POZIV ZA SKUPŠTINU

        

Udruga antifašista Raba                             

 

članu/članici/gostu Udruge antifašista Raba

___________________________________________________________________

 

POZIV na redovnu, izbornu Skupštinu Udruge antifašista Raba

 

22. lipnja (ponedjeljak) 2020. u 10,00 sati

u Vijećnici Grada Raba

 

         Prije početka rada Skupštine, u parku Boškopini delegacija Udruge položit će buket na spomenik borcima NOR-a u  9:30 sati.

 

 

 

 

 

                         DNEVNI RED

 

1.      Otvaranje Skupštine i izbor zapisničara (državna himna i minuta šutnje)

2.      Utvrđivanje dnevnog reda

3.      Usvajanje poslovnika

4.      Izbor radnog predsjedništva ………………………….         3 člana

5.      Izbor radnih tijela:

a) verifikacijska komisija …………………………….           3 člana

b) kandidacijska komisija …………………………….          3 člana

c) izborna komisija ……………………………………         3 člana

d) ovjerovitelji zapisnika ……………………………...         2 člana

6.      Prigodna riječ uzvanika

7.      Izvještaj verifikacijske komisije

8.      Izvještaji o radu u proteklom mandatu

a)   Udruge i

b)      Nadzornog odbora

9.      Prijedlog Programa rada i Kalendara za 2020. godinu

10.  Rasprava o izvještajima  za 2019. godinu i Programu rada za 2020. godinu

11.  Usvajanje izvještaja za 2019. godinu i Programa rada i kalendara za 2020. godinu

12.  Dopune Statuta Udruge

13.  Usvajanje razrješnice Predsjednika, članova Predsjedništva i Nadzornog odbora

14.  Prijedlog kandidacijske komisije za izbor:

            a) Predsjednika ……….. ..………………………………   

            b) članova Predsjedništva ……………………………….    

            c) Nadzornog odbora ……………………………………     3 člana i 3 zamjenika

            d) Delegata za Skupštinu SABA RH ……………………    3 delegata

15.  Izbor Predsjednika, članova Predsjedništva i Nadzornog odbora

16.  Dodjela priznanja

17.  Zaključivanje Skupštine

 

Svim članicama i članovima Udruge antifašista Raba čestitamo 22. lipnja – Dan antifašističke borbe.

 

Obavještavamo Vas da Grad Rab povodom Dana antifašističke borbe organizira polaganje vijenaca u 08.00 sati na središnjem križu Gradskog groblja Rab te u 08.15 sati u Spomen parku Boškopini.

 

                                                                                            PREDSJEDNIK

                                                                                            Ivica Lupić v.r.

 

 

 

 

 

 

 

Dan antifašističke borbe

Zbornik