Cuiuli je pritvoren do izručenja višem sudu. Na putu za Sloveniju Cuiuli izvršio je suicid u crikveničkom zatvoru prerezavši vratne žile. Tijelo mu je preneseno u Rab i pokopano izvan logorskog groblja pokraj Mohora. Obitelj ga je šezdesetih godina ekshumirala i odnijela u Italiju.

Oslobođeni logoraši 11. rujna 1943. osnovali su Rapsku brigadu, partizansku vojnu jedinicu nastalu od postojećeg Udarnog bataljuna u čijem je sastavu bio i jedan židovski bataljun i Kastavska četa boraca iz Kastva. Brigada je brojila 1.700 boraca podijeljenih u pet bataljuna.

Nakon dvije i pol godine okupacije Rab su 12. rujna 1943. napustile talijanske vojne jedinice i većina civila (neki su otišli i ranije). Za kratko vrijeme okupacije talijanski fašisti su ostavili pustoš, gospodarski krah i više tisuća mrtvih ljudi na logorskom groblju u Kamporu. U logoru Kampor umrlo je više tisuća ljudi, ali zbog nedostatnih popisa do danas je identificirano samo

1.477 imena žrtava. To je 19% umrlih od ukupnog broja interniraca, a to je više od zabilježene smrtnosti u njemačkom logoru Buchenwald u kome je umrlo 15% ljudi (Carlo Spartaco Capogreco, Musolinijevi logori, Zagreb, 2006., str. 318)

Najzaslužniji čovjek za prikupljanje imena umrlih svakako je predsjednik Logorskog odbora Kampor-Gonars Janež Herman iz Ljubljane kome zahvaljujemo na dugogodišnjem trudu. Iako je u fašističkom logoru Kampor na Rabu izvršen ratni zločin, nakon rata u Italiji nije pokrenut niti jedan sudski proces protiv odgovornih. Dakle, zločinci su nagrađeni. Zašto?

Autor: Ivo Barić, prof.

 


POPIS

EVIDENTIRANIH ŽRTAVA KONCENTRACIJSKOG LOGORA KAMPOR

NA OTOKU RABU 1942/43. godine (Po Janežu Hermanu)

 

1. AGNIČ JOŽETA JOŽE 1906

2. AHLIN JOŽETA SREĆKO 1914

3. ANZEUC FRANCA JOŽE 1905

4. ANŽUR FRANCA FRANC 1898

5. ANŽUR MATIJE ANTUN 1923

6. ARH VJEKOSLAVA FRANJICA 1941

7. ARKO JAKOBA JOŽE 1896

8. ARNIČ MAKSA, BORIS 1905

9. AVSEC FRANC 1923

10.AVSEC ANDREJA ANDREJ 1920

11. BADEC MATEVŽA JAKOB 1904

12.BAHOR JANEZA MIHAEL 1894

13.BAJC FRANCA FRANC 1904

14.BAJUK MARKA JANEZ 1908

15.BAJUK MARTINA FRANCE 1896

16.BAJUK MARTINA STANISLAV 1909

17.BALKOVEC JANEZA JANEZ 1909

18.BALKOVEC JOŽETA FRANC 1925

19.BALKOVEC PETRA JANEZ 1908

20.BALKOVEC PETRA PETER 1910

21.BAN JULIJA STANISLAV 1940

22.BAN MARTINA ADAM 1878

23.BAN MATE KATA 1877

24.BAN STANKA JULIJANA 1938

25.BARAGA TOMAŽA ANDREJ 1886

26.BARLE JANEZA JANEZ 1912

27.BAVEC JAKOB 1904

28.BAVEC JURIJA FRANCE 1887

29.BEČAJ ANTONA FRANC 1907

30.BEČAJ FRANCETA ALOJZ 1914

31.BEDE JOŽE

32.BELKO IVANA JANEZ 1888

33.BENAT FRANC

34.BENČINA ANTUNA ZVONKO 1940

35.BENČINA FRANCETA JANEZ 1907

36.BENČINA IVANA JOSIP 1921

37.BENČINA PRIMOŽA IVAN 1878

38.BENDE JANEZA JANEZ 1904

39.BERČAN JAKOBA LUDVIK 1921

40.BERLEC MATU A FRANCE 1894

41.BERNIK JOŽE 1887

42.BERTONCEU JANEZA FRANC 1895

43.BEUKA JANEZA JANEZ 1881

44.BEUKA JURJA JELENA 1873

45.BINČIĆ MARIJA

46.BLATNIK JOŽETA JOŽE 1893

47.BOBNAR ANTONA ANTON 1902

48.BOBNAR JANEZA MARTIN 1924

49.BOBNAR JOŽETA JŽE 1894

50. BOGATAJ ANTONA FRANC 1915

51.BOH BARTOLA JERNEJ 1904

52.BOH JANEZA JANEZ 1891

53.BOHA LEOPOLDA MATEJ 1897

54.BOHTE JOŽETA FRANC 1895

55.BOLDAN PAVLA FRANC 1924

56.BOLKA VALENTINA VALENTIN 1914

57.BOLNAR JANEZA MARTIN 1924

58.BOLTE JANEZ ANTON 1903

59.BOVHA MATEJ 1897

60.BOZGA JANEZA JAKOB 1890

61. BOŽIĆ MIHAELA MIHAEL 1888

62.BRADEŠKO FRANCA FRANC 1891

63.BRANCEU JOŽETA FRANC 1925

64.BREJC JANEZA JANEZ 1885

65.BRENCE MATIJA JANEZ 1860

66.BREZOVAR JANEZA JANEZ 1907

67.BRIMŠEK JANEZ

68.BRKOPEC JURIJA PETER 1908

69.BRLEC MATIJA FRANC 1894

70.BRUNČEK JANEZA JANEZ 1900

71.BUKOVAC IVANA FRANJO

72.BUKOVAC IVANA IVAN

73.BUKOVAC JAKOVA IVAN 1873

74.BURA IVANA ANTUN 1888

75.BURA UUBOMIRA LJUBICA 1938

76.BUTALA JANEZA ANTON 1910

77.BUTALA JANEZA JANEZ 1897

78.CANKAR FRANCA JOŽE 1891

79.CANKAR GREGORJA ANTON 1912

80.CANKAR GREGORJA JOŽE 1912

81.CANKAR MATIJA JANEZ 1894

82.CELARC FRANCA FRANC 1922

83.CENTA JANEZA EDVARD 1914

84.CESAR JENEZA ANTON 1898

85.CIBER MATIJA JAKOB 1898

86.CIMPERMAN ALOJZA ALOJZ 1902

87.CIMPRIČ ANTONIJA, NOVI KOT

88.CIMPRIČ JAKOBA JAKOB 1880

89.CIMPRIČ JURIJA JURIJ 1870

90.CIMPRIČ VALENTINA ALOJZ 1941

91.CIMPRIĆ JAKOVA MARIJA 1975

92.CINKA JAKOBA JANEZ 1889

93.COHNAR FRANJE BLAŽ 1926

94.COLNAR JOSIPA FRANJO 1897

95.COLNAR PETRA MARIJA 1897

96.COVAR IVANA DUŠAN 1941

97.COŽ ANTONA ANTON 1900

98.COŽ ANTONA JOŽE 1894

99.CUNDER GREGORJA FRANCE 1891

100.ČADEŽ ANTUNA ANTUN 1871

101.ČADEŽ FRANJE ANTONIJA 1938

102.ČADEŽ FRANJE JOSIP 1938

103.ČADEŽ JOSIPA ROZALIJA 1941

104.ČADEŽ STJEPANA ANTUN 1871

105.ČADONIČ MARKA FRANCE 1919

106.ČAMPA ALOJZ IVAN 1905

107.ČAMPA PRIMOŽA LUDVIK 1892

108.ČELARC FRANCA FRANC 1922

109.ČEMAS MATIJA FRANC 1896

110.ČEREDNJAK VASILIJA JANEZ 1923

111. ČERNE JANEZA PAVEL 1875

112.ČERNE JOŽETA ALOJZU 1892

113.ČOLMAR JOSIPA FRANJO 1897

114.ČOP ALBERTA STJEPAN 1882

115.ČOP ANTUNA VALENTIN 1883

116.ČOP BLAŽA JOSIP 1911

117.ČOP BOGDANA JOSIP 1940

118.ČOP FRANJE FRANJO 1940

119.ČOP IZIDORA VALENTIN 1896

120.ČOP JOSIPA FRANJO 1869

121.ČOP JOSIPA IGNACIJE 1868

122.ČOP JOSIPA STJEPAN 1882

123.ČOP JURIJA JOŽE 1911

124.ČOP MIROSLAVA EMANUEL 1904

125.ČOP MIROSLAVA FRANJO 1909

126.ČOP NIKOLE ANTUN 1850

127.ČOP VALENTINA VALENTIN 1922

128.ČRNIČ MIKA MIKO 1909

129.ČUK JAKOBA VILIBALD 1922

130.DE CECO BASILIJA ANTON 1900

131.DEBELJAK ANTONA FRANC 1902

132.DEBELJAK ANTONA FRANC 1904

133.DEBELJAK ANTONA JOŽEF 1909

134.DEBEUAK JANEZA ALOJZU 1888

135.DEBELJAK JANEZA JANEZ 1924

136.DEBEVC TOMAŽA FRANC 1892

137.DEBEVEC LOVRENCA JOŽEF 1893

138.DEJAK ANTONA JANEZ 1888

139.DERGANC JURIJA ALOJZU 1902

140.DERMASTUA ANTONA JANEZ 1908

141.DEŽEUAN FRANCA MILAN 1916

142.DIMNIK MIHAELA VALENTIN 1897

143.DJURIĆ IVANA JOSIP 1892

144.DOBOVIČNIK JOŽEFA MARTIN 1883

145.DOBRAVEC JAKOBA JOŽEF 1921

146.DOBREN PETRA GAŠPER 1887

147.DOLENC ANTONA JAKOB 1893

148.DOLES JANEZA ANTON 1898

149.DOLINAR MATIJA ANTON 1914

150.DRAGOŠ MIHAELA MIHAEL 1899

151.DRAGOVAN JANEZA MARTIN 1898

152.DRENIK JOSIPA FRANC 1902

153.DRMEC JOSIPA IVAN 1882

154.DRNULC JOSIPA IVAN 1902

155.DRNULC JOSIPA MARIJA 1870

156.DROBNIČ ANTONA MILAN 1925

157.DROBNIČ GREGORJA KAREL 1900

158.DROBNIČ JAKOBA FRANC 1900

159.DROBNIČ PETRA JOŽEF 1910

160.DUH ALBERTA ALOJZU 1893

161.DULAR JANEZA JOŽEF 1913

162.EISLER DR. VIKTOR, DUNAJ

163.ERBIDA FELIKSA FELIKS 1890

164.ERBIDA FELIKSA JOŽEF 1896

165.ERENT MIHAJLA IVAN 1883

166.ERJAVEC JANEZA FRANC 1899

167.ERŽEN PETAR 1901

168.ERŽEN FRANJICA1888

169.ERŽEN FILIPA VALENTIN 1911

170.ERŽEN JAKOVA JOSIP

171.ERŽEN JAKOVA VALENTIN 1878

172.ERŽEN LOVRA FILIP 1893

173.ERŽEN VALENTINA FRANJO 1868

174.ERŽEN VALENTINA MARIJA 1869

175.ERŽEN VALENTINA MARIJA 1940

176.ERŽEN VALETNINA FRANJO 1941

177.FANCE MATIJE ANDJELKA 1890

178.FINK JANEZA FRANC 1903

179.FLIS FRANCA RUDOLF 1896

180.FLORJANČIČ ŠTEFANA ANTON 1923

181.FOJKAR TOMAŽA JOŽE 1922

182.FRANCEU JANEZA ANTON 1909

183.FRANCETIĆ FRANJA EMILIJA 1876

184.FRANTE JOŽE

185.FRBEŽAR FILIPA STJEPAN 1896

186.FRBEŽAR RUDOLFA ANTUN 1896

187.FRICEU MATIJA LEOPOLD 1909

188.FURLAN JOŽETA IVAN 1905

189.GABINAC NIKOLAJA JOŽE 1895

190.GABROVEC JOŽETA AVGUST 1891

191.GAČNIK ANTONA JANEZ 1905

192.GAL JANEZ

193.GALIČ VALENTINA JOŽE 1891

194.GALIČ VALENTINA PETER 1897

195.GAPERŠIČ JANEZA PAVEL 1894

196.GAŠPARIČ JANEZ

197.GAŠPERIČ ANTONA FELIKS 1905

198.GATE RUDOLF

199.GERJOL FRANC 1906

200.GERL JOŽEFA JANEZ 1900

201.GERŠIN MARTINA JOŽE 1889

202.GEŠEU JOŽEFA JOŽE 1898

203.GLAŠIČ JAKOBA JANEZ 1896

204.GLAVAN ANDREJA JOŽE 1887

205.GLAVAN FRANCETA JANEZ 1911

206.GLAVIČ FRANCA JANEZ 1918

207.GLOBOKAR JOŽEFA FRANC 1893

208.GNIDOVEC ALOJZA ANTON 1919

209.GOLAR JOŽE

210.GOLAŽ DANIJELA JANEZ 1904

211.GOLE RUDOLFA RUDOLF 1898

212.GOLOB JOŽETA FLORJAN 1894

213.GOLOBIČ JAKOBA ANTON 1903

214.GORENJC JERNEJA JANEZ 1942

215.GORJANC FRANCETA ALOJZ 1894

216.GORNIK ANDREJA ANDREJ 1891

217.GORNIK ANKICA

218.GORNIK LUKA KAREL 1899

219.GORŠE EDMUNDA ANTON 1915

220.GORŠE FRANCETA STANISLAV 1904

221.GOVEDNIK ANTONA JANEZ 1923

222.GRADIŠAR ALOJZA JANEZ 1937

223.GRADIŠAR JOŽETA ALOJZ 1915

224.GRAHEK JAKOBA JOŽE 1893

225.GRAJŠ IVANA UUDMILA 1942

226.GRBAC MATIJE MATIJA 1879

227.GRBEC FRANJICA1872

228.GRBEC ANTUNA ANA 1862

229.GRČMAN FRANCETA MIHAEL 1877

230.GREGORČIČ ANTONA MIHAEL 1915

231.GREGORIČ ANTONA ANTON 1920

232.GREGORIČ JANEZA JANEZ 1920

233.GREGORIČ MARTINA ALBIN 1909

234.GRIL JOŽETA JANEZ 1900

235.GRL ANTUN 1918

236.GRUBAR FRANCETA FRANC 1895

237.GUŠTIN MARKA MARKO 1922

238.HABIČ FRANCETA FRANC 1885

239.HABIČ JANEZA FRANC 1913

240.HABJAN TEREZUE ALOJZ 1919

241.HABJAN TEREZIJE ANTON 1918

242.HAUPTMAN ALOJZA MIHAEL 1886

243.HEMIGMAN ANTONA ANTON 1909

244.HEMIGMAN JANEZA ALOJZ 1915

245.HINNIGAR ANTON LUDVIK 1909

246.HITI JANEZA ALOJZ 1889

247.HITI JANEZA FRANC 1892

248.HOČEVAR DAMU ANA ALOJZ 1907

249.HOČEVAR JANEZA JANEZ 1902

250.HODOROVIČ FRANJA FRANC 1942

251.HODOROVIČ PAVLA FRANJO 1891

252.HORVAT JANEZ

253.HORVAT JURIJA JOŽE 1907

254.HRIBAR JANEZA JAKOB 1892

255.HROVAT JANEZA JANEZ 1921

256.HROVAT JELKE FRANC 1916

257.HROVATIČ ANTONA ANTON 1899

258.HUDNIK ANTONA FRANC 1906

259.HUDOLIN ANTUNA GAŠPAR 1871

260.HUDOLIN ANTUNA GAŠPAR 1880

261.HUDOLIN ANTUNA PETAR 1873

262.HUDOLIN IVKE MATIJA 1865

263.HUDOLIN JOSIPA ANTUN 1920

264.HUDOLIN JURJA MATIJA 1863

265.HUDOLIN MATIJE JURAJ 1897

266.HUDOLIN MILANA JOSIP 1940

267.HUDOLIN MILANA VINKO 1942

268.HUDOLIN PETRA PETAR 1880

269.HUDOROVIĆ MARGARETE MATIJA 1924

270.HUDROVIĆ FRANJE FRANJO 1942

271.HUDROVIĆ PAVLA FRANJO 1891

272.ILIS FRANCETA RUDOLF 1896

273.ILNIKAR ANTONA ALOJZ 1907

274.INTIHAR FRANCA JOŽEF 1923

275.INTIHAR JANEZA FRANC 1911

276.IVANČIČ JANEZA JANEZ 1904

277.IVANČIČ JANEZA JOŠEF 1911

278.IVANUŠIČ MATIJA JOŽEF 1898

279.JAKETIČ ANTONA FRANC 1902

280.JAKIČ JANEZA JANEZ 1918

281.JAKIČ JANEZA JOŽEF 1888

282.JAKLIČ KARLA ANTON 1913

283JAKLIČ NI KOLAJ A MARTIN 1882

284.JAKOPIN JANEZA ALOJZ 1924

285.JAKOPIN MATEJA ANTON 1914

286.JAKOVAC JOŽEFA PAVEL 1905

287.JALOVEC JANEZA NIKOLAJ 1892

288.JANC FRANCA JOŽE

289.JANČAR JAKOBA JAKOB 1893

290.JANČAR JANEZA ALOJZ 1893

291.JANEŠ ANTUNA ANTUN 1892

292.JANEŠ ANTUNA ANTUN 1940

293.JANEŠ ANTUNA FILIP 1895

294.JANEŠ ANTUNA IVAN 1868

295.JANEŠ ANTUNA JAKOV 1890

296.JANEŠ ANTUNA MARIJA 1870

297.JANEŠ ANTUNA MARIJA 1929

298.JANEŠ FRANJE FRANJO 1922

299.JANEŠ FRANJE MARIJA 1865

300.JANEŠ IVANA JOSIP

301.JANEŠ IVANA JULKA 1860

302.JANEŠ JOSIPA FRANJO 1942

303.JANEŠ JOSIPA JOSIP 1872

304.JANEŠ JOSIPA JOSIP, 7.1., A-210

305.JANEŠ JOSIPA JOSIP, MANDLI, 8.10.1919, 14.1. F-62

306.JANEŠ JOSIPA MARIJA 1865

307.JANEŠ MATIJE ANGELA 1891

308.JANEŠ MATIJE JAKOV 1866

309.JANEŠ MATIJE MARICA 1942

310.JANEŠ MATIJE MIRA 1941

311.JANEŠ STJEPANA JURAJ 1881

312.JANEŽ ANTONA ANTONIJA 1940

313.JANEŽ ANTONA JAKOB 1872

314.JANEŽ ANTONA OLGA 1942

315.JANEŽ ANTONA VLADIMIR 1921

316.JANEŽ FRANCETA JAKOB 1938

317.JANEŽ GAŠPERJA IVANA 1867

318.JANEŽ JANEZA IVAN 1888

319.JANEŽ JANEZA JANEZ 1858

320.JANEŽ JANEZA JANEZ 1890

321.JANEŽ JOŽEFA JOŽEF 1919

322.JANEŽ JURIJA ANTON 1882

323.JANEŽ JURIJA PETER 1874

324.JANEŽ LUDVIKA LADISLAV 1923

325.JANEŽ VALENTINA JANEZ 1855

326.JANEŽIČ ANTUNA JAKOB 1892

327.JANEŽIČ FRANCETA FRANČIŠKA 1906

328.JANEŽIČ JOŽEFA ANTON 1913

329.JANKOŠ JAKOBA JANEZ 1893

330.JARC FRANCETA FRANC 1925

331.JARC FRANCETA HENRIK 1908

332.JARC JANEZA JANEZ 1892

333.JARC JANEZA MIHAEL 1902

334.JARDAS IVANA JOSIPA 1902

335.JELEN ANDREJE IVAN 1913

336.JELEN IVANA ANTUN

337.JELEN JAKOBA FRANC

338.JELENC MARIJA

339.JELENC ALOJZA JOŽEF 1894

340.JELENC JURJA VICKA

341.JELENC RUDOLFA JURAJ 1924

342.JELENC TOME DAVID 1899

343.JELENC VINKA JOSIP 1903

344.JEMC FRANCETA JOŽEF 1892

345.JERELE FRANCETA JANEZ 1905

346.JERMAN JAKOBA JAKOB 1905

347.JERMAN JANEZA JOŽE 1866

348.JERŠE ANTONA IGNACIJ 1897

349.JERŠIN JANEZA FRANC 1900

350.JERŠIN MARTINA JOŽEF 1899

351.JESEU FRANCETA FRANC 1895

352.JESENOVEC FRANCETA JANEZ 1901

353.JESIH MARKA ANTON 1910

354.JEŠELNIK FRANCETA VENCESLAV 1932

355.JEŠELNIK JAKOBA ALBIN 1942

356.JEŠELNIK JAKOBA ANA 1870

357.JEŠELNIK JAKOBA MARIJA 1876

358.JEŠELNIK VALENTINA FRANC 1900

359.JOZEU FRANCETA FRANC 1895

360.JUDNIČ JAKOBA ALOJZ 1923

361.JUNC FRANCETA JOŽEF 1891

362.JURETIČ MARTINA JAKOB 1874

363.JURJEVČIČ NIKOLAJA MARTIN 1902

364.JURŠINIČ FRANJE MIRKO 1942

365.KABIČ JANEZA FRANC 1913

366.KACIN ANTONA PETER 1911

367.KACIN IVANA PETAR 1864

368.KALIČ JURIJA JANEZ 1893

369.KALIČ TOMAŽA NEŽA 1875

370.KAMNAR ALOJZA ALOJZ 1924

371.KAPLAN JOŽETA ALOJZ 1900

372.KAPŠ ANTON 1913

373.KAPŠ ANTONA HENRIK 1905

374.KAPŠ FRANCETA FRANC 1908

375.KASTELEC ANTONA ANTON 1919

376.KASTELIC ANTONA ANTON 1919

377.KASTELIC FRANCETA FRANC 1897

378.KASTELIC FRANCETA JOŽEF 1912

379.KASTELIC JOŽETA PETER 1893

380.KASTELIC MATEVŽA JOŽEF 1894

381.KASTELIN ANTONA ANTON 1919

382.KAVALIR JOSIPA MIROSLAV 1862

383.KAVČIČ ANTONA MARTIN 1908

384.KAZIN JANEZA ANTON 1901

385.KAZOGLAV FRANCETA STANISLAV 1908

386.KEBER JANEZA MIHAEL 1896

387.KEBER MELHIORJA JANEZ 1894

388.KEC JANEZA HELENA 1865

389.KENDA IVANA VJEKOSLAV 1884

390.KEPEC JANEZA VALENTIN 1911

391.KERŠIČ ANTONA JOŽEF 1893

392.KERŠIČ FRANCETA ANTON 1919

393.KERŽAN VALENTINA VALENTIN 1900

394.KLANČAR JANEZ

395.KLANČAR JANEZA ANTON 1913

396.KLARIČ JOŽEFA JOŽEF 1903

397.KLAVS FRANCETA FRANC 1897

398.KLEMENČIČ JAKOBA MATIJA 1916

399.KLENAR MIRKO

400.KLEPAC ALBERTA ALOJZ 1917

401.KLEPAC ALBERTA FERDINAND 1914

402.KLEPAC ALBERTA IVAN

403.KLEPAC ALBERTA JOSIP

404.KLEPAC ALBERTA SLAVKO 1917

405.KLEPAC ALOJZA FRANJO 1900

406.KLEPAC ANTUNA ALOJZ 1862

407.KLEPAC ANTUNA MARIJA

408.KLEPAC ANTUNA MIRKO 1893

409.KLEPAC ANTUNA SREĆKO 1890

410.KLEPAC ANTUNA VERONIKA

411.KLEPAC ANTUNA VJEKOSLAV 1860

412.KLEPAC FABIJANA VALENTIN 1913

413.KLEPAC FABIJANA VJEKOSLAV 1912

414.KLEPAC GRGE MARIJA 1869

415.KLEPAC GRGURA ALOJZ 1907

416.KLEPAC IVANA MARIJA 1864

417.KLEPAC IVANA VALENTIN 1926

418.KLEPAC JOSIPA JOSIP 1942

419.KLEPAC JURJA JOŽICA 1904

420.KLEPAC JURJA SLAVKO 1907

421.KLEPAC MIRKA JELKA 1940

422.KLEPAC MIRKA VJEKOSLAV 1927

423.KLEPAC RUDOLFA VJEKOSLAV

424.KLEPAC SREĆKA JOSIP 1927

425.KLEPAC SREĆKA MIUENKA 1939

426.KLEPAC STJEPANA FRANJO 1871

427.KLEPAC STJEPANA IVAN 1884

428.KLEPAC STJEPANA KAZIMIR 1894

429.KLEPAC VJEKOSLAVA FANIKA 1941

430.KLEPEC JANEZA VALENTIN 1911

431.KLIĆ PAVLA JAKOV 1893

432.KLOBAČAR FRANCETA JOŽEF 1908

433.KLOBUČAR FRANC 1914

434.KMET ANTONA FRANC 1902

435.KNAFEU JANEZA ANDREJ 1913

436.KNAUS ANTUNA JOSIP 1915

437.KNAUS JAKOVA ANTUN 1917

438.KOBIUO DAVID

439.KOBLAR JANEZA PETER 1888

440.KOCELAC FRANJE FRANJO 1878

441.KOCJAN ANTONA JOŽEF 1905

442.KOČEVAR ALOJZU 1907

443.KOČEVAR ANTONA JANEZ 1893

444.KOČEVAR FRANCA FRANC 1921

445.KOČEVAR JANEZA JANEZ 1902

446.KOČEVAR MATIJA JOŽEF 1922

447.KOĆEVAR MIHAELA ANTON 1899

448.KOHLAR JANEZA PETER 1888

449.KOLARIĆ ANTONA RUDOLF 1893

450.KOLENC ANTONA ALOJZ 1904

451.KOLENC ANTONA FRANC 1906

452.KOLENC FRANCA FRANC 1899

453.KOLENC HENRIKA PETER 1921

454.KOLMAN BLAŽ

455.KOLOVIČ JANEZA ALOJZ 1901

456.KOMIDAR JOŽEFA JOŽEF 1906

457.KONC JANEZA ALOJZ 1903

458.KONC JANEZA JANEZ 1898

459.KONČAN FRANCA FRANC 1900

460.KONIČ FELIKSA ANTON 1919

461.K0NIG JAKOBA JOŽEF 1873

462.K0NIG SREĆKA ANTON 1919

463.KOROŠEC FRANCA FRANC 1904

464.KOROŠEC FRANCA JOŽEF 1906

465.KOROŠEC JANEZA ALOJZ 1919

466.KOROŠEC JANEZA KAREL 1922

467.KORUZAR JURIJA MARTIN 1906

468.KOSTELEC ANTONA ANTON 1909

469.KOSTELEC ANTONA ANTON 1919

470.KOSTELIC MIHAELA ANTON

471.KOŠIR ANTONA ANTON 1921

472.KOŠMRU ANTONA MATEJ 1895

473.KOŠMRU FRANCA ALOJZU 1908

474.KOTNIK ANDREJA JOŽEF 1899

475.KOVAČ ANTONA JAKOB 1891

476.KOVAČ ANTUNA ANTUN 1873

477.KOVAČ FRANJE IGNAC 1869

478. KOVAČ GABRA JOŽE

479.KOVAČ GABRIJELA GABRUEL 1876

480.KOVAČ IVANA ANA 1860

481.KOVAČ IVANA DUŠAN 1940

482.KOVAČ IVANA FRANC 1908

483.KOVAČ IVANA JOSIP 1902

484.KOVAČ IVANA JOSIP 1918

485.KOVAČ IVANA MILKA 1942

486. KOVAČ JAKOVA JAKOV 1942

487.KOVAČ JANEZA FRANC 1876

488.KOVAČ MIROSLAVA BOŽIDAR 1910

489.KOVAČIČ JANEZA ANDREJ 1909

490.KOVAČIČ MATEJA MATIJA 1909

491.KOVAČIČ ŠTEFANA KAREL 1906

492.KOVIĆ HASAN

493.KOZIN JANEZA ANTON 1901

494.KOZJAN JURIJA MARTIN 1901

495.KOZOGLAV FRANC STANISLAV 1907

496.KRAČMAN FRANCA JOŽEF 1888

497.KRAČMAN JOŽETA JOŽE

498.KRAJEC ANTONA ANTON 1900

499.KRAJŠEK JOŽEFA JOŽEF 1900

500.KRAU JURIJA JOŽEF 1905

501.KRAU MATEJA JANEZ 1903

502.KRAU PETRA ANTON 1906

503.KRAUIĆ HELENE STANISLAV 1909

504.KRAMAR JANEZA CECILIJA 1941

505.KRAMAR JOSIPA JOSIP 1926

506.KRAMARIČ JANEZA JOŽEF 1894

507.KRAMARIČ MARKA JANEZ 1910

508.KRANJC JANEZA JAKOB 1890

509.KRANJC JANEZA STANISLAV 1922

510.KRAŠEVEC JANEZA ANTON 1907

511.KRAŠEVEC JANEZA IGNAC 1902

512.KRAŠOVEC FRANCA DOMINIK 1906

513.KRAŠOVEC FRANCA JOŽEF 1908

514.KRAŠOVEC JANEZA JANEZ 1905

515.KRAŠOVEC JOŽETA FRANCE 1923

516.KRAŠOVEC MARTINA ANTON 1909

517.KRAŠOVEC MATEJA MATIJA 1904

518.KRIŽ MATIJA 1875

519.KRIŽ ANTUNA GABRIJELA 1941

520.KRIŽ FILIPA FILIP 1867

521.KRIŽ FRANJE FILIP 1870

522.KRIŽ GABRIJELA ANTON 1894

523.KRIŽ IVANA JAKOV 1867

524.KRIŽ JAKOVA ALOJZ, BEZGARJI

525.KRIŽ JAKOVA FRANJO 1901

526.KRIŽ JOSIPA ANTONIJA 1873

527.KRIŽ JOSIPA FILIP 1865

528. KRIŽ SLAVKA JOSIP 1897

529.KROPAC MARIJA

530.KRULIĆ JAKOVA IVAN 1876

531.KRULIĆ PETRA ANTUN 1942

532.KRULIĆ PETRA JAKOV 1881

533.KRŽAN VALENTINA VALENTIN 1900

534.KRŽE ANTONA FRANC 1904

535.KRŽIČ ANTON 1923

536.KRŽIČ JOŽEF 1903

537.KRŽIČ FRANCA IVAN 1919

538.KUMER JANEZA JANEZ 1890

539.KUMŠE MARTINA JOŽEF 1897

540.KUTNAR JANEZA JOŽEF 1885

541.KUŽNIK FRANC ALBIN 1898

542.KVATERNIK JOSIPA VALENTIN 1912

543.LAH MATEJA MIROSLAV 1924

544.LAKOTA ANTUNA JOSIP 1902

545.LAKOTA FRANJE ANTUN 1892

546.LAMUT JANEZA ALOJZU 1917

547.LAPAJNE ŠTEFANA JANEZ 1914

548.LAVRIČ JERNEJA ALOJZU 1904

549.LAVRIH FRANCA ALOJZU 1876

550.LAVTIŽAR MATIJA ANTON 1891

551.LAZAR URBANA JANEZ 1890

552.LEGAN FRANCA FRANC 1901

553.LEGIŠA JANEZA VENSCESLAV 1901

554.LEVSTEK LUDOVIKA ANTON 1901

555.LEVSTEK MATIJA FRANC 1887

556.LIKOVIČ ANTONA JANEZ 1910

557.LIKOVIČ JAKOBA JAKOB 1891

558. LIPOVAC FRANJO 1899

559.LIPOVAC ANTUNA ANTON 1893

560.LIPOVAC ANTUNA ANTUN 1874

561.LIPOVAC FRANJE ANTUN 1903

562.LIPOVAC GRGE FRANJICA 1880

563.LIPOVAC IVANA ANDJELKA 1878

564.LIPOVAC IVANA NEŽA 1908

565.LIPOVAC JOSIPA ANTUN 1871

566.LIPOVAC JOSIPA JURAJ 1901

567.LIPOVAC MAREŠA JAKOV 1871

568.LIPOVAC PAVLA ŠANDOR 1901

569.LIPOVAC RUDOLFA ALOJZIJE 1888

570.LIPOVAC RUDOLFA ANTUN 1902

571.LIPOVAC RUDOLFA VJEKOSLAV 1888

572.LIPOVAC STJEPANA JULIJANA 1904

573.LIPOVAC VALENTINA ANTUN 1903

574.LIPOVAC VALENTINA MIROSLAV 1894

575.LIPOVAC VJEKOSLAVA JOSIP 1896

576.LIPOVEC ANTONA HELENA 1861

577.LOKNAR JOSIPA BRANKO 1941

578.LOVŠIN JOŽEF 1904

579.LOVŠIN ANTONA JOŽEF 1889

580.LUCIĆ JANEZA RUDOLF, MARČEUE

581.LUKEŽIĆ JURJA ANTONIJA 1886

582.LUKEŽIĆ MARTINA JAKOV 1871

583.LUŽAR JANEZ 1889

584.MACELE FRANCA JANEZ 1923

585.MAČEK ANTONA ALOJZU 1912

586.MAČEK JANEZA JANEZ 1896

587.MAČEK JOŽEFA ALOJZU 1900

588.MAGAJNA MIHOVILA STANKA 1901

589.MAGAJNA ŠIMUNA JELKA 1941

590.MAGUŠAR URBANA MATIJA 1909

591.MAHNE IGNACIJA IGNACIJ 1897

592. MAH NE JOŽEFA JOŽEF 1900

593.MAHNIČ JOŽEF

594.MAJERLE FRANCA JANEZ 1923

595.MAJERLE MATIJA MATIJA 1895

596.MAJETIČ ANTONA ANTON 1894

597.MAJETIČ ANTONA JOŽEF 1923

598.MAJZEL JAKOBA ALOJZ 1887

599.MALELIĆ NIKOLE NIKOLA, LJUBLJANA

600.MALNAR ANTUNA FRANJO 1900

601.MALNAR ANTUNA IVAN 1905

602.MALNAR ANTUNA JAKOV 1866

603.MALNAR ANTUNA JOSIP 1903

604.MALNAR ANTUNA JOSIP 1941

605.MALNAR ANTUNA JULU 1912

606.MALNAR ANTUNA KATA 1868

607.MALNAR ANTUNA STANISLAV 1866

608.MALNAR ANTUNA STANKO 1866

609.MALNAR ANTUNA VALENTIN 1908

610.MALNAR ANTUNA VLADIMIR 1918

611.MALNAR FELIKSA DANICA 1942

612.MALNAR FILIPA JOSIP 1895

613.MALNAR FRANCA ALBERT 1908

614.MALNAR FRANCA VILJEM 1942

615.MALNAR FRANJE FRANJO 1940

616.MALNAR FRANJE VALENTIN 1883

617.MALNAR GREGORJA JAKOB 1866

618.MALNAR IVANA ANTUN 1885

619.MALNAR IVANA ANTUN 1901

620.MALNAR IVANA MARIJA 1942

621.MALNAR IVANA STJEPAN 1907

622.MALNAR IVANA VALENTIN 1894

623.MALNAR IVANA VALENTIN 1905

624.MALNAR IZIDORA IZIDOR 1876

625.MALNAR IZIDORA STJEPAN 1878

626.MALNAR JAKOBA ALOJZU 1911

627.MALNAR JAKOBA ANTUN 1908

628.MALNAR JAKOBA JOSIP 1917

629.MALNAR JAKOVA FRANJICA 1902

630.MALNAR JAKOVA FRANJO 1886

631.MALNAR JAKOVA GENOVEFA 1867

632.MALNAR JAKOVA JOSIP 1917

633.MALNAR JANEZA JOSIP 1893

634.MALNAR JANEZA JOSIP 1924

635.MALNAR JOSIPA ANA 1874

636.MALNAR JOSIPA ANTUN 1924

637.MALNAR JOSIPA FRANJICA 1937

638.MALNAR JOSIPA IVAN 1899

639.MALNAR JOSIPA IVAN 1920

640.MALNAR JOSIPA JAKOV 1870

641. MALNAR JOSIPA JAKOV 1872

642.MALNAR JOSIPA JELENA 1866

643.MALNAR JOSIPA JOSIP 1923

644.MALNAR JOSIPA LADISLAV 1885

645.MALNAR JOSIPA MILAN 1910

646.MALNAR JOSIPA MLADEN 1942

647.MALNAR JOSIPA SLAVA 1904

648.MALNAR JOSIPA SLAVKO 1890

649.MALNAR JOSIPA VERONIKA 1877

650.MALNAR JOŽEFA ANTON 1893

651.MALNAR JOŽEFA ANTUN 1893

652. MALNAR JOŽETA JOŽEF 1900

653.MALNAR JURIJA ANTONIJA 1873

654.MALNAR JURJA FRANJO 1879

655.MALNAR JURJA RUDOLF 1884

656.MALNAR JURJA SLAVKO 1863

657.MALNAR JURJA SREĆKO 1917

658.MALNAR JURJA STANKO 1880

659.MALNAR MATIJE JOSIP 1869

660.MALNAR MATIJE JOSIP 1874

661.MALNAR MATIJE JOSIP 1900

662.MALNAR MATIJE ZORA 1890

663.MALNAR MLADENA JOSIP 1923

664.MALNAR PETRA IGNAC 1876

665.MALNAR RUDOLFA ALOJZ 1926

666.MALNAR RUDOLFA SLAVKO

667.MALNAR RUDOLFA VJEKOSLAV 1940

668.MALNAR SREĆKA DRAGICA 1942

669.MALNAR SREĆKA MILICA 1940

670.MALNAR SREĆKA MIRA 1940

671.MALNAR STANKA VJEKOSLAV 1927

672.MALNAR STJEPANA VALENTIN 1874

673.MALNAR STJEPANA VALENTIN 1903

674.MALNAR VALENTINA ANTUN 1884

675.MALNAR VLADIMIRA DRAGUTIN 1941

676.MANCE MATIJE ANDJELKA 1890

677.MARINČ JURIJA JOŽEF 1908

678.MARINČEK FRANCA ANTON 1888

679.MARINČIČ JOŽETA FRANC 1903

680.MARKOVČIĆ ANDRIJE IVAN 1892

681.MARKOVČIĆ DJURE ANTUN 1873

682.MAROLT JANEZA ANTON 1904

683. MARTI N KOVIČ FRANCA FRANC 1909

684.MARTOVČIČ ANDRIJA IVAN, SOKOLI

685.MASTEK VALENTINA PETER 1895

686.MATALE JANEZ

687.MATELIČ NIKOLAJ 1906

688.MATJAŠIČ ANTONA STANKO 1922

689.MATKOVIČ ANTONA ALOJZU 1917

690.MAUHAR ANTONA JOSIP 1942

691.MAUHAR JOSIPA PETAR 1899

692.MAUHAR VALENTINA DRAGUTIN 1912

693.MAVER JOSIPA FRANJO 1872

694.MAVRETIČ BLAŽA NIKOLAJ 1894

695.MAVRIN ALEKSANDRA JOŽEF 1874

696.MAVRIN JURIJA JURU 1877

697.MAVSAR JANEZA ALOJZU 1908

698. MAZI FRANC 1905

699.MAZI ANTONA KAREL 1921

700.MEGLEN JANEZA JOŽEF 1894

701.MEGLEN JOŽEFA ALOJZU 1906

702.MEGLIČ ANTONA MARTIN 1891

703.MENCEJ STANKO 1914

704.MEŠE FRANC 1893

705.METELKO FRANCA FRANC 1903

706.MEVRU JANEZA JANEZ 1902

707.MICULINIĆ JOSIPA DRAGO 1914

708.MIHELČIČ ANTONA JANEZ 1885

709.MIHELČIČ FRANCA JANEZ 1858

710.MIHELČIČ JANEZA JOŽEF 1941

711.MIHELČIČ JERNEJA FRANC 1866

712.MIHELČIČ FRANJO 1897

713.MIHELIĆ ANTUNA JOSIP 1941

714.MIHELIĆ ANTUNA VALENTIN 1911

715.MIHELIĆ FRANJE EMIL

716.MIHELIĆ FRANJE ROZIKA 1941

717.MIHELIĆ IVANA ANTUN 1887

718.MIHELIĆ IVANA IVAN 1926

719.MIHELIĆ IVANA MLADEN 1922

720.MIKLIČ ANTONA ANTON 1902

721.MIKLIČ FRANCA MARGARETA 1860

722.MIKLIČ JAKOBA JANEZ 1898

723.MIKULINIĆ JOSIPA KARLO 1914

724.MILIĆ IVANA RUDOLF 1884

725.MIUEVIĆ JULIJA STEFANIJA, ZAGREB

726.MIRTIČ ANTONA JANEZ 1893

727.MLAKAR ANTONA JOŽEF 1900

728.MLAKAR ANTUNA IVAN 1899

729.MLAKAR ANTUNA JAKOV 1866

730.MLAKAR ANTUNA JOSIP 1896

731.MLAKAR FRANCA ALOJZU 1903

732.MLAKAR FRANCA ANTON 1886

733.MLAKAR FRANCA ANTON 1942

734.MLAKAR FRANCA JANEZ 1941

735.MLAKAR FRANCA JOŽEF 1896

736.MLAKAR IVANA FRANJO 1896

737.MLAKAR JAKOBA ALOJZ 1913

738.MLAKAR JAKOBA ANDREJ 1873

739.MLAKAR JAKOVA ANDRIJA

740.MLAKAR JAKOVA FRANJICA 1906

741.MLAKAR JANEZA FRANC 1866

742.MLAKAR JANEZA MAKSIMIUAN 1909

743.MLAKAR JANEZA MATEVŽ 1897

744.MLAKAR JOSIPA FRANJICA 1937

745.MLAKAR JOŽEFA JOŽEFA 1940

746.MLAKAR JOŽEFA TEREZIJA 1870

747.MLAKAR VINKA FRANJICA 1904

748.MOČILAR JANEZA MAKSIMIUAN, ŽALNA-SLIVNICA, 33 LET, 14.10.1942

749.MODIC FRANCA FRANC 1915

750.MODIC JAKOBA JANEZ 1904

751.MODIC JOŽEFA JOŽEF 1914

752.MODIC JOŽETA JANEZ, MATENA - IG

753.MODIC TOMAŽA KAREL 1924

754.MOGUŠAR URBANA MATIJA 1908

755.MOHAR JOŽETA PETAR, RAZLOGE

756.MOHORIČ JANEZA JANEZ 1906

757.MOLE FRANC

758.MOLNAR JURIJA STANKA, VODE

759.MORAVEC MIHAELA STANISLAV 1923

760.MOVERN JANEZA JANEZ 1902

761.MOŽEK FRANCA FRANC 1912

762.MRAKOVČIĆ MIKE URBAN 1882

763.MRAVLJE MATEJA FRANC 1889

764.MRLE ANDREJE JURAJ 1876

765.MRLE GRGE ANTUN 1888

766.MRLE IVANA JOSIP 1941

767.MRLE JURIJA ANTON, KRAŠEVICA

768.MRLE JURJA IVAN 1901

769.MRLE JURJA JOSIP 1897

770.MRLE JURJA JURAJ 1897

771.MRLE PAVLA ANTUN 1910

772.MRVAR LUCIJE AZEI, JAČA - SARAJEVO

773.MUC JANEZA LEOPOLD 1903

774.MUC NIKOLAJA JANEZ 1910

775.MUHVIČ ANTONA JOŽEF 1894

776.MUHVIĆ JOSIPA MARIJA 1865

777.MUHVIĆ JOSIPA MIUENKA 1932

778.MULAC ANTUNA MARIJA 1883

779.MUŠIČ MARTINA FRANC 1912

780.NAGLIČ GRGE MARIJA, SREDNJA DRAGA

781.NAGLIČ IVANA VJEKOSLAV 1893

782.NAGLIČ POLIKARPA VEKOSLAV, SREDNJA DRAGA

783.NAGLIĆ BLAŽA ANTUN 1898

784.NAGLIĆ BLAŽA MARIJA 1941

785.NAGLIĆ DRAGUTINA FRANJO 1924

786.NAGLIĆ FRANJE ANTUN 1941

787.NAGLIĆ FRANJE JOSIP 1941

788.NAGLIĆ FRANJE STJEPAN 1900

789.NAGLIĆ JOSIPA BLAŽ 1877

790.NAGLIĆ STJEPANA FRANJO 1875

791.NELEC JANEZA JANEZ 1888

792.NEMANIČ MARTINA ANTON 1914

793.NOVAK JANEZA ALOJZU 1908

794.NOVAK JOŽEFA FRANC 1890

795.NOVAK MIHAELA MIHAEL 1913

796.0BERSTAR JANEZA RUDOLF 1896

797.0BERSTAR JOŽEFA LEOPOLD 1923

798.0GRIN FRANCA LUDVIK 1908

799.0GRINC FRANCA JOŽEF 1913

800.OGULIN JANEZA FRANC 1903

801.OGULIN MATIJA MARTIN 1913

802.OMAHEN IVANA FRANC 1897

803.ORAŽEM ALOJZA JANEZ 1897

804.OSMAK STANKO 1909

805.OSMAK TONETA ROMANO 1942

806.OSVALD JAKOVA GENOVEFA 1868

807.OVSEC ANDREJA ANDREJ 1920

808.OŽANIČ JURIJA JOŽEF 1910

809.OŽBOLT JOSIP 1899

810.OŽBOLT MARIJA 1865

811.OŽBOLT ANDREJA ALOJZU 1908

812.0ŽBOLT ANDREJA ANTON 1901

813.0ŽBOLT ANDREJA FRANC 1894

814.0ŽBOLT ANDREJA JANEZ 1904

815.0ŽBOLT ANTUNA FRANKA 1901

816.0ŽBOLT ANTUNA VALENTIN 1897

817.0ŽBOLT FRANCA FRANC 1891

818.0ŽBOLT FRANCA IVAN 1891

819.0ŽBOLT FRANJE MARIJA 1869

820.OŽBOLT IVANA FRANJO 1940

821.0ŽBOLT JOŽETA JOŽEF 1885

822.0ŽBOLT MATIJE FRANJO 1921

823.0ŽBOLT PETRA FRANJICA 1922

824.0ŽBOLT RUDOLFA ANTON 1918

825.PAHAR FRANCA FRANC 1904

826.PAJALIĆ JULIJA JOSIP 1895

827.PAJNIĆ ANTUNA ANTUN 1913

828.PAJNIĆ ANTUNA JURAJ 1899

829.PAJNIĆ JOSIPA ANTUN 1884

830.PAJNIĆ JOSIPA BLAŽ 1875

831.PAJSEU JOŽETA VALENTIN 1893

832.PANTAR ANTONA JAKOB 1870

833.PANTAR GRGURA PETAR 1888

834.PANTAR JAKOBA VALENTIN 1893

835.PANTAR PETRA ANTUN 1921

836.PANTAR VALENTINA DANICA 1937

837.PAPIČ MATIJA FRANC 1904

838.PAPIĆ ANTUNA JURAJ 1923

839.PAPIĆ JOSIPA ANTON, HRIB

840.PAVLENIČ JOŽE 1912

841.PAVLIČ FRANCA FRANC 1903

842.PAVLIĆ JULIJA JOSIP 1896

843.PAVLIN ANTUNA GAŠPER, PREZID

844.PAVLIN MARTINA FRANC 1892

845.PEČAVER JANEZA JOŽEF 1906

846.PEČNIK JANEZA JOŽEF 1892

847.PEKOU JANEZA ALOJZ 1901

848.PERIČ JOŽEFA JOŽEF 1883

849.PERNIŠEK JAKOBA ANTON 1897

850.PERUŠIČ ANTONA JANEZ 1925

851.PETAN JANEZA ALOJZU 1898

852.PETAN MIHAELA FRANC 1918

853.PETAN SILVESTRA SILVESTER 1928

854.PETEK JANEZA JANEZ 1900

855.PETELIN FRANCA JANEZ 1921

856.PETEU FRANC

857.PETRIČ FRANCA MATIJA 1894

858.PETRIČ JANEZA MIHAEL 1896

859.PETRIČ JOŽEFA JOŽEF 1883

860.PIKOLNIK JANEZA JOŽE 1903

861.PIRC LOVRA JANEZ 1894

862.PIRMAN ANDREJA ALOJZ 1919

863.PLANINC FRANCA ANTON 1893

864.PLANTAN JANEZA JOŽEF 1923

865.PLUT JOŽEFA ALOJZ 1921

866.PLUT MARTINA ANTON 1907

867.PODLOGAR FRANCA JANEZ 1892

868.POGAČAR JOŽEFA MILAN 1942

869.POJE ADAM

870.POJE IVAN

871.POJE ALOJZA JOŽE 1941

872.POJE ANTUNA MIHA 1900

873.POJE FERDINANDA IVAN 1862

874.POJE FRANCA IVAN 1941

875.POJE FRANJA FERDINAND 1865

876.POJE FRANJE FRANJO 1902

877.POJE FRANJE VALENTIN 1911

878.POJE FRANJE VALENTIN 1912

879.POJE IVANA ANTUN 1924

880.POJE IZIDORA SREĆKO 1892

881.POJE JANEZA FRANC 1871

882.POJE JOSIPA ALOJZ 1941

883.POJE JOSIPA ANTUN 1877

884.POJE JOSIPA VERONIKA 1872

885.POJE JOŽEFA ANTON 1897

886.POJE JOŽEFA JAKOB 1888

887.POJE MARGARETE FRANČIŠKA, NOVI KOT

888.POJE MATIJA ANTUN 1913

889.POJE STJEPANA ANA 1867

890.POJE URBANA IVAN 1890

891.POJE VALENTINA ANA 1872

892.POJE VALENTINA MARIJA 1942

893.POKOREN MATEJA KATARINA 1942

894.POMPE VALENTINA VALENTIN 1894

895.PONIKVAR JANEZA JANEZ 1892

896.PONIKVAR JANEZA JANEZ 1924

897.PORENTA LEOPOLDA LEOPOLD 1897

898.POROK JANEZA JOŽEF 1916

899.POSETA JANEZA JANEZ 1901

900.POTOČAR ANTONA MARIJA 1928

901.POTOKAR MARTINA FRANC 1900

902.PRANČE ANDJELKA 1890

903.PRAZNIK MIHAELA MIHAEL 1898

904.PREDOVIČ MIHAEL

905.PREDOVIČ STANKA NIKOLAJ 1890

906.PRELOGAR MARTIN 1902

907.PRIJANOVIĆ NIKOLAJA MATIJA 1896

908.PRIJATELJ LUKA ANTON 1881

909.PRIMAC JANEZA JERNEJ 1904

910.PROROK JANEZA JOŽE, LOG-UUBIJANA

911.PROSEN FRANCA FRANC 1913

912.PRŠLE IVANA ALOJZIJA 1877

913.PRŠLE IVANA PETAR 1885

914.PRŠLE PETRA PETAR 1892

915.PRŠLE VINKA VALENTIN 1897

916.PRŠUE PETRA PETAR

917.PRUS JANEZA JANEZ 1916

918.PUCIHAR ANTONA 1888

919.PUHEK JOŽEFA ALOJZU 1923

920.PULIL IVAN 1922

921.PUMPE VALENTINA VALENTIN, ZABUKOVJE

922.PUŠIČ JANEZA JANEZ 1922

923.RABIELO IGNACIJA IGNACIJ 1896

924.RADATOVIČ MILE MARKO 1922

925.RADOVIČ JANEZA JOŽEF 1925

926.RADOVIČ JOŽEFA JOŽEF 1924

927.RAJER JANEZA FRANC 1902

928.RAJK JOŽEFA JANEZ 1898

929.RAJŠEU JOŽEFA VALENTIN 1893

930.RAUŠEL IVANA MILENA 1901

931.RAZDRIH FRANCA DANIEL 1910

932.REDE FABIJANA JURAJ 1865

933.REDE JAKOVA FRANJO 1903

934. REDE JAKOVA JOSIP 1897

935.REDE JOSIPA FRANJO, VRHOVCI - ČABAR

936.REDE JOSIPA STANISLAV 1890

937.REDE MIHAJLA GABRIJEL 1884

938.REDE RUDOLFA ADAM 1897

939.REDE RUDOLFA IVAN 1905

940.REDE RUDOLFA VJEKOSLAV 1922

941.REDE VINKA MARIJA 1941

942.REDE VJEKOSLAVA ALOJZ 1923

943.REDEK FRANCA FRANC 1897

944.REUAC IVANA ANTONIJA 1880

945.REUAC JOSIPA IVAN 1869

946.REPAR IGNAC 1907

947.REPAR JAKOBA JOŽEF 1904

948.REPAR JOŽEFA FRANC 1907

949.REPAR JOŽEFA JOŽEF 1909

950.RESMAN FRANJE JURAJ 1863

951.RESMAN GABRIJELA JOSIP 1921

952.RESMAN JOSIPA ANA 1942

953.RESMAN JOSIPA ANTUN 1908

954.RESMAN JOSIPA DARINKA 1940

955.RESMAN JOSIPA JURAJ 1942

956.RESMAN JURJA ANTUN 1916

957.RESMAN JURJA JURAJ 1866

958.RESMAN JURJA MARIJA 1905

959.RESMAN VALENTINA MARIJA 1940

960.RESNIK JANEZA JANEZ 1942

961.RETEU MATEJA MATEJ 1906

962.REŽEK MARTINA JOŽEF 1910

963.RINDIĆ MARTINA MARIJA, MILACI

964.ROBIDA IGNACIJA MARTIN 1909

965.ROGALE MARTINA MIHAEL 1899

966.ROGEU FRANCA STANISLAV 1923

967.ROGEU JANEZA JANEZ 1924

968.ROGEU JOŽEFA ALOJZU 1906

969.ROPRET ANDREJA RUDOLF 1904

970.ROZMAN MATEJA MATIJA 1908

971.ROZMAN NIKOLA JANEZ 1904

972.ROZMAN NIKOLAJA ANTON 1911

973.ROŽIĆ MARTINA MARIJA 1872

974.ROŽMAN JURU

975.RUDOLF ANTONA ANTON 1909

976.RUDOLF FRANCA FRANC 1905

977.RUDOLF JOŽEFA ANTON 1903

978.RUNDIĆ ANTUNA MARIJA 1886

979.RUNDIĆ IVANA MARIJA 1889

980.RUNDIĆ JURE FRANJO 1886

981.RUNDIĆ JURE MATE 1877

982.RUPNIK ANDREJA FRANC 1887

983.RUPNIK ANTONA FRANC 1888

984.RUS FRANCA FRANC 1904

985.SCHWEIGER JURIJA FRANC

986.SELAN MARTINA ANTON 1888

987.SERNEL FRANCA FRANC 1909

988.SETNIKAR FRANCA FRANC 1890

989.SEVER AVGUSTA JANEZ 1894

990.SHODAR JOŽETA JOŽEF 1906

991.SILEŽ FRANCA FRANC 1914

992.SILIĆ JOSIPA MARIJA 1878

993.SILNIKAR FRANC

994.SIMONIČ MARKA ANTON 1905

995.SIMONIČ NIKOLAJA JOŽEF 1905

996.SIRK ALOJZIJA FRANC 1910

997.SIRK ALOJZIJA KATARINA 1910

998.SIROLA MATIJE JANEZ, PREZID

999.SKROBANJA JOSIPA FRANJO, KASTAV

1000.SKROBONJA ANTUNA ANTONIJA, REKA

1001.SKUBIC FRANCA JANEZ 1925

1002.SKUBIC JANEZA SIMON 1904

1003.SLADIČ ANDREJA ANDREJ 1924

1004.SLAJKO FRANC 1907

1005.SLAK IGNACIJA ELIZABETA 1942

1006.SLAPŠAK MIHAELA MIHAEL 1922

1007.SLATNIK JOŽE

1008.SMERDEU JANEZA JANEZ 1891

1009.SMOLE ANTUNA ANTUN 1921

1010.SMOLE MATEJA FRANC 1891

1011.SMRDEU JAKOBA ANTON 1898

1012.SMREKAR JOŽETA ALOJZ 1901

1013.SMREKAR JOŽETA FRANC 1904

1014.SNOJ KARLA KAREL 1920

1015.SOJER JERNEJA ANTON 1904

1016.SOVVA VOJTEHA JANEZ 1912

1017.SPINČIĆ ANTUNA ANTUN 1863

1018.SPREIZER MATIJA ANA 1856

1019.SRAKAR JANEZA JERNEJ 1891

1020.SRNEL FRANC 1909

1021.SRNJAK FRANCA JANEZ 1909

1022.SRNJAK JOŽETA JOŽEF 1897

1023.SRPAN JOŽETA LUDVIK 1924

1024.SRSUE JOSIPA GRGUR 1865

1025.SRSUE PETRA PETAR, KRALJEV VRH

1026.STANOVNIK ANTONA JANEZ 1901

1027.STARC JANEZA MARTIN 1896

1028.STARC JOŽETA FRANC 1897

1029.STARE JOŽETA FRANC 1897

1030.STARE MARIJE FRANC 1896

1031.STAREŠINIČ FRANCA MIHAEL 1913

1032.STIPIĆ JOSIPA GRGA 1888

1033.STOPAR JANEZA JANEZ 1904

1034.STRADAR JANEZ

1035.STRAH JOŽETA JOŽEF 1882

1036.STRAŽISAR JANEZA JAKOB 1889

1037.STRAŽISAR JANEZA JOŽEF 1920

1038.STRAŽIŠAR JANEZA JOŽEF 1905

1039.STRLE ANTONA ALOJZU 1896

1040.STRLE JANEZA JERNEJ 1915

1041.STRLE JOŽETA JOŽEF 1910

1042.STRLE MATIJA ALOJZU 1889

1043. STRLE JOŽEF 1923

1044.STRLE JURU

1045.STROJ KAREL

1046.STROJINIČ JAKOBA JANEZ 1897

1047.STUPNIK ANTONA ALOJZU

1048.STUPNIK FRANCA FRANCE, LOGATEC

1049.SUHADOLNIK FRANCA JOŽEF 1900

1050.SUVA VOJTEHA JANEZ, UUBUANA

1051.SVAŠNIK JOŽETA JOŽEF 1912

1052.ŠAFAR GAŠPARA SLAVKO 1893

1053.ŠAFAR IVANA FRANJO 1942

1054.ŠAFAR PETRA JOŽEF 1891

1055.ŠEBAU ANTUNA AGATA 1883

1056.ŠEBAU ANTUNA VINKO 1887

1057.ŠEBAU GRGE IVAN 1942

1058.ŠEBAU JOSIPA GRGA 1865

1059.ŠEBAU IVAN 1902

1060.ŠEGA FRANCA JANEZ 1914

1061.ŠEGA JOŽETA ALOJZ 1921

1062.ŠENICA JANEZA FRANC 1900

1063.ŠEPEC JANEZA EMIL 1922

1064.ŠERCER ANTONA JAOŽEF 1900

1065.ŠERCER ANTONA MARIJA 1942

1066.ŠERCER ANTONA PETER 1879

1067.ŠERCER JOŽETA PETER 1877

1068.ŠERCER JOŽETA ZDENKA

1069.ŠERCER PETRA JURU 1860

1070.ŠERCER PETRA STANISLAV 1941

1071.ŠERCER PETRA STANKO 1940

1072.ŠERCER PETRA ŠTEFKA 1942

1073.ŠERCER GUSTI

1074.ŠERJAK FRANCA JANEZ 1907

1075.ŠILC FRANCA FRANC 1914

1076.ŠILC FRANCA RUDOLF 1919

1077.ŠIMAC JANEZA JANEZ 1901

1078.ŠIMAC MARTINA IVAN 1902

1079.ŠIMAC MATE IVAN 1877

1080.ŠIMAC MATIJE BONAVENTURO 1887

1081.ŠIRAJ KARLA KAREL 1920

1082.ŠIROLA MATIJE IVAN 1901

1083.ŠKERU JOŽETA JOŽEF 1906

1084.ŠKODA JOŽETA JOŽEF 1906

1085.ŠKOF FRANCA JOAHIM 1907

1086.ŠKOF JANEZA ANTON 1915

1087.ŠKOF JOŽETA ALOJZU 1916

1088.ŠKOF JOŽETA FRNC 1911

1089.ŠKRABA ANTONA JOŽEF 1900

1090.ŠKRABA MATEJA MIHAEL 1903

1091.ŠKRJANC MATEJA MIHAEL 1871

1092.ŠKRU JOŽEF 1906

1093.ŠKROBONJA ANTONIJA1884

1094.ŠKROBONJA ANTUNA ANTONIJA 1940

1095.ŠKROBONJA JOSIPA FRANJNO 1876

1096.ŠKUFCA ANTONA JOŽEF 1924

1097.ŠKUFCA FRANCA ANTON 1899

1098.ŠKUFCA LUDVIKA JOŽEF 1914

1099.ŠKUU ANDREJA JANEZ 1888

1100.ŠKUU ANDREJA JOŽEF 1878

1101.ŠOŠTARIĆ ANTUNA ANTUN 1942

1102.ŠOŠTARIĆ ANTUNA VLADIMIR 1924

1103.ŠOŠTARIĆ ANTUNA ŽEUKA 1942

1104.ŠOŠTARIĆ FILIPA VALENTIN 1885

1105.ŠOŠTARIĆ IVANA PETAR 1879

1106.ŠOŠTARIĆ JOSIPA FANIKA 1942

1107.ŠOŠTARIĆ JOSIPA FRANČIŠKA 1941

1108.ŠOŠTARIĆ JOSIPA FRANJO 1940

1109.ŠOŠTARIĆ JOSIPA JOSIP 1915

1110.ŠOŠTARIĆ JOSIPA JOSIP 1940

1110.ŠOŠTARIĆ VALENTINA ANTUN 1909

1112.ŠPEHAR MIHAELA MIHAEL 1920

1113.ŠRAJ MATEJA FRANC 1915

1114. STAN FAR BLAŽA JULIJANA 1866

1115.ŠTANFAR BLAŽA JURU 1887

1116.ŠTEBLAJ ALOJZA ANTON 1911

1117.ŠTEBLAJ ANTONA ANTON 1891

1118.ŠTEBLAJ FRANC

1119.ŠTEMBAL ANTONA FRANC 1899

1120.ŠTEMBAL MIHAELA JOŽEF 1900

1121.ŠTIGLIC MATEJA ALOJZ 1902

1122.ŠTIMAC ANTUNA MARIJA 1924

1123.ŠTIMAC FRANJE EVICA 1940

1124.ŠTIMAC FRANJE FRANJO 1892

1125.ŠTIMAC FRANJE PETAR 1900

1126.ŠTIMAC GAŠPARA PETAR 1890

1127.ŠTIMAC IVANA ANTUN 1878

1128.ŠTIMAC IVANA IVAN 1942

1129.ŠTIMAC JOSIPA FRANJO 1926

1130.ŠTIMAC JOSIPA SLAVKO 1941

1131.ŠTIMAC JOŽETA ANA 1852

1132.ŠTIMAC JURJA IVAN 1876

1133.ŠTIMAC MARTINA IVAN 1902

1134.ŠTIMAC MARTINA MATIJA 1878

1135.ŠTIMAC PETRA GAŠPAR 1897

1136.ŠTIMAC PETRA JOSIP 1895

1137.ŠTIMEC ANTONA JANEZ 1890

1138.ŠTOMAC PAVLA HELENA 1881

1139.ŠTRUMBEU JANEZA FRANC 1907

1140.ŠTRUMBEU JOŽEA JAKOB 1886

1141.ŠTRUMBEU JOŽETA FRANC 1893

1142.ŠTRUS JOŽETA JANEZ 1909

1143.ŠTUBLER MARKA MARTIN 1906

1144.ŠTUKEU ANTONA PAVEL 1885

1145.ŠTUPAR JANEZA JANEZ 1904

1146.ŠTUPNIK ANTONA ALOJZU 1920

1147.ŠTURM PETRA IVA 1882

1148.ŠUBELJ ANTONUE ANTON 1925

1149.ŠUMRADA JANEZA NEŽA 1865

1150.ŠUMRADA JOŽEF 1882

1151.ŠUŠTARIČ JANEZA FRANC 1941

1152.ŠUŠTARIČ JANEZA TOMAŽ 1894

1153.ŠUŠTARIČ VALENTIN

1154.ŠVAJNIK JOŽEF

1155.TANKO LUDVIK1898

1156.TEKAVEC ANTONA UUDMILA 1941

1157.TEKAVEC JANEZA JOŽEF 1923

1158.TEKAVEC MATEJA IVANKA 1922

1159.TEKAVEC MATIJA JANEZ 1922

1160.TEPINA FRANCA ANTON 1888

1161.TERNOVŠEK ANTON 1911

1162.TIHEU MATEJA JOŽEF 1910

1163.TOMAC ANTUNA ANDRIJA 1874

1164.TOMAC ANTUNA TOMO 1874

1165.TOMAC ANTUNA VJEKOSLAV 1941

1166.TOMAC DRAGUTINA ROMANKA 1940

1167.TOMAC IVANA MARIJA 1933

1168.TOMAC MATIJE LENKA 1892

1169.TOMAC PETRA JOSIP 1942

1170.TOMAC PETRA JULKA 1942

1171.TOMAC TOME ANTUN 1892

1172.TOMAC VJEKOSLAVA NEŽA 1872

1173.TOMAZIN JOŽETA JOŽE 1910

1174.TOMC JANEZA ALOJZU 1921

1175.TOMC MIHAELA ALOJZU 1893

1176.TOMC MIRKA AJNEZ 1902

1177.TOMŠE JOŽETA ALOJZU 1900

1178.TOMŠIČ JANEZA FRANC 1898

1179.TOMŠIČ JOŽETA FRANC 1903

1180.TRAMTE FRANCA FRANC 1915

1181.TRAMTE JOŽEF 1907

1182.TRČEK MATEJA LEOPOLD 1909

1183.TRDAN JANEZA IGNACIJ 1893

1184.TRDIČ ANDREJA ANA 1858

1185.TRDNIK JANEZA VINCENC 1903

1186.TRIJANOVIČ NIKOLAJA MATEJ 1896

1187.TRLEP FRANCA ALOJZU 1913

1188.TRLEP FRANCA FRANC 1909

1189.TRNOVŠEK PETRA ANTON 1911

1190.TROBIŠ ŠTEFANA ANDREJ 1941

1191.TROHA ALBERTA UUDEVIT 1913

1192.TROHA ANDRIJE IVAN 1926

1193.TROHA ANTONA MARIJA 1867

1194.TROHA ANTUNA ANTUN 1896

1195.TROHA ANTUNA MARIJA 1868

1196.TROHA FRANCA JOŽEF 1903

1197. TROHA FRANCA MARIJA 1942

1198.TROHA FRANJE MARIJA 1942

1199.TROHA IVANA ANTUN 1941

1200.TROHA JANEZA MARIJA, STARI TRG

1201.TROHA JOSIPA SLAVICA 1941

1202.TROHA JURJA MARIJA 1865

1203.TROHA JURJA SLAVKO 1865

1204.TROHA MARIJE FRANJO 1942

1205.TROHA VALENTINA MILKA 1941

1206.TROPE JOSIPA IVKA 1876

1207 .TROPE JOSIPA MARIJA 1871

1208.TROPE VJEKOSLAVA MARIJAN 1900

1209.TROPE VJEKOSLAVA VJEKOSLAV 1941

1210.TRTNIK JANEZA VINCENCIJ 1902

1211.TRUDEN ALOJZA FRANC 1914

1212.TRUDEN ANTONA ANTON 1912

1213.TRUDEN ANTONA FRANC 1897

1214.TRUDEN FRANCA JANEZ 1909

1215.TURK ANTONA ANTON 1922

1216.TURK ANTONA FRANC 1911

1217.TURK ANTUNA ANKA 1903

1218.TURK ANTUNA BOŽENA 1939

1219.TURK BLAŽA ANTON 1882

1220.TURK FRANCA EDVARD 1899

1221.TURK IVANA DANIJEL 1920

1222.TURK JOSIPA ANTUN 1900

1223.TURK MATIJE ANKA 1855

1224.TURK MATIJE FRANJO 1852

1225.TURK PETRA ANTUN 1941

1226.TURK PETRA CIRIL

1227.TURK ALOJZIJA 1921

1228.TURK ANA 1856

1229.TURK DRAGICA1916

1230.TURK IVANKA 1937

1231. TURK MARJETA 1865

1232.TURK ANTONA JANEZ 1885

1233.TURK ANTONA JOSIP 1924

1234.TURK ANTUNA SABRINA 1880

1235.TURK ANTUNA VJEKOSLAV 1932

1236.TURK FILIPA GENOVEFA 1942

1237.TURK FILIPA JELICA 1942

1238.TURK FILIPA SREĆKO 1942

1239.TURK FRANČIŠKA FRANJO 1873

1240.TURK FRANJE FRANJO 1873

1241.TURK IVANA JOSIP

1242.TURK JOSIPA FRANJICA 1868

1243.TURK JOSIPA FRANJO 1942

1244.TURK JOSIPA MARIJA 1874

1245.TURK JOSIPA VALENTIN 1874

1246.TURK KATARINE FRANJO 1911

1247.TURK LOVRE VALENTIN 1876

1248.TURK MATEJA FRANJO 1862

1249.TURK MATEJA MIROSLAV 1883

1250.TURK MATIJE PETAR 1890

1251.TURK MIHOVILA IVAN 1871

1252.TURK RUDOLFA JOSIP

1253.TURK STJEPANA MARIJA 1854

1254.TURK VALENTINA VALENTIN 1942

1255.TURK VINKA MILKA

1256.TURK VJEKOSLAVA FRANJICA 1897

1257.TUŠEK ANTUNA ANTUN

1258.TUŠEK GAŠPARA JAKOV 1878

1259.TUŠEK IVANA RUDOLF 1936

1260.TUŠEK IVANA SLAVICA 1942

1261.TUŠEK JAKOVA ANTUN 1862

1262.TUŠEK JAKOVA IVAN 1900

1263.TUŠEK JAKOVA JAKOV 1874

1264.TUŠEK JAKOVA JAKOV 1901

1265.TUŠEK JAKOVA MARIJA 1940

1266.TUŠEK JOSIPA ANTUN 1899

1267.TUŠEK JOSIPA ANTUN 1909

1268.TUŠEK JOSIPA JAKOV 1878

1269.TUŠEK JURIJA JANEZ 1907

1270.TUŠEK LOVRA JERA 1888

1271.TUŠEK POLONIJA1866

1272.URBANČIČ MIHAELA ANTON 1899

1273.URBIHA JANEZA LUDVIK 1912

1274.URH ANTONA MAKSIMIUAN 1895

1275.URH MATIJA JANEZ 1910

1276.URH MATIJA MATIJA 1906

1277.URH MATIJA VALENTIN 1909

1278.URH VJEKOSLAVA FRANJICA 1939

1279.URKOVC ANTONA ANTON

1280.VAVTAR JOŽEFA FRANC 1906

1281.VESEL BLAŽA JULIJANA 1871

1282.VESEL VIDA DRAGUTIN 1885

1283.VESELIČ JANEZA ANTON 1926

1284.VESELIČ JANEZA NIKOLAJ 1894

1285.VESELIČ NIKOLAJA NIKOLAJ 1924

1286.VIČIČ JOŽETA JOŽEF 1909

1287.VIDETIČ JANEZA JANEZ 1909

1288.VIDIC ANTONA JANEZ 1894

1289.VIDIC MARTINA MARTIN 1896

1290.VIDIC MATEJA FRANC 1894

1291.VIDMAR FRANC

1292.VIDMAR JANEZA JAKOB 1911

1293.VIDMAR JANEZA JOŽEF 1907

1294.VIDMAR JOŽETA JOŽEF 1889

1295.VIDMAR JOŽETA JOŽEF 1908

1296.VIDMAR JOŽETA JOŽEF 1913

1297.VIDMAR MARIJE JANEZ 1905

1298.VIDOS JANEZA JANEZ 1905

1299.VIDRIH JANEZA ALOJZU 1900

1300.VIPAVEC JURIJA JOŽEF 1909

1301.VIRANT FRANCA FRANC 1896

1302.VODIČAR JOŽEF 1901

1303.VOGEL JOŽETA EVSTAHIJ 1908

1304.VOLF RUDOLF

1305.VOLF ANTONA OLGA 1941

1306.VOLF ANTONA VLADIMIR 1940

1307.VOLF ANTUNA ANTUN 1909

1308.VOLF ANTUNA BLAŽ, KPAUEV VRH

1309.VOLF ANTUNA FILIP 1896

1310.VOLF ANTUNA FRANJO 1890

1311.VOLF ANTUNA JOSIP 1876

1312.VOLF ANTUNA MATIJA 1866

1313.VOLF BLAŽA JOSIP 1924

1314.VOLF EMILA EMIL 1920

1315.VOLF FRANCA FRANC, SEMIČ

1316.VOLF FRANJE FRANJICA 1941

1317.VOLF FRANJE JOSIP 1923

1318.VOLF FRANJE VALENTIN 1907

1319.VOLF GABRIJELA ANTUN 1903

1320.VOLF GASPARIJA MARIJA, PREZID

1321.VOLF GRGE FRANJICA 1879

1322.VOLF GRGE PETAR, TRŠČE

1323.VOLF GRGURA FRANCKA 1879

1324.VOLF IGNACA BLAŽ 1896

1325.VOLF JOSIPA BOŽICA 1939

1326.VOLF JOSIPA JOSIP 1892

1327.VOLF JOSIPA MARIJA 1885

1328.VOLF JOSIPA VALENTIN 1909

1329.VOLF JOŽETA ANTON 1900

1330.VOLF JURIJA ANTON 1879

1331.VOLF JURIJA JURIJ 1877

1332.VOLF JURIJA MIROSLAV 1885

1333.VOLF JURJA PETAR 1883

1334.VOLF MATIJE CVETKO 1938

1335.VOLF MATIJE FRANJICA 1941

1336.VOLF MILANA MILAN 1918

1337.VOLF STANISLAVA MILOVAN 1927

1338.VOLF STJEPANA JUROJ 1884

1339.VOLF VALENTINA FRANC 1902

1340.VOLF PAVAO1882

1341 .VOLK FRANCA RUDOLF 1891

1342.VRANČIČ JURIJA JANEZ, TRIBUČE

1343.VRANEŠIČ JURIJA JOŽEF 1902

1344.VREČAR ANTONA ANTON 1904

1345.VREČAR JAKOBA JAKOB 1891

1346.VRHOVC ANTONA ANTON 1904

1347.VRLINIČ JURIJA RADE 1918

1348.VRŠČAJ JOŽETA MATEJ 1909

1349.VRTAR JANEZA JANEZ 1911

1350.VRVIŠČAR MARKA MARKO 1904

1351.VVOLF ANTONA VLADIMIR 1940

1352.VVOLF ANTUNA FILIP 1874

1353.WOLF ANTUNA JOSIP 1878

1354.WOLF BLAŽA JOSIP 1924

1355.VVOLF JOSIPA MARJAN 1942

1356.WOLF MATIJE CVETKO 1939

1357.ZABUKOVEC ANTONA ANTON 1908

1358.ZABUKOVEC JANEZA ALOJZ 1920

1359.ZABUKOVEC ALOJZ 1909

1360.ZADNIK TOMAŽA FRANC 1907

1361.ZADNIKAR JAKOBA ALOJZ 1902

1362.ZADNIKAR ALOJZ 1914

1363.ZADNIKAR JOŽEF 1910

1364.ZADRAVEC JAKOBA FRANC 1909

1365.ZAGOPJAN FRANCA FRANC 1890

1366.ZAGORJAN FRANCA FRANC 1922

1367.ZAHARDAS MATE ANA 1875

1368.ZAJC ANTUNA MIHAJLO 1900

1369.ZAJC MATEJA JOŽEF 1897

1370.ZAJEC ANTONA STANISLAV 1910

1371.ZAKRAJŠEK ANTONA EDVARD 1912

1372.ZAKRAJŠEK FRANCA ALOJZU 1921

1373.ZAKRAJŠEK FRANCA FRANC 1908

1374.ZAKRAJŠEK JANEZA FRANC 1911

1375.ZAKRAJŠEK MARIJE FRANC, KRKOVO

1376.ZAKRAJŠEK MATIJA JOŽEF 1912

1377.ZALAR FRANCA JANEZ 1897

1378.ZALAR JAKOBA ANTON 1900

1379.ZALAR JANEZA ANTON 1905

1380.ZALAR JANEZA JOŽEF 1888

1381.ZALAR LOVRA MATEJ 1910

1382.ZALAR ANTUN 1925

1383.ZARNIK EDVARD

1384.ZAVRTNIK LOVRE LOVRO 1862

1385.ZBAŠNIK FRANJO

1386.ZBAŠNIK ANTUNA ANTUN 1908

1387.ZBAŠNIK ANTUNA FRANJO 1917

1388.ZBAŠNIK ANTUNA JOSIP 1913

1389.ZBAŠNIK ANTUNA VJEKOSLAV 1917

1390.ZBAŠNIK FRANJE ALOJZ

1391.ZBAŠNIK FRANJE VJEKOSLAV 1941

1392.ZBAŠNIK IVANA ANTUN 1886

1393.ZBAŠNIK IVANA FILIP 1937

1394.ZBAŠNIK IZIDORA MARIJA 1940

1395.ZBAŠNIK JOSIPA IZIDOR 1889

1396.ZBAŠNIK JOSIPA MARIJA 1941

1397.ZBAŠNIK STANISLAVA VJEKOSLAV 1919

1398.ZBAŠNIK VALENTINA ANTUN 1909

1399.ZDEŠAR JAKOBA JAKOB 1901

1400.ZEBREKOVEC ALOJZ 1909

1401.ZELKO JOŽETA JOŽEF 1923

1402.ZORC JANEZA FRANC 1881

1403.ZORE FILIPA MIROSLAV 1924

1404.ZRIMŠEK MIHAELA MIHAEL 1913

1405.ZUPANČIČ ALOJZA ALOJZU 1900

1406.ZUPANČIČ ALOJZA JOŽEF 1900

1407.ZUPANČIČ ANTONA BRUNO 1914

1408.ZUPANČIČ FRANCA JANEZ 1891

1409.ZUPANČIČ JANEZA JOŽEF 1917

1410.ZUPANČIČ JURIJA MATEJ 1908

1411.ZUPANČIČ MATIJA JOŽEF 1905

1412.ZUPET KARLA FRANC 1918

1413.ŽAGAR ANTUNA IVAN 1923

1414.ŽAGAR ANTUNA STJEPAN 1923

1415.ŽAGAR ANTUNA VALENTIN 1915

1416.ŽAGAR BLAŽA JOSIP 1920

1417.ŽAGAR FERDINANDA JOSIP 1903

1418.ŽAGAR FERDINANDA ZORKA 1911

1419.ŽAGAR FILIPA FILIP 1936

1420.ŽAGAR FILIPA FRANJICA 1924

1421.ŽAGAR FILIPA IVAN 1941

1422.ŽAGAR FILIPA PETAR 1934

1423.ŽAGAR FRANJE AGATA 1886

1424.ŽAGAR FRANJE FRANJO 1942

1425.ŽAGAR FRANJE JOSIP 1902

1426.ŽAGAR IVANA MARJETA 1862

1427.ŽAGAR IVANA MIRKO 1941

1428.ŽAGAR IVANA VLADO 1930

1429.ŽAGAR IZIDORA IVAN 1870

1430.ŽAGAR JAKOBA ANKA 1888

1431.ŽAGAR JAKOBA JOSEFINA 1942

1432.ŽAGAR JAKOBA TEREZA 1916

1433.ŽAGAR JAKOBA TEREZA 1942

1434.ŽAGAR JAKOVA OLGICA 1942

1435.ŽAGAR JANEZA JANEZ 1887

1436.ŽAGAR JANEZA MATEVŽ 1891

1437.ŽAGAR JOSIPA ANTUN 1891

1438.ŽAGAR JOSIPA IVAN 1940

1439.ŽAGAR JOSIPA IVANKA 1888

1440.ŽAGAR JOSIPA IVKA 1853

1441.ŽAGAR JOSIPA JOSIP 1902

1442.ŽAGAR JOSIPA MIUENKO 1942

1443.ŽAGAR JOSIPA VLADIMIR 1927

1444.ŽAGAR JURIJA BLAŽ 1902

1445.ŽAGAR JURJA ANTUN 1874

1446. ŽAGAR JURJA FERDINAND 1888

1447.ŽAGAR JURJA FRANJO 1900

1448.ŽAGAR JURJA MIROSLAV 1862

1449.ŽAGAR JURJA MIROSLAV 1862

1450.ŽAGAR JURJA VINKO 1896

1451.ŽAGAR MIROSLAVA ANTUN 1891

1452.ŽAGAR PAVLA IVAN 1876

1453.ŽAGAR PETRA ANTUN 1863

1454.ŽAGAR PETRA ANTUN 1942

1455.ŽAGAR STJEPANA ANTUN 1879

1456.ŽAGAR VALENTINA MARIJA, VRBICE

1457.ŽAGAR VJEKOSLAVA MARICA 1940

1458.ŽELEZNIK JANEZA ŠTEFAN, VESELIČ

1459.ŽELEZNIKAR JOŽETA MATEJ 1919

1460.ŽEUKO JOŽETA JOŽEF 1923

1461.ŽERJAVIĆ TOME FRIDRIH 1892

1462.ŽIDAN JAKOBA JANEZ 1887

1463.ŽLOGAR JANEZA MARTIN 1911

1464.ŽNIDARŠIČ JOŽEF 1905

1465.ŽNIDARŠIČ ANTONA JOŽEF 1905

1466.ŽNIDARŠIČ FRANCA JANEZ 1909

1467.ŽNIDARŠIČ FRANCA JOŽEF 1913

1468.ŽNIDARŠIČ JANEZA ALOJZJ 1923

1469.ŽNIDARŠIČ JANEZA JANEZ 1894

1470.ŽNIDARŠIČ JOŽETA FRANCE 1911

1471.ŽNIDARŠIČ ANTON

1472.ŽNIDARŠIČ MILAN 1922

1473.ŽUMBEGER ANTONA ANTON 1908

1474.ŽUPEC KARLA FRANC 1921

1475.ŽUPEC MATEJA JANEZ 1910

1476.ŽURGA LUKA JOŽE 1900

1477.ŽUŽEK FRANCA KAREL 1911

 

                                                  POPIS

13 UMRLIH U LOGORU KAMPOR OTKRIVENIH OD 2008. do 2013. GODINE

 

 

1. Bende Janez, 1884, Podlipa, 20.12.1942

2. Blatnik Mihael, 1907, Građene, 17.1.1943

3. Gašperšič Franc, 1908 Podlipa, 12.1942

4. Gnidovec Edvard, 1909 Veliki Lipovec

5. Gorenčič Franc, 1899, Malo Lipje, 22.6.1943

6. Kmet Janez, 1905 Podlipa, 12.1942

7. Kumelj Mohor, 1913, Dol. Kot, datum smrti ni znan

8. PapežRudolf, 1924, Hinje, 1943

9. PerkoAndrej, 1901, Hinje, 1943

10. Plut Janez, 1920, Građene, 21.12.1942

11. Robida lgnacij, 1896, Lopata, 1943

12.Štrubelj Anton, 1907, Gor. Ajdovec, 1943

13.Zbašnik Julijana, 7.5.1890, Papeži 1942 Rab, roj. Muhvič

 

NAPOMENA:  Ukupno otkrivenih žrtava po Janežu Hermanu do 11. rujna 2013. je 1490

 


Prvih 19 umrlih u logoru Kampor

POPIS PRVIH 19 ŽRTAVA LOGORA KAMPOR OD 5. 8. - 26. 8.1942. 

1. Malnar Viljem, Žurge, 2 mesecay0.1942

2. Naglič Jožef, Parg, 11 mesecev, 8.8.1942

3. Malnar Marija, 24 ur, 10.8.1942

4. Zbašnik Vijeka, 18 mesecev, 17.8.1942

5. Klepac Marija, Čabar, 73 let, 18.8.1942

6. Štimac Marija, Razloge, 18 let, 18.8.1942

7 . Troha Marija, 74 let, 18.8.1942

8. Cimprič Marija, Gorači, 77 let, 22.8.1942

9. Šoštarič Frančiška, Laze, 9 mesecev, 22.8.1942

10. Troha Marija, Majer, 8 mesecev, 22.8.1942

11. Volf Marija, Razloge, 5 mesecev, 22.8.1942

12. Malnar Antomja, Novi Kot, 70 let, 23.8.1942

13. Malnar Danica, Selo, 2 meseca, 23.8.1942

14. Janeš Franc, Čabar, 3 mesece, 24.8.1942

15. Janeš Marija, Čabar, 77 let, 24.8.1942

16. Kovač Milka, Gorači, 4 mesece, 24.8.1942

17. Fance Angela, Gorači, 52 let, 25.8.1942

18. Volf Božica, Čabar, 2 leti, 25.8.1942

19. Zbašnik Marija, 13 mesecev, 26.8.1942 

NAPOMENA: Umrli na ovom popisu jedine su žrtve logora upisane u Knjigu umrlih Samostana sv. Bernardina u Kamporu na Rabu. Bili su pokopani na Mjesnom groblju Kampor. Godine 1968. posmrtni ostaci su prenesenu na Spomen-groblje logora Kampor i pokopani u elipsasti grob pokraj glavnog obeliska.

 

 


POPIS ROĐENIH U LOGORU KAMPOR GODINE 1942. KOJI SU DANAS ŽIVI

I. Žive u Republici Sloveniji:  1. Marija Mohar, por. Mihelič 

r. 5.12.1942 pod šotorom KT Kampor, otok Rab oče Boltežar Mohar, mati Marija, roj. Cimprič

stalno bivališče: Domžale, občina: Domžale, Ljubljanska c. 90

1230 Domžale

družina internirana iz: Novega Kota, občina: Loški Potok

 

2. Marija Sprajcer, por. Pezdir 

r. 8.9.1942 hotel Adria, KT Kampor, otok Rab

oče Stanko Pezdir, mati Rozalija roj. Gregorič

stalno bivališče: Vojna vas 4 A Črnomelj, občina: Črnomelj

družina internirana iz: Vojinska c. 17, občina Črnomelj

 

3. Tončka Planine

 

r. 5.9.1942 hotel Adria, KT Kampor, otok Rab

oče Anton Planine, mati Amalija roj. Levstik

stalno bivališče: Ulica Gorenjskega odreda 2, Bled, občina Bled

družina internirana iz: Svibnik, občina Črnomelj

 

4. Zdenka Ferbežar, por. Kumer

 

r. 4.11.1942 hotel Adria, KT Kampor, otok Rab

oče Franjo Ferbežar, mati Franjica, roj. Janeš

stalno bivališče: Pod zidom 17, Lož, občina Loška dolina

družina internirana iz: Vrhovci, Tršče, Čabar

 

II. Žive u Republici Hrvatskoj:

 

5. Marija Naglič, rođ. Zbašnik

 

r. 23.8.1942 pod šotorom KT Kampor, otok Rab, umrla 2.11.2006

oče Franjo Naglič, mati Vladka roj. Troha

stalno bivališče: Ferbežarji 10, Tršče, občina Čabar

družina internirana: Srednja Draga, Čabar

 

6. Miljenko Turk

 

r. 2.12.1942 pod šotorom KT Kampor, otok Rab

oče - mati Blaženka, roj. Turk, oče Italijan

stalno bivališče: Goranska 139, Prezid, občina: Čabar

družina internirana iz: Smrečje, Čabar

 

 

7. Branko Malnar

 

r. 7.10.1942 hotel Adria, KT Kampor, otok Rab

oče Davorin Malnar, mati Milka, roj. Kovač

stalno bivališče: Sokoli 19, Čabar, občina Čbar

družina internirana iz: Sokoli, Čabar

 

8. Marijan Čop, živi u Francuskoj

 

r. 12.9.1942 pod šotorom KT Kampor, otok Rab

oče Antun, mati Ljubica, roj. Cop

stalno bivališče: Mali Lug, Ulica Petra Klepca, Gerovo

družina internirana iz: Mali Lug, Čabar

 

9.  Ivan Zbašnik

 

r. 16. 9. 1942. hotel Adria (Istra), KT Kampor, Otok Rab

otac                              majka

Stalno boravište: Rijeka, Pilepići 3

Obitelj internirana iz Mandli (pošta Plešče) 12. Čabar

  

Ljubljana, godina 2012. 

Autor Janež Herman

 

 


POPIS DJECE UMRLE U LOGORU KAMPOR NA OTOKU RABU GODINE 1942.

 

1. Arh Vjekoslava Franjica, 1.2.1941 Crni Lazi- Čabar, 30.8.1942

2. Ban Stanka Julijana, 4 leta, Podhum-Sušak, 1942

3. Ban Julije Stanislav, 2 leti, Podhum-Sušak, 22.11.1943 t \

4. Benčina Antuna Zvonko, 1940, Prezid, 18.9.1942

5. Bura Ljubomira Ljubica, 4 leta Podkilavac-Sušak, 1942

6. Cimprič Valentina Alojz, 1941, Novi Kot-Draga, (roj. 9.6.1941) +30.9.1942

7. Cavar Ivana Dušan, 1 leto, Gorači-Čabar, 1942

8. Čadež Franja Antonija, 1938, Resmani-Čabar, 22.11.1942

9. Čadež Franja Josip, 18.2.1938, Resmani-Čabar, 1942

10.Čadež Josipa Rozalija, 21.8.1941, Resmani-Čabar, 13.9.1942

ll.Čop Bogdana Josip, 1940, Sokoli-Tršče, 8.11.1942

12.Čop Franja Franjo, 1940, Sokoli-Tršče, 4.10.1942

13.Eržen Valentina Franjo, 10.11.1941, Gorači-Čabar, 22.11.1942

H.Eržen Valentina Marija, 2.9.1940, Gorači-Čabar, 27.8.1942

15.Gorenjc Jerneja Janez, 29.5.1942, Ajdovec, 15.9.1942

16.Gradišar Alojzija Janez, 18.9.1937, Rakitna, 3.12.1942 i

17.Grajš Ivana Ljudmila, 17.6.1942, Novi Kot-Draga, 6.9.1942

18.Hudolin Milana Josip, 28.2.1940, Gorači-Čabar, 26.11.1942

19.Hudolin Milana Vinko, 25.2.1942 Gorači-Čabar, 10.10.1942

20.Hudorovič Franja Franjo, avgust 1942 Rab, 17.11.1942

21Jakič JanezaJožef, 16.11.1942, Tomišelj-Ig, 16.11.1942

22Janeš Antuna Antun, 2 leti, Čabar, 24.9.1942

23.Janeš Josipa Franjo, maj 1942, Sokoli-Tršče, 24.9.1942

24Janeš Matije Marica, 1941, Gorači-Čabar, 2.9.1942

25.Janeš Antuna Marija, 31.5.1929, Gorači-Čabar, 30.11.1942

26Janeš Matije Mira, 1 leto, Resmani-Čabar, 1942

27Janež Antona Antonija, 2.6.1940, Stari Kot-Draga, 27.9.1942

28Janež Franca Jakob, 7.8.1938 Novi Kot-Draga, 2.9.1942

29Janež Antona Olga, 4.2.1942, Babno Polje, 13.10.1942

30Ješelnik Jakoba Albin, 1.6.1942, Novi Kot-Draga, 4.10.1942

31Ješelnik Franca Venceslav, 10.10.1932, Stari Kot-Draga, 7.10.1942

32.Juršinić Franja Mirko, 1.8.1942, Rab, 25.11.1942

33.Klepac Franja Antun, 1941, Majer-Čabar, 17.10.1942

34.Klepac Vekoslava Fanika, 1941, Sokoli-Tršče, 1942

35.Klepac Mirka Jelka, 1949, Sokoli-Čabar, 15.9.1942

36.Klepac Josipa Josip, 1942, Rab, Sokoli-Tršče, 16.11.1942

37.Klepac Srečka Miljenka, 1939, Sokoli-Tršče, 10.9.1942

38.Kovač Ivana Dušan, 31.10.1940, Dolina-Čabar, 9.9.1942

39.Kovač Jakova Jakov, september 1942 Rab, Prezid, 25.11.1942

40.Kovač Ivana Milka, 22.4.1942, Vrhovci-Tršče, 24.8.1942

41.Kramar Janez Cecilija, 14.7.1941, Ambrus, 11.10.1942

42.Križ Antuna Gabrijela, 1941, Tropeti-Čabar, 15.9.1942

43.Kraljić Petra Antun, 1942,Plešce, 1942

44.Laknar Josipa Branko, april 1941, Frbežari-Tršče, 13.9.1942

45.Magajna Šimuna Jelka, 1941, Podkilavac-Sušnik, 3.10.1942

46.Mlakar Josipa Frančiška, 1.3.1937, Gorači-Čabar, 18.9.1942

47.Malnar Antona Jože, 1 leto, Razloge-Delnice, 16.9.1942

48.Malnar Srečka Dragica, junij 1942, Selo-Tršče, 23.8.1942

49.Malnar Valentina Dragutin, 1.10.1941, Selo-Tršče, 29.8.1942

50.Malnar Josipa Franjica, pet let, Gorači-Čabar, 1942

51 .Malnar Franja Franjo, 2 leti, Revnicič-Tršče, 1942

K 52.Malnar Antuna Josip, 2 leti, Razloge-Delnice, 16.1.1943

f 53.Malnar Antona Jože, avgust 1941, Razloge-Delnice, 16.9.1942

54.Malnar Rudolfa Lojze, 16 let, Frbežari-Tršče, 3.12.1942 *

55.Malnar Ivana Marija, 17.7.1942, Selo-Tršče, 10.8.1942

56.Malnar Srečka Milica, 19.8.1940, Selo-Tršče, 8.9.1942

57.Malnar Srečka Mira, 19.8.1940, Selo-Tršče, 9.9.1942

58.Malnar Josipa Mladen, februar 1942, Selo-Tršče, 1.9.1942

59.Malnar Franja Viljem, 22.5.1942, Žurge-Osilnica, 5.8.1942

60.Malnar Stanka Vjekoslav, 15 let, Frbežari-Tršče, 1942

61.Malnar Franca Julij, junij 1942, Žurge-Osilnica, 27.8.1942

62.Malnar Antuna Josip, 6 mesecev, Razloge-Delnice, 16.9.1942

63.Mihelčič Janeza Jože, 8.6.1941, BabnaPolica, 17.10.1942

64.Mihelič Antuna Josip 1941, Plešce, 11.9.1942

65.Mlakar Franceta Anton, 3.9.1942, Rab, Stari Kot-Draga, oktober 1942

66.Mlakar Franceta Ivan, 26.6.1941, Stari Kot-Draga, 12.9.1942

67.Mlakar Jožefa Jozefma, 4.10.1940, Babna Polica, 30.8.1942

68.Molnar Feliksa Dragica (Danica), 2 meseca, Selo-Tršče, 23.8.1942

69.Mrle Ivana Josip, april 1941, Gerovo, 17.10.1942

70.Muhvič Josipa Miljenka, 10 let, Smrečje-Gerovo, 1942

71.Naglič Franja Antun, 1941, Srednja Draga-Tršče, 1.10.1942

72.Naglič Franja Josip, september 1941, Parg-Čabar, 8.8.1942

73.Naglić Blaža Marija, 1941, Srednja Draga-Tršče, 12.9.1942

74.0smak Tona Roman, marec 1942, Podloga, 24.9.1942

75.0žbald Ivana Franjo, 1940, Gerovo, 14.10.1942

76.0žbald Antuna Marija, marec 1942, Brod na Kolpi, 29.8.1942

77.0žbolt Ivana Franjo, 9.5.1940, Mali Lug-Gerovo, 17.10.1942

78.0žbolt Antuna Marija, 1 leto, Brod na Kolpi, 1942

79.Pantar Valentina Danica, 28.4.1937, Novi Kot-Draga, 13.11.1942

80.Pogačar Josipa Milan, 7.9.1942 Rab, 28.11.1942

81.Poje Alojza Jože, 29.7.1941 Novi Kot-Draga, 10.9.1942

82.Poje Josipa Antun, 1 leto, Vrhovci-Tršče, 1942

83.Poje Franja Ivan, 1941, Zanosi, 1942

84.Poje Josipa Lojze, 1 leto, Majer-Čabar, 11.9.1942

85.Poje Valentina Marija, 5 mesecev, Vrhovci-Tršče, 1942

86.Pokorn Mirka Katarina, 19.4.1942, Ljubljana, 5.10.1942

87.Rede Vinka Marija, 1941, Srednja Draga-TrŠče, 13.9.1942

88.Resman Josipa Ana, november 1942 Rab, 6.12.1942 ^

89.Resman Josipa Darinka, 3 leta, Ravnice-Tršče, 1942

90.Resman Josipa Fanika, 21.1.1934 Ravnice-Tršče, 1942

91.Resman Valentina Marija, 2 leti. Požarnica-Tršče, 1942

92.Slak Ignacija Elizabeta, 20.11.1942 Rab, 30.11.1942

93.Safar Ivana Franjo, 6 mesecev, Kupari-Gerovi, 1942

94.Šebalj Grge Ivan, april 1942, Gorači-Čabar, 5.9.1942

95.Šercer Antona Marija, april 1942, Žurge-Osilnica, 2.9.1942

96.Šercer Petra Stanislav, 19.4.1941, Bezgarji-Osilnica, 19.9.1942

97.Šercer Petra Štefka, 1942, Žurge-Osilnica, 2.9.1942

98.Škrobanja Antuna Antonija, 2 leti, Kastav, 15.10.1942

99.Soštarić antuna Antun, maj 1942, Smrečje-Gerovo, 23.9.1942

lOO.Šoštarić Josipa Fanika, 30.1.1942, Smrečje-Gerovo, 2.9.1942

lOl.Šoštarić Josipa Fanika, 1.12.1941, Smrečje-Gerovo, 22.8.1942

102.Soštarić Josipa Franjo, 2 leti, Crni Lazi-Tršče, 1942

103.Šoštarić Josipa Josip, 7.10.1940, Smrečje-Gerovo, 3.9.1942

104.Šoštarić Antuna Željko, april 1942, Čabar, 12.9.1942

105.Štimac Franja Evica, 1940, Čabar, 30.8.1942

106.Štimac Ivana Ivan, 14.5.1942, Kupari-Gerovo, 1.10.1942

107.Štimac Josipa Slavko, 12.6.1941, Štimci-Parg, 13.9.1942

108.Šušteršič Janeza France, 1941, Tomišelj-Ig, 18.11.1942

109.Tekavec Antona Ljudmila, 20.4.1941, Jelenja vas, 30.9.1942

1 lO.Tomac Ivana Amira, 9 let, Razloge-Delnice, 1942

111 .Tomac Petra Jožef, 1.3.1941, Brod na Kolpi, 18.10.1942

112.Tomac Petra Julka, 6 mesecev, Razloge-Delnice, 1942

113.Tomac Dragutina Romanka, 1937, Razloge-Delnice, 22.11.1942

114.Tomac Antuna Vjekoslav, 1 leto, Razloge-Delnice, 8.9.1942

115.Trobiš Štefana Andrej, 11.8.1941, Kočevje, 13.9.1942

116.Troha Ivana Antun, 6.6.1941, Gorači-Čabar, 9.9.1942

117.Troha Marije Franjo, oktober 1942 Rab, 27.11.1942

118.Troha Franceta Marija, 23.3.1942 Stari trg-Lož, 3.9.1942

119.Troha Franje Marija, 1942, Majer-Čabar, 22.8.1942

120.Troha Valentina Milka, 1941, Kozji Vrh-Prezid, 18.10.1942

12l.Troha Josipa Slavica, 1941, Kozji Vrh-Prezid, 15.10.1942

122.Trope Vjekoslava Vjekoslav, junij 1941, Prkotova Draga-Tršče, 21.9.1942

123.Turk Petra Antun, 5.7.1941, Vode-Gerovo, 23.9.1942

124.Turk Antuna Božena, 1939, Milanov Vrh-Prezid, 27.8.1942

125.Turk Josipa Franjo, 1942, Sokoli-Tršče, september 1942

126.Turk Filipa Genovefa, september 1942, Rab, 4.11.1942

127.Turk Ivanka, 5 let, Milanov Vrh-Prezid, 1942

128.Turk Filipa Jelica, april 1942, Čabar, 5.9.1942

129.Turk Filipa Srečka, 5 mesecev, Gorači-Cabar 1942

130.Turk Valentina Valentin, oktober 1942, Rab, 26.11.1942

13 lTurk Antuna Vjekoslav, 1932, Ravnice-Tršče, 1942

132.Tušek Jakoba Marija, 1940, Čabar, 21.9.1942

133.Tušek Ivana Rudolf, 15.4.1936, Rusci-Čabar, november 1942

134.Tušek Ivana Slavica, februar 1942, Gorači-Čabar, 12.10.1942

135.Tušek Jakova Marija, 2 leti. Čabar 1942,

136.Tušek Ivana Slava, 8 mesecev, Gorači-Čabar, 12.10.1942

137.Urh VjekoslavaFranjica, 3 leta, Čabar, 1942

138.Volf Josipa Božica, 21.12.1939, Gorači-Čabar, 25.8.1942

139.Volf Matije Cvetko, 23.11.1938, Mukovci-Čabar, 1942

140.Volf Mateja France, 1941, Smunkovica, 6.10.1942

14l.Volf Franje Franjica, 7.5.1941, Gorači-Čabar, 1942

142.VolfMatijeFranjica, 7.54.1941, Gorači-Čabar, 1942

143.Volf Antona Olga, 28.12.1941, Žurge-Osilnica, 22.9.1942

144.Volf Antona Vladimir, 5.10.1940, Žurge-Osilnica, 7.9.1942

145.Wolf Matije Cvetka, 1939, Čabar, 15.9.1942

146.Wolf Josipa Marija, marec 1942, Razloge-Delnice, 22.8.1942

147.Wolf Antona Vladimir, 1940, Žurge-Osilnica, 7.9.1942

148.Zbašnik Ivana Filip, 1.5.1937, Gorači-Čabar, 25.11.1942

149.Zbašnik Izidora Marija, 2 leti, Vrhovci-Tršče, 1942

150.Zbašnik Josipa Marija, julij 1941, Vrhovci-Tršče, 26.8.1942

15l.Zbašnik Franja Vjeka, 1.3.1941, Vrhovci-Tršče, 17.8.1942

152.Žagar Filipa Filip, 1936, Tajčari-Prezid, 1942

153.Zagar Franja Franjo, avgust 1942, Rab, 16.9.1942

154.Žagar Jureta Franjo, 2 leti, Vode-Gerovo, 1942

155.Žagar Filipa Ivan, 1941, Tajčari-Prezid, 12.9.1942

156.Žagar Jakoba Jožefina, 4.11.1942 Rab, 6.11.1942

157.Žagar Vjekoslava Marica, 2 leti, Vrhovci-Tršče, 1942

158.Žagar Valentina Marija, 1942, Vrbica, 17.9.1942

159.Zagar Josipa Miljenko, april 1942, Vrhovci-Tršče, 5.9.1942

160.Žagar Ivana Mirko, 23.4.1941, Gorači-Čabar, 1942

161.Žagar Filipa Petar, 1934, Tajčari-Prezid, 28.11.1942

162.Žagar Jakoba Tereza, oktober 1942, Rab, 8.11.1942

163.Žagar Ivana Vlado, 1930,Plešce, 1942

 

NAPOMENA: U Koncentracijskom logoru Kampor na otoku Rabu umrlo je najmanje 163. djece do 15 godina života . Od toga je bilo u logoru Kampor rođeno najmanje 13. djece. Popisa rođenih nema ni u knjigama rođenih župe Kamporu ni župe Rab. Knjigu rođenih Talijani nisu vodili. 

Autor Janež Herman

 

 


POPIS DJECE ROĐENE NA RABU I GONARSU, A UMRLI U GONARSU

 

1. Barentinčič Josipa Mira, 7.8.1942 Rab, 25.2.1943 Gonars

2. Brežič Antona Anton, 3.11.1942 Rab, 2.1. 1943 Gonars

3. Cimprič Filipa Anica, 5.9.1942 Rab, 11.2. 1943 Gonars

4. Čopec Jožefa Ignac, 23.9.1942 Rab, 7.12. 1942 Gonars

5. Dragičevič Rudolfa Ivan, 1942 Rab, 21.12. 1942 Gonars

6. Frbežar Franja Marija, 23.10.1942 Rab, 8.12. 1942 Gonars

7. Hudalič Iva Črtomira, 24.1.1943 Gonars, 25.1. 1943 Gonars

8. Hudolin Petra Alojz, 6.12.1942 Rab, 23.12. 1942 Gonars

9. Hudolin Juraja Anton, 9.10.1942 Rab, 9.12. 1942 Gonars

10. Janež Antona Anton, 24.10.1942 Trevisso, 7.12. 1942 Gonars

11. Janež Matije Štefan, 26.12.1942 Rab, 27.2. 1943 Gonars

12. Jurić Josipa Matija, 1943 Gonars, 8.6. 1943 Gonars

13. Klepac Franca Ana, 19.10. 1942 Rab, 28.11. 1942 Gonars

14.Klepac Frančiška, 6.12.1942 Rab,. 4.2 1943 Gonars

15Klepac Franja Franjo, 19.1.1943 Gonars, 19.3. 1943 Gonars

16Klepac Ivana Franjo, 6.12.1942 Rab, 8.12. 1942 Gonars

17.Košorok Antona Anton, 8.1.1943 Gonars, 9.1. 1943 Gonars

18.Kovač Ivana Ivan, 13.2.1943 Gonars, 13.3. 1943 Gonars

19.Kramar Janeza Marija Vera, 3.1.1943 Gonars, 19.2. 1943 Gonars

20Kraljc Antona Antun, 31.10.1942 Rab, 27.11.1942 Gonars

21.Laknar Rudolfa Branko, 1.10.1942 Rab, 1.12.1942 Gonars

22.Levaković Angele Kristina, 1943 Gonars, 27.2. 1943 Gonars

23.Malnar Josipa Antun, 3.12.1942 Gonars, 5.12.1942 Gonars

24Malnar VekoslavaIvanka, 24.9.1942 Rab, 24.12.1942 Gonars

25.Malnar Romana Marcel, 8.9.1942 Rab, 28.11.1942 Gonars

26.Markovčič Andreja Anton, 5.11.1942 Trevisso, 2.2. 1943 Gonars

27.MatkoviČ Franca Josip, 15.3.1943 Gonars, 4.4. 1943 Gonars

28.Mavrin Petra Peter, 9.2.1943 Gonars, 27.3. 1943 Gonars

29.Medved Franca Tomaž, 10.12.1942 Gonars, 31.1. 1943 Gonars

30Mihelič Valentina Branka, 12.11.1942 Rab, 6.1. 1943 Gonars

31.Mihelič Franca Terezija, 16.10.1942 Rab, 27.4.1943 Gonars

32.Mrle Gregorja Marjan, 3.10.1942 Rab, 4.1. 1943 Gonars

33.Muhvič Jožefa Tomažek, 21.12.1942 Gonars, 5.1. 1943 Gonars

34Muhvič Antona Marija, 11.11.1942 Rab, 4.1.1943 Gonars

35.Naglič Vekoslava Nadica, 1.12.1942 Gonars, 21.1. 1943 Gonars

36.0žbolt Ivanke Nikolina, 4.12.1942 Rab, 3.3. 1943 Gonars

37.Poje Adriana, 11.12.1942 Gonars, 23.12. 1942 Gonars

38.Poje Antona Anton, 18.11.1942 Rab, 11.1. 1943 Gonars

39PrajčićMarija, 28.2.1943 Gonars, 16.3. 1943 Gonars

40Praznik JosipaMilenka, 26.9.1942 Rab, 25.1. 1943 Gonars

41.Resman Valentina Marija, 28.2.1943 Gonars, 7.4.1943 Gonars

42Rožman Alojza Alojz, 20.9.1942 Rab, 22.3. 1943 Gonars

43.Sterle Andreja Ivanka, 26.8.1942 Rab, 21.2.1943 Gonars

44,Šoštarič Josipa Ana, 6.11.1942 Rab, 26.12.1942 Gonars

45.Štimac Josipa Anton, 18.10.1942 Trevisso, 11.2. 1943 Gonars

46.Štimac Petra Marjan, 10.12.1942 Gonars, 13.12.1942 Gonars

47.Tomac Dragotina Josip, 13.2.1943 Gonars, 7.4. 1943 Gonars

48.Tomac Petra Julka, 3.12.1942 Gonars, 19.2. 1943 Gonars

49Turk Dominika Marija, 26.11.1942 Rab, 11.1.1943 Gonars

50. Vesel Josipa Marija, 21.12.1942 Gonars, 14.1. 1943 Gonars

51.Vesel Josipa Marija, 22.12.1942 Gonars, 22.12.1942 Gonars

52Vidmar Ivana Karolina, 22.10.1942 Rab, 26.2. 1943 Gonars

53Volf Antona Marija, septembra 1942 Rab, 20.11.1942 Gonars

54.Zbašnik Ivana Kristina, 12.12.1942 Gonars, 3.3. 1943 Gonars

55.Žagar Antona Nevenka, 12.11.1942 Rab, 20.2. 1943 Gonars

56.Žagar Jakova Olga, 10.12.1942 Rab, 27.12.1942 Gonars

57Žagar Valentina Valentin, 26.9.1942 Rab, 25.12.1942 Gonars

58.Žitnik Olge Alojzija, 5.4.1943 Gonars, 11.6. 1943 Gonars

59.Žurica Antuna Marija, 5.10.1942 Rab, 7.12.1942 Gonars

 

NAPOMENA: U logoru Kampor rođeno 33, u Gonarsu 23, u Travissu 3.  

                         Ukupno  59

 

 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine
 • Logor Kampor 1942/43. godine

Zbornik