Poziv

Udruga antifašista Raba

P O Z I V
članu/članici/gostu Udruge antifašista Raba
___________________________________________________________________
na redovnu Izbornu skupštinu Udruge antifašista Raba
20. prosinca (subota) 2014. u 10,00 sati
u Vijećnici Grada Raba

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor zapisničara (državna himna i minuta šutnje)
2. Utvrđivanje dnevnog reda
3. Usvajanje poslovnika
4. Izbor radnog predsjedništva …………………………. 3 člana
5. Izbor radnih tijela:
a) verifikacijska komisija ……………………………. 3 člana
b) kandidacijska komisija ……………………………. 3 člana
c) izborna komisija …………………………………… 3 člana
d) ovjerovitelji zapisnika ……………………………... 2 člana
6. Prigodna riječ uzvanika
7. Izvještaj verifikacijske komisije
8. Rasprava o novom Statutu udruge antifašista
9. Usvajanje Statuta
10. Izvještaji o radu za razdoblje 2012 – 2014. godine:
a)   Udruge i
b) Nadzornog odbora
11. Prijedlog Programa rada i Kalendara za 2015. godinu
12. Rasprava o izvještajima i Programu rada za 2015. godinu
13. Usvajanje izvještaja i Programa rada i kalendara za 2015. godinu
14. Usvajanje razrješnice Predsjedništva i Nadzornog odbora
15. Prijedlog kandidacijske komisije za izbor:
            a) Predsjedništva ..………………………………     11 članova
 b) Predsjednika
            c) Nadzornog odbora …………………………………… 3 člana i 3 zamjenika
            d) Delegata za Skupštinu SABA RH …………………… 3 delegata
16. Objava rezultata glasovanja (Izborna komisija)
17. Prijedlog za dodjelu priznanja zaslužnima
18. Dodjela priznanja
19. Zaključivanje Skupštine
Nakon Skupštine priređen je predblagdanski domjenak uz druženje pjesmom.
Molimo sve članice/članove Udruge da se odazovu pozivu
Bit će korisno i zabavno

Predsjednik
Ivo Barić, v.r.

Dan antifašističke borbe

Zbornik