O talijanskom fašističkom logoru Kampor - POPIS DJECE UMRLE U LOGORU KAMPOR

POPIS DJECE UMRLE U LOGORU KAMPOR NA OTOKU RABU GODINE 1942.

 

1. Arh Vjekoslava Franjica, 1.2.1941 Crni Lazi- Čabar, 30.8.1942

2. Ban Stanka Julijana, 4 leta, Podhum-Sušak, 1942

3. Ban Julije Stanislav, 2 leti, Podhum-Sušak, 22.11.1943 t \

4. Benčina Antuna Zvonko, 1940, Prezid, 18.9.1942

5. Bura Ljubomira Ljubica, 4 leta Podkilavac-Sušak, 1942

6. Cimprič Valentina Alojz, 1941, Novi Kot-Draga, (roj. 9.6.1941) +30.9.1942

7. Cavar Ivana Dušan, 1 leto, Gorači-Čabar, 1942

8. Čadež Franja Antonija, 1938, Resmani-Čabar, 22.11.1942

9. Čadež Franja Josip, 18.2.1938, Resmani-Čabar, 1942

10.Čadež Josipa Rozalija, 21.8.1941, Resmani-Čabar, 13.9.1942

ll.Čop Bogdana Josip, 1940, Sokoli-Tršče, 8.11.1942

12.Čop Franja Franjo, 1940, Sokoli-Tršče, 4.10.1942

13.Eržen Valentina Franjo, 10.11.1941, Gorači-Čabar, 22.11.1942

H.Eržen Valentina Marija, 2.9.1940, Gorači-Čabar, 27.8.1942

15.Gorenjc Jerneja Janez, 29.5.1942, Ajdovec, 15.9.1942

16.Gradišar Alojzija Janez, 18.9.1937, Rakitna, 3.12.1942 i

17.Grajš Ivana Ljudmila, 17.6.1942, Novi Kot-Draga, 6.9.1942

18.Hudolin Milana Josip, 28.2.1940, Gorači-Čabar, 26.11.1942

19.Hudolin Milana Vinko, 25.2.1942 Gorači-Čabar, 10.10.1942

20.Hudorovič Franja Franjo, avgust 1942 Rab, 17.11.1942

21Jakič JanezaJožef, 16.11.1942, Tomišelj-Ig, 16.11.1942

22Janeš Antuna Antun, 2 leti, Čabar, 24.9.1942

23.Janeš Josipa Franjo, maj 1942, Sokoli-Tršče, 24.9.1942

24Janeš Matije Marica, 1941, Gorači-Čabar, 2.9.1942

25.Janeš Antuna Marija, 31.5.1929, Gorači-Čabar, 30.11.1942

26Janeš Matije Mira, 1 leto, Resmani-Čabar, 1942

27Janež Antona Antonija, 2.6.1940, Stari Kot-Draga, 27.9.1942

28Janež Franca Jakob, 7.8.1938 Novi Kot-Draga, 2.9.1942

29Janež Antona Olga, 4.2.1942, Babno Polje, 13.10.1942

30Ješelnik Jakoba Albin, 1.6.1942, Novi Kot-Draga, 4.10.1942

31Ješelnik Franca Venceslav, 10.10.1932, Stari Kot-Draga, 7.10.1942

32.Juršinić Franja Mirko, 1.8.1942, Rab, 25.11.1942

33.Klepac Franja Antun, 1941, Majer-Čabar, 17.10.1942

34.Klepac Vekoslava Fanika, 1941, Sokoli-Tršče, 1942

35.Klepac Mirka Jelka, 1949, Sokoli-Čabar, 15.9.1942

36.Klepac Josipa Josip, 1942, Rab, Sokoli-Tršče, 16.11.1942

37.Klepac Srečka Miljenka, 1939, Sokoli-Tršče, 10.9.1942

38.Kovač Ivana Dušan, 31.10.1940, Dolina-Čabar, 9.9.1942

39.Kovač Jakova Jakov, september 1942 Rab, Prezid, 25.11.1942

40.Kovač Ivana Milka, 22.4.1942, Vrhovci-Tršče, 24.8.1942

41.Kramar Janez Cecilija, 14.7.1941, Ambrus, 11.10.1942

42.Križ Antuna Gabrijela, 1941, Tropeti-Čabar, 15.9.1942

43.Kraljić Petra Antun, 1942,Plešce, 1942

44.Laknar Josipa Branko, april 1941, Frbežari-Tršče, 13.9.1942

45.Magajna Šimuna Jelka, 1941, Podkilavac-Sušnik, 3.10.1942

46.Mlakar Josipa Frančiška, 1.3.1937, Gorači-Čabar, 18.9.1942

47.Malnar Antona Jože, 1 leto, Razloge-Delnice, 16.9.1942

48.Malnar Srečka Dragica, junij 1942, Selo-Tršče, 23.8.1942

49.Malnar Valentina Dragutin, 1.10.1941, Selo-Tršče, 29.8.1942

50.Malnar Josipa Franjica, pet let, Gorači-Čabar, 1942

51 .Malnar Franja Franjo, 2 leti, Revnicič-Tršče, 1942

K 52.Malnar Antuna Josip, 2 leti, Razloge-Delnice, 16.1.1943

f 53.Malnar Antona Jože, avgust 1941, Razloge-Delnice, 16.9.1942

54.Malnar Rudolfa Lojze, 16 let, Frbežari-Tršče, 3.12.1942 *

55.Malnar Ivana Marija, 17.7.1942, Selo-Tršče, 10.8.1942

56.Malnar Srečka Milica, 19.8.1940, Selo-Tršče, 8.9.1942

57.Malnar Srečka Mira, 19.8.1940, Selo-Tršče, 9.9.1942

58.Malnar Josipa Mladen, februar 1942, Selo-Tršče, 1.9.1942

59.Malnar Franja Viljem, 22.5.1942, Žurge-Osilnica, 5.8.1942

60.Malnar Stanka Vjekoslav, 15 let, Frbežari-Tršče, 1942

61.Malnar Franca Julij, junij 1942, Žurge-Osilnica, 27.8.1942

62.Malnar Antuna Josip, 6 mesecev, Razloge-Delnice, 16.9.1942

63.Mihelčič Janeza Jože, 8.6.1941, BabnaPolica, 17.10.1942

64.Mihelič Antuna Josip 1941, Plešce, 11.9.1942

65.Mlakar Franceta Anton, 3.9.1942, Rab, Stari Kot-Draga, oktober 1942

66.Mlakar Franceta Ivan, 26.6.1941, Stari Kot-Draga, 12.9.1942

67.Mlakar Jožefa Jozefma, 4.10.1940, Babna Polica, 30.8.1942

68.Molnar Feliksa Dragica (Danica), 2 meseca, Selo-Tršče, 23.8.1942

69.Mrle Ivana Josip, april 1941, Gerovo, 17.10.1942

70.Muhvič Josipa Miljenka, 10 let, Smrečje-Gerovo, 1942

71.Naglič Franja Antun, 1941, Srednja Draga-Tršče, 1.10.1942

72.Naglič Franja Josip, september 1941, Parg-Čabar, 8.8.1942

73.Naglić Blaža Marija, 1941, Srednja Draga-Tršče, 12.9.1942

74.0smak Tona Roman, marec 1942, Podloga, 24.9.1942

75.0žbald Ivana Franjo, 1940, Gerovo, 14.10.1942

76.0žbald Antuna Marija, marec 1942, Brod na Kolpi, 29.8.1942

77.0žbolt Ivana Franjo, 9.5.1940, Mali Lug-Gerovo, 17.10.1942

78.0žbolt Antuna Marija, 1 leto, Brod na Kolpi, 1942

79.Pantar Valentina Danica, 28.4.1937, Novi Kot-Draga, 13.11.1942

80.Pogačar Josipa Milan, 7.9.1942 Rab, 28.11.1942

81.Poje Alojza Jože, 29.7.1941 Novi Kot-Draga, 10.9.1942

82.Poje Josipa Antun, 1 leto, Vrhovci-Tršče, 1942

83.Poje Franja Ivan, 1941, Zanosi, 1942

84.Poje Josipa Lojze, 1 leto, Majer-Čabar, 11.9.1942

85.Poje Valentina Marija, 5 mesecev, Vrhovci-Tršče, 1942

86.Pokorn Mirka Katarina, 19.4.1942, Ljubljana, 5.10.1942

87.Rede Vinka Marija, 1941, Srednja Draga-TrŠče, 13.9.1942

88.Resman Josipa Ana, november 1942 Rab, 6.12.1942 ^

89.Resman Josipa Darinka, 3 leta, Ravnice-Tršče, 1942

90.Resman Josipa Fanika, 21.1.1934 Ravnice-Tršče, 1942

91.Resman Valentina Marija, 2 leti. Požarnica-Tršče, 1942

92.Slak Ignacija Elizabeta, 20.11.1942 Rab, 30.11.1942

93.Safar Ivana Franjo, 6 mesecev, Kupari-Gerovi, 1942

94.Šebalj Grge Ivan, april 1942, Gorači-Čabar, 5.9.1942

95.Šercer Antona Marija, april 1942, Žurge-Osilnica, 2.9.1942

96.Šercer Petra Stanislav, 19.4.1941, Bezgarji-Osilnica, 19.9.1942

97.Šercer Petra Štefka, 1942, Žurge-Osilnica, 2.9.1942

98.Škrobanja Antuna Antonija, 2 leti, Kastav, 15.10.1942

99.Soštarić antuna Antun, maj 1942, Smrečje-Gerovo, 23.9.1942

lOO.Šoštarić Josipa Fanika, 30.1.1942, Smrečje-Gerovo, 2.9.1942

lOl.Šoštarić Josipa Fanika, 1.12.1941, Smrečje-Gerovo, 22.8.1942

102.Soštarić Josipa Franjo, 2 leti, Crni Lazi-Tršče, 1942

103.Šoštarić Josipa Josip, 7.10.1940, Smrečje-Gerovo, 3.9.1942

104.Šoštarić Antuna Željko, april 1942, Čabar, 12.9.1942

105.Štimac Franja Evica, 1940, Čabar, 30.8.1942

106.Štimac Ivana Ivan, 14.5.1942, Kupari-Gerovo, 1.10.1942

107.Štimac Josipa Slavko, 12.6.1941, Štimci-Parg, 13.9.1942

108.Šušteršič Janeza France, 1941, Tomišelj-Ig, 18.11.1942

109.Tekavec Antona Ljudmila, 20.4.1941, Jelenja vas, 30.9.1942

1 lO.Tomac Ivana Amira, 9 let, Razloge-Delnice, 1942

111 .Tomac Petra Jožef, 1.3.1941, Brod na Kolpi, 18.10.1942

112.Tomac Petra Julka, 6 mesecev, Razloge-Delnice, 1942

113.Tomac Dragutina Romanka, 1937, Razloge-Delnice, 22.11.1942

114.Tomac Antuna Vjekoslav, 1 leto, Razloge-Delnice, 8.9.1942

115.Trobiš Štefana Andrej, 11.8.1941, Kočevje, 13.9.1942

116.Troha Ivana Antun, 6.6.1941, Gorači-Čabar, 9.9.1942

117.Troha Marije Franjo, oktober 1942 Rab, 27.11.1942

118.Troha Franceta Marija, 23.3.1942 Stari trg-Lož, 3.9.1942

119.Troha Franje Marija, 1942, Majer-Čabar, 22.8.1942

120.Troha Valentina Milka, 1941, Kozji Vrh-Prezid, 18.10.1942

12l.Troha Josipa Slavica, 1941, Kozji Vrh-Prezid, 15.10.1942

122.Trope Vjekoslava Vjekoslav, junij 1941, Prkotova Draga-Tršče, 21.9.1942

123.Turk Petra Antun, 5.7.1941, Vode-Gerovo, 23.9.1942

124.Turk Antuna Božena, 1939, Milanov Vrh-Prezid, 27.8.1942

125.Turk Josipa Franjo, 1942, Sokoli-Tršče, september 1942

126.Turk Filipa Genovefa, september 1942, Rab, 4.11.1942

127.Turk Ivanka, 5 let, Milanov Vrh-Prezid, 1942

128.Turk Filipa Jelica, april 1942, Čabar, 5.9.1942

129.Turk Filipa Srečka, 5 mesecev, Gorači-Cabar 1942

130.Turk Valentina Valentin, oktober 1942, Rab, 26.11.1942

13 lTurk Antuna Vjekoslav, 1932, Ravnice-Tršče, 1942

132.Tušek Jakoba Marija, 1940, Čabar, 21.9.1942

133.Tušek Ivana Rudolf, 15.4.1936, Rusci-Čabar, november 1942

134.Tušek Ivana Slavica, februar 1942, Gorači-Čabar, 12.10.1942

135.Tušek Jakova Marija, 2 leti. Čabar 1942,

136.Tušek Ivana Slava, 8 mesecev, Gorači-Čabar, 12.10.1942

137.Urh VjekoslavaFranjica, 3 leta, Čabar, 1942

138.Volf Josipa Božica, 21.12.1939, Gorači-Čabar, 25.8.1942

139.Volf Matije Cvetko, 23.11.1938, Mukovci-Čabar, 1942

140.Volf Mateja France, 1941, Smunkovica, 6.10.1942

14l.Volf Franje Franjica, 7.5.1941, Gorači-Čabar, 1942

142.VolfMatijeFranjica, 7.54.1941, Gorači-Čabar, 1942

143.Volf Antona Olga, 28.12.1941, Žurge-Osilnica, 22.9.1942

144.Volf Antona Vladimir, 5.10.1940, Žurge-Osilnica, 7.9.1942

145.Wolf Matije Cvetka, 1939, Čabar, 15.9.1942

146.Wolf Josipa Marija, marec 1942, Razloge-Delnice, 22.8.1942

147.Wolf Antona Vladimir, 1940, Žurge-Osilnica, 7.9.1942

148.Zbašnik Ivana Filip, 1.5.1937, Gorači-Čabar, 25.11.1942

149.Zbašnik Izidora Marija, 2 leti, Vrhovci-Tršče, 1942

150.Zbašnik Josipa Marija, julij 1941, Vrhovci-Tršče, 26.8.1942

15l.Zbašnik Franja Vjeka, 1.3.1941, Vrhovci-Tršče, 17.8.1942

152.Žagar Filipa Filip, 1936, Tajčari-Prezid, 1942

153.Zagar Franja Franjo, avgust 1942, Rab, 16.9.1942

154.Žagar Jureta Franjo, 2 leti, Vode-Gerovo, 1942

155.Žagar Filipa Ivan, 1941, Tajčari-Prezid, 12.9.1942

156.Žagar Jakoba Jožefina, 4.11.1942 Rab, 6.11.1942

157.Žagar Vjekoslava Marica, 2 leti, Vrhovci-Tršče, 1942

158.Žagar Valentina Marija, 1942, Vrbica, 17.9.1942

159.Zagar Josipa Miljenko, april 1942, Vrhovci-Tršče, 5.9.1942

160.Žagar Ivana Mirko, 23.4.1941, Gorači-Čabar, 1942

161.Žagar Filipa Petar, 1934, Tajčari-Prezid, 28.11.1942

162.Žagar Jakoba Tereza, oktober 1942, Rab, 8.11.1942

163.Žagar Ivana Vlado, 1930,Plešce, 1942

 

NAPOMENA: U Koncentracijskom logoru Kampor na otoku Rabu umrlo je najmanje 163. djece do 15 godina života . Od toga je bilo u logoru Kampor rođeno najmanje 13. djece. Popisa rođenih nema ni u knjigama rođenih župe Kamporu ni župe Rab. Knjigu rođenih Talijani nisu vodili. 

Autor Janež Herman

 

 

Zbornik