O Rabu - Upit Ankici Čilaš

UPIT ANKICI ČILAŠ

Veličanstvena trodnevna ljetna priredba Rabska fjera obnovljena je srednjovjekovna javna svečanost koja okuplja oko tisuću kostimiranih Rabljana i njihovih prijatelja te pedesetak tisuća gostiju. U devet godina postojanja stekla je međunarodno priznanje pase za nju znade na svim kontinentima. Ali, ponovno je potrebno podsjetiti na njezino ime. Prve godine kad su obnovljene nosile su naziv Rapske ferije kako su se ove svečanosti u Rabu nazivale još od četrnaestog stoljeća do naših dana. Druge godine netko ih je preimenovao u Rapsku fjeru, a treće godine u Rabsku fjeru. Je li to bilo potrebno i je li to u duhu hrvatskoga jezika upitali smo dr.sc. Ankicu Čilaš iz Instituta za jezik i jezikoslovlje. Evo toga pisma:

Poštovana dr.sc. Ankica Čilaš

Pomogli ste nam prije desetak godina u pisanju riječi samostrijel, samostrijelac i samostrijelka. Do tada pisalo se Rapski samostreličari, a ne Rapski samostrijelci. Sada Vam se obraćamo za pomoć u pisanju riječi rapski ili rabski.

Ukratko, na Rabu se u zadnje vrijeme službeno upotrebljavaju nazivi: Rabska fjera, Rabska torta, Rabski list ali i Rapska plovidba, Rapska riva i drugo. Ja sam profesor pedagogije, nisam jezičar, ali učio sam o "jednačenju po zvučnosti" i vjerujem da je to pravilo još na snazi pa ga nitko ne može zaobilaziti u službenoj uporabi hrvatskoga jezika. Recite mi imam li pravo?

U Anićevoj i Silićevoj gramatici doslovno stoji u 37 poglavlju, Kombinacije fonema, točka 411. da se fonem b ispred fonema c, č, . . . s, zamjenjuje fonemom p, pa bi od rabski bilo rapski.

Molim Vas pomognite nam da to (ako je krivo) ispravimo dok je na vrijeme. Naši ljudi, a posebno gosti, zbunjeni su kad u Jablancu na našim trajektima velikim slovima čitaju Rapska plovidba, a kad dođu u Grad iznenađenje, na velikim transparentima stoji Rabska fjera.

Rapska fjera je pučka priredba u kojoj sudjeluje preko tisuću kostimiranih Rabljana i njihovih gostiju, a na Rabu se u te dane na sv. Anu, sv. Jakova i sv. Kristofora (25. 26. i 27. srpnja) okupi oko 50.000 ljudi. Upravo zato Vas molim da nam pomognete u pravilnom nazivu tog festivala.

Neki se pozivaju na etimološko pravilo i na melodijski, a ne dinamički naglasni sustav. Neki, da se ime može dati izvan pravopisnog pravila što vjerujem ali više vjerujem u jezik koga moraju razumjeti Primorci i Međimurci jednako.

Je li to političko umjesto stručno pitanje naveo me je članak "Sažet pristup hrvatskom tvorbenom pravopisu (2)" u Glasniku Hrvatskog uljudbenog pokreta br. 20. od 9. 8. 2008., koji preferira korijenski pravopis. Tamo doslovno stoji da se mora pisati Rabska plovidba i da se tih pravila moramo držati. Molim Vas, odgovorite mi na ovo moje pismo, ako možete prije početka Fjere.

S poštovanjem, Ivo Barić, prof.

Rab, 6. 7. 2010.

 

 

Zbornik